Arama

Muhibbi Divanından alıntılar

Hükümdarlığı kadar şiirleriyle de meşhur olan Kanuni Sultan Süleyman'ın divan edebiyatındaki mahlası "Muhibbî"dir. Nicelik ve nitelik olarak bakıldığında Kanuni, Osmanlı'nın en büyük şair padişahıdır. Muhibbî'nin şiirlerinde, Allah (CC) ve Resul-i Ekrem (SAV) sevgisi, toplumsal meseleler, sevgili ve mütevazılık öne çıkan imgelerdir. Sizler için Muhibbî Divanından pek duymadığınız şiirleri derledik.

  • 1
  • 16
Muhibbî Divanından Alıntılar
Muhibbî Divanından Alıntılar

📌 I. Süleyman şehzadelik döneminde ciddi bir eğitim almıştır. Döneminin meşhur hocalarından dersler alan Kanuni, Arapça, Farsça'nın yanında Çağatay Türkçesi de öğrenir.

📌 Dil alanına olan hâkimiyeti ve gösterdiği azim zamanla onun şairliğine ciddi bir zemin hazırlar. Dört bini aşan şiiri ile divan edebiyatında ciddi bir mevkide bulunan Sultan Süleyman, Muhibbî, Meftûnî ve Aczî mahlasları ile dört binden fazla şiir yazar.

Kanuni Sultan Süleyman kimdir?
1494-1566 yılları arasında yaşamış Osmanlı Padişahı. Saltanatının ekseriyetinin seferlerde geçiren Kanuni, sanatsal manada kuvvetli bir şair ve yetenekli bir mücevher ustasıdır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Kanuni'nin 4100 kadar şiiri, iki ayrı divanı mevcuttur.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat dönemini okumak için tıklayın

  • 2
  • 16
Kanuni Sultan Süleyman’ın şairlik yönü
Kanuni Sultan Süleyman’ın şairlik yönü

"Tâ ölince çekiser cevr ü cefânı bu Muḥib
Şâkirem ben her ne ki taḳdîr ide Allah bana"

Muhibbî

7 Güzel Adam'dan 70 alıntı okumak için tıklayın

  • 3
  • 16
Muhibbî Divanından Alıntılar
Muhibbî Divanından Alıntılar

"Çeşmüm aglar dīde-i Ya'ḳûb'dur
Ṣabr ider dil derde san Eyyûb'dur
Âşıḳam yanmak bana maṭlûbdur
Yanayım iy şem'-i rûşen yanayım

Bâr-ı 'ışḳı çekmek içün ner benem
Ḫâliṣ olmış puta içre zer benem
Yakıcı pervâne gibi per benem
Yanayım iy şem'-i rûşen yanayım"

Muhibbî

Yahya Kemal şiirlerinde İstanbul'u nasıl tasvir etti? Okumak için tıklayın

  • 4
  • 16
Muhibbî Divanından Alıntılar
Muhibbî Divanından Alıntılar

"Zīver-i dünyâya meyl itme Muḥibbî key sakın
Kime kılmışdur vefâ sana kıla bu pîre-zen

İy Muḥibbî key sakın dil virme dehre sanma genç
Vesmelüdür gerçi kim ammâ ki gâyet yaşludur

Nev-arûs-ı ḥüsnine aldanma dünyâ bîvedür
İy Muḥibbî merd olan itmez zen-i mekkâra şevḳ"

Muhibbî

Kerbela Mersiyeleri hakkında detaylı okuma yapmak için tıklayın

  • 5
  • 16
Muhibbî Divanından Alıntılar
Muhibbî Divanından Alıntılar

"Âşiyânın özledi cân murgı ḫoş pervâz idüp
Cennet ehliydi bu dünyâ geldi çün zindân ana

Bu-durur dâyim Muḥibbî'nün du'âsı rûz u şeb
Raḥmetin günden güne kılsun mezîd Raḥmân ana"

Muhibbî

Fatih Sultan Mehmed Han'ın şiirlerinden okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN