Arama

Fatih Sultan Mehmet hayatı hakkında bilgiler

Fatih Sultan Mehmet, hadis-i şerif ile müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Tarihi yeniden şekillendiren ve tüm zamanların en önemli devlet adamlarından birisi olan Sultan II. Mehmet, iyi bir stratejist ve büyük bir komutandı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi. Osmanlı devletinin hem devamını hem de şahlanışını temin etti. Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in hayatına dair bilgileri derledik.

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

🔹 Fatih, 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Üstün asker kişiliğinin yanında devlet adamı kimliği ile de Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Onun zamanında, "Fatih Kanunnamesi", "Atik Kanunname" ve "Kanunname-i Ali Osman" adı verilen yasalar hazırlandı. Şiire de büyük ilgisi vardı. "Avni" mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Fatih, aynı zamanda "divan"ı olan ilk padişahtı.

FATİH SULTAN MEHMET HAKKINDA 10 AYDINLATICI GERÇEĞİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔹 Osmanlı medeniyeti, Fatih Sultan Mehmet döneminde en yüksek noktasına ulaştı. Fatih, bugünkü Türk entelektüelinin sahip olamayacağı vasıflara sahipti. Bu vasıfların başında, doğuya ve batıya sahip olması; İtalyancayı, Yunancayı, Farsçayı ve de Arapçayı biliyor olması gelirdi. Onun devrinde Batı'da böyle bir münevver yoktu. İnanılmaz derecedeki coğrafya bilgisi, ateşli silahlar ordusuna iyi komuta etmesi, onu bir dünya hükümdarı olarak nitelemeye yeterdi.

🔹 Fatih, devlet yönetiminde etrafında yer alan Çandarlı gibi oldukça tecrübeli ve etkili olan kimselerin muhalefetine rağmen, kendisinden önce birçok ünlü ve güçlü kişiliklerin yapamadığını yapmıştı. Fatih'i gerek Türk tarihinde gerekse dünya tarihinde önemli kılan elbette ki İstanbul'u alması ve Osmanlı devletini birkaç katı büyüklüğe çıkarmasının yanında, devletin oluşmasında ve gelişmesinde üzerinde temellendirdiği sosyo-kültürel yapı, oluşturduğu devlet felsefesi ve bunların çıkış yeri olan kişilik yapısıydı.

🔹 Sultan Mehmet, yalnız Türk tarihinin değil dünya tarihinin de yön değiştirmesini sağlamış bir hükümdardı. Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi. 30 yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğa, dört krallığa, altı prensliğe, beş dukalığa son verdi. Geride sınırlarını genişletmiş bir imparatorluk bıraktı.

FATİH SULTAN MEHMET'İN ANADOLU VE RUMELİ FETİHLERİ HAKKINDA BİLGİLERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

FATİH SULTAN MEHMET HAYATI

🔹 Sultan II. Murad'ın oğlu olan II. Mehmed, 30 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. 1444-1446 yılları ve 1451-1481 olmak üzere toplam 32 yıl hüküm süren Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481'de, 49 yaşında vefat etti. Hatice Halime Hüma Hatun Fatih'i dünyaya getirdiğinde 15 yaşında genç bir kadındı. Fatih'in son saltanatını görmeden 1449 yılında vefat etti.

🔹 Şehzade Mehmet doğduktan sonra bakımını Daya Hatun yaptı. Ayrıca, Fatih'in saygısından dolayı Validem diye hitap ettiği II. Murad'ın Sırp kralı George Brankoviç'in kızı olan Mara Hatun'un da Fatih üzerinde birtakım etkiler bıraktığı tahmin edilir.

🔹 Tarihçiler tarafından büyük bir devlet adamı ve askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, orduda düzen olarak yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretip, asker sayısını artırdı. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Slavca bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok alanda da yetenekli ve bilgi sahibi bir entelektüeldi.

🔹 Devrinin en büyük âlimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı.

🔹 2. Mehmet, 1443'te Manisa'ya vali olarak gönderilirken, aynı yıl ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaeddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna geldi. Sultan II. Murad, tahtını erkenden oğluna devretti. Böylece II. Mehmed, 12 yaşında padişah oldu. Ne var ki bu durum kargaşaları beraberinde getirdi.

🔹 Babası Sultan 2. Murat'ın 1444 yılında isteğiyle 12 yaşında tahta çıkan 2. Mehmet, içeride ve dışarıda yaşanan buhranlar sebebiyle ancak 2 yıl tahtta kaldı. Halil Paşa'nın çağrısı ve yeniçerilerin ayaklanması üzerine II. Murad yeniden tahta çıktı. II. Mehmed ise Manisa sancakbeyliğine geri döndü.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN