Arama

Ali Emîrî Efendi divanından alıntılar

Her millet kendi içerisinden ilme, irfana meraklı büyük münevverler barındırır. Osmanlı kültür hayatının son dönem simalarından olan Ali Emiri Efendi bir irfan meşalesi, münevver ve kitap meraklısı olduğu kadar tanınan ve kıymet gören bir şairdi. Sizler için Ali Emiri Efendi'nin divanından alıntıları bir araya getirdik. Ali Emiri kimdir? Ali Emiri'nin eserleri nelerdir? Ali Emiri sözleri, Ali Emiri'den nasihatler…

  • 1
  • 10
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

Olmadım hâl-i cihâna âşinâ
Eylemiş hayrân beni bu mâ-sivâ


Günümüz Türkçesiyle

"Dünya haline alışkın olmadım
Allah'tan (CC) başka herşey beni kendine hayran eyledi"

Tevbe ile ilgili ayetler nelerdir? Okumak için tıklayın

  • 2
  • 10
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

Her dem olsun ravzana yüz bin salât-ı tayyibât
Mihver-i imkânda tâ kim gerdiş eyler âfitâb

Günümüz Türkçesiyle

"Her çağ ravzana yüz bin bütün güzel salavatlar olsun
Var olan özde Hz. Muhammed'e (SAV) döneriz"

10 Padişah'tan 10 Şiir okumak için tıklayın

  • 3
  • 10
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

Yâ Rab bu ne hikmet ki 'ukûl eylemez idrak
Gülşende gül ü hârı ayân bir şecer eyler

Günümüz Türkçesiyle

"Bu nasıl bir hikmettir Rabbim, akıl almaz
Gül bahçesinde yanan gülü açıkça bir ağaç eder"

Kerbela Mersiyeleri nedir? Okumak için tıklayın

  • 4
  • 10
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

Etdim ismullâh ile tertîb-i dîvân ibtidâ
Nûr-ı tevhîd eyledim âfâka i'lân ibtidâ

Günümüz Türkçesiyle

" Allah'ın adı ile divanımı düzenlemeye başladım
Tevhid nurunu ufka ilan ederek başladım"

Yahya Kemal'in en sevilen 10 şiirini okumak için tıklayın

  • 5
  • 10
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar
Ali Emîrî Efendi Divanından Alıntılar

Bin hamd ü bin senâ ola Hallâk-ı a'zama
Etmiş bu abdi ümmet-i sultân-ı enbiyâ

Günümüz Türkçesiyle

"En büyük yaratıcıya bin hamd ve sena olsun
Bu kulu Peygamberlerin sultanının ümmetinden ettiği için"

Muhibbî Divanından alıntılar okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN