Arama

Osmanlı'nın sanatkar padişahları

Altı asır süren Osmanlı İmparatorluğu, son dünya düzeniydi. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin diktiği çınar; dünyada adaletin, huzurun sembollerinden biri haline geldi. Üç kıtaya hükmeden cihan imparatorluğu olan Osmanlı padişahlarıysa küçük yaşlardan itibaren özenle yetiştiriliyor devlet idaresinin yanında muhakkak bir veya birkaç sanatın ustası oluyordu. Kimi bestekar, kimi şair kimiyse marangozdu. İşte sizler için başarılı devlet yönetiminin yanında sanatkarlığıyla öne çıkan padişahlar…

  • 1
  • 32
CİHAN İMPARATORU FATİH SULTAN MEHMET
CİHAN İMPARATORU FATİH SULTAN MEHMET

"Efendilerinize söyleyin. Şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere asla benzemez. Şimdi benim iktidarımın ulaştığı yerlere onların hayalleri bile yetişememiştir."

Çağ açıp, çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet, üstün yetenekleri olan bir padişahtı. Yıkılmaz denilen surları yıkıp, kendi icadı olan toplarla da Osmanlı devletinin hem devamını hem de şahlanışını temin etti. İki kez tahta çıkan Fatih, ilk kez tahta çıktığında 12 yaşındaydı. Genç yaşta olmasını fırsat bilen düşmanların çıkardığı kargaşa nedeniyle II. Murad yeniden tahta çıktı. II. Mehmet ise Manisa sancakbeyliğine geri döndü. 10 Şubat 1451'de babası ölünce tekrar tahta oturan II. Mehmet'in en büyük başarısı şüphesiz İstanbul'un fethidir. 1543 yılında henüz 21 yaşındayken yıkılmaz denilen Bizans'ı yıkan Fatih Sultan Mehmet, bir çağı kapayıp yeni bir çağ açmıştı.

  • 2
  • 32
ŞAİR FATİH SULTAN MEHMET
ŞAİR FATİH SULTAN MEHMET

"Eyleme gönlün gözün cevr ile Avnî'nin harâb

Dürr ü gevherler verir bu bahr ile kânım sana"

İstanbul'u fethederek Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olan çağ, açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda bir divan şairiydi. Şiirlerinin tamamı günümüze kadar ulaşamadı fakat elde mevcut olan tek nüshada birçok şiiri mevcut.

Fatih Sultan Mehmet, şiirlerini yazarken Avni takma adını kullanıyordu. Şiirlerinden çok kuvvetli bir eğitim aldığı, birçok dil bildiği, zamanın bütün ilmi, kültürel, felsefi, siyasi ve entelektüel birikimlere sahip olduğu anlaşılır. Fatih şiirlerinden divan şiirinden son derece gelişmiş bir içerik biçimin oldukça güçlü bir şekilde verir. Fatih'in elde olan divanı hacim bakımından küçüktür. Fakat duygu, düşünce bakımından oldukça gelişmiş, renkli samimi sanatkâr kişiliğini yansıtan şiirlerdir.

  • 4
  • 32
BİR DÜNYA HÜKÜMDARININ ŞİİRLERİ
BİR DÜNYA HÜKÜMDARININ ŞİİRLERİ

Şiirlerinin beyitleri ve mısraları, insanları büyük bir cihan devletini yöneten doğu ve batının hükümdarıyla karşı karşıya bırakır. Fatih şiirlerinde divan edebiyatında bilgi, kültür ve estetik birikimini bütün gücü ile ortaya koyduğu gibi tasavvuf ve tasavvuf ile ilgili hususlara da yer verdi. Divanı, sanat ve ifade üslupları açısından son derece zengindi.

3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmet'in ölümün üzerindeki sır perdesi hakkındaki haberimizi okumak için tıklayın…

  • 5
  • 32
HİLAFET TAHTININ SULTANI: YAVUZ SULTAN SELİM
HİLAFET TAHTININ SULTANI: YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz, ilme ve bilgiye önem veren bir padişahtı. Mısır seferine giderken yanındaki âlimlere Mısır tarihine ait eserler tercüme ettiren Sultan, böylelikle savaşa gidip gelirken yollarda geçen zamanın mühim bir kısmını ilme ve şiire ayırmıştı. Çağatay Edebiyatı'nı da tanıyan hatta Çağatayca şiir söyleyerek Ali Şîr Nevaî'ye nazire söyleyen şairler arasında yerini alan Yavuz Sultan Selim, Arapçaya ve Farsçaya ciddi derecede hâkim olan Yavuz, Osmanlı sultanları arasında Farsça divanı olan tek padişahtır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN