Arama

Tarihi kaynakların izinde Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı

Osmanlı'nın onuncu sultanı olan Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kaldı. Hayatının büyük bölümünü at sırtında seferlerde geçiren büyük padişah, son nefesini de bir kuşatma esnasında verdi. İmparatorluğun topraklarını 14 milyon 983 bin kilometrekareye çıkardı. Yaptığı kanunlar ile devleti güçlü bir şekilde dönüştürdü. Aynı zamanda modern Avrupa'nın oluşumunda pay sahibi oldu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

❗ Kanuni Sultan Süleyman, tahta çıkışının 500'üncü yılında dönemini anlatan yazma eserler eşliğinde yâd ediliyor.

➡ Kanuni'nin büyük bir coğrafyaya uzanan sefer ve zaferleri, "Muhibbi" mahlasıyla yazılmış şiirleri ve 46 yıllık saltanatı "Kanuni Sultan Süleyman Devri" sanal sergisine yansıdı. Burada Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ile ona bağlı Köprülü, Atıf Efendi, Nuruosmaniye ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri'nden seçilen eserler yer alıyor.

Sanal sergi sayesinde ziyaretçiler 46 yazma eseri görme imkanı buluyor.

❗ Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nin Kanuni Sultan Süleyman Devri Sanal Sergisi'nde padişahın Belgrad seferi Feridun Ahmed Bey'den, Rodos fethi Şeyhülislam Kemalpaşazade'den, Zigetvar kuşatması esnasındaki vefatı ise Selaniki Mustafa Efendi'den okunabiliyor.

➡ Kanuni'nin şehzadelerinden Mehmed'in vefatı karşısında duyduğu hüzün, Mustafa'nın katline Taşlıcalı Yahya'nın ağıtı, Veziriazam İbrahim Paşa'yı makbullükten maktullüğe götüren süreç gibi konuların görülebileceği sergi, Kanuni'nin saltanatını kronolojik olarak anlatıyor.

Sergide yer alan eserler eşliğinde Kanuni Sultan Süleyman dönemini sizler için derledik👇

Fihrist-i Şahane, Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi

📌 I. Süleyman, 6 Kasım 1494 tarihinde Trabzon'da Yavuz Sultan Selim'in oğlu olarak dünyaya geldi. Seyyid Lokman'ın Hünername eserine göre adını, doğduğu saatlerde Kur'an'dan açılan sayfada geçen Hazreti Süleyman'dan aldı.

📌 Kanuni Sultan Süleyman'ın çocukluk yılları babasının sancak beyi olduğu Trabzon'da geçti. Evliya Çelebi'ye göre Trabzon'dayken süt kardeşi Kadı Ömer Efendi'nin oğlu Yahya ile (Beşiktaşlı Yahya Efendi) birlikte bir Rum kuyumcudan kuyumculuk öğrendi.

Osmanlı'nın sanatkar padişahları

Tevarih-i Al-i Osman, Kemalpaşazade

📌 Şehzadelik yıllarında iyi bir eğitim aldı. Arapça ve Farsça bilen Sultan Süleyman, Kefe sancak beyliği sebebiyle Tatar lehçesiyle de konuşabiliyordu.

📌 Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkmasıyla birlikte 1513'te tek taht varisi sıfatıyla sancak beyi olarak Manisa'ya gönderildi.

📌 Babası Sultan Selim'in vefatıyla birlikte 30 Eylül 1520'de İstanbul'a gelerek tahta oturdu. Osmanlı'nın 10'uncu sultanı oldu ve 46 yıl tahtta kaldı. Hayatını at üzerinde seferlerde geçiren Kanuni son nefesini de savaşta verdi.

Osmanlıca dersleri için tıklayın

Terceme-i Haridetü'l- Acaib ve Feridetü'l-Garaib, Hace Hatib Mahmud er Rumi

📌 Kanuni Sultan Süleyman, Batı'ya gaza ederken iki ana hedefi vardı. Bunlardan ilki, Orta Avrupa'nın kilidi durumunda bulunan Belgrad, diğeri Akdeniz hâkimiyeti bakımından son derece önemli olan Rodos'tu.

📌 Saltanatının ilk yılında sefere çıktı, aynı senenin ağustos ayında Belgrad'ı aldı.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN