Arama

Fatih Sultan Mehmed'in divanından beyitler

Fatih Sultan Mehmed, muzaffer bir komutan olduğu kadar edebiyata da ismini altın harflerle yazdırmış entelektüel bir şahsiyet ve kuvvetli bir şairdir. Fatih'in şiir metinleri ile ilgili bilinen tek nüsha, bugün Fatih Millet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır. Avni mahlasıyla divan kaleme alan Fatih'i doğum yıl dönümünde, gazellerinden seçtiğimiz beyitlerle saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bir güneş yüzlü melek gördüm ki alem mahıdur.
Ol kara sünbülleri aşıklarınun ahıdur.

*Bir güneş yüzlü melek gördüm ki alem onun Ay'ıdır.
Onun kara sümbülleri aşıklarının ahıdır.

Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler

Karalar geymiş meh-i taban gibi ol serv-i naz,
Mülk-i efrengün meğer kim hüsn içinde şahıdur.

*Karalar giymiş ışık saçan Ay gibi o naz selvisi,
Meğerse güzellikte frenk diyarının şahıymış.

Ukde-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz,
Ehl-i iman olmaz ol aşıklarınun güm-rahıdur.

*Zünnarının düğümüne gönül bağlamayan kim olursa olsun
Ehl-i iman değildir, o aşıkların yolundan çıkmıştır.

Divan şairlerinin gözünden aşk

Gamzesi öldürdüğine lebleri canlar virür,
Var ise ol ruh-bahşün din-i İsa rahıdur.

*Gamzesinin öldürdüğüne dudakları canlar verir
O ruh bahşedenin dini, varsa eğer, İsa'nın dinidir.

Fatih Sultan Mehmet'in 20 unutulmaz sözü

Avniya kılma güman kim sana ram ola nigar,
Sen Sitanbul şahısun, ol (da) Kalata şahıdur.

*Ey Avni, sanma ki sevgili sana ram olur,
(Çünkü) Sen İstanbul'un şahıysan, o da Galata'nın şahıdır.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN