Arama

10 Padişah’tan 10 Şiir

Altı asır boyunca cihana nizam veren Osmanlı hükümdarların birçoğunun şair olduğunu biliyor muydunuz? Şehzadelikleri boyunca iyi bir eğitim alan padişahlar kendi divanlarını yazacak derecede ileri edebiyat ve şiir bilgisine sahip, ince ruhlu insanlardı. Sizler için 10 padişahtan 10 şiir derledik. Şair padişahlar kimdir? Osmanlı padişahları şiir yazdı mı? Şair olan Osmanlı padişahları kimlerdir?

  • 1
  • 10
II. Murad
II. Murad

"Uykuda dün gece cânım gibi cânan gördüm
Ten-i efsürdede kalkıp eser-i cân gördüm

Ey Murâdî şeh-i devrân iken elân seni
Zülfüne kılmış esir ol şeh-i hûbân gördüm"

Murâdî

Günümüz Türkçesiyle

( Uykuda dün gece canım gibi sevdiğim cananımı gördüm de
cansız bedenim adeta yeniden canlandı)

(Ey Murâdî, sen dünyanın sultanı iken
Şimdi o güzeller şahı seni zülfüne esir kılmış)

II. Murad kimdir? Okumak için tıklayın

  • 2
  • 10
Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmed

"İmtisâl-i câhidû fi'llah olupdur niyyetim
Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidir gayretim

Ey Mehemmed mu'cizât-ı Ahmed-i Muhtar ile
Umaram gâlib ola a'dâ-yı d'ine devlet"

Avnî

Günümüz Türkçesiyle

(Allah için kâfirlerle nasıl mücadele edilir, onun örneğini vermek isterim;
benim gayretim, sadece İslam dini içindir.)

(Ey Mehmed, umarım, yüce Peygamberin mucizeleri
bereketiyle devletim din düşmanlarına galip gelir.)

Fatih Sultan Mehmed'ten neler yadigâr kaldı? Okumak için tıklayın

  • 3
  • 10
II. Bayezît
II. Bayezît

"Hudâyâ hudâlık sana yaraşır
Nitekim gedâlık bana yaraşır

Şu gündeki hiç çâresi kalmaya
Ana çâre-res Mustafâ yaraşır"

Adlî

Günümüz Türkçesiyle

(Ey Allah'ım! Sana hüdalık yaraşır,
nitekim bana da dilencilik)

(Hz. Peygambere de çaresizlik gününde
şefaatçi olmak yaraşır.)

II. Bayezid kimdir? Okumak için tıklayın

  • 4
  • 10
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim

Dilberâ yüzün gören bülbül gül-i terden geçer
Leblerin tadını bilen tûti şekkerden geçer

Ey Selîmî kan dökerse çeşm-i giryânın n'ola
La'l-i yâre dil verenler la'l u cevherden geçer"

Selîmî

Günümüz Türkçesiyle

(Ey sevgili, senin yüzünü gören bülbül, âşık olduğu taze gülden vazgeçer;
dudaklarını tadan papağan da artık şeker yemekten vazgeçer)

(Ey Selim, sürekli ağlayan gözlerim, bu aşırı ağlama sonunda gözyaşı yerine kan akıtmaya başlarsa şaşırmamalı)

(nitekim sevgilinin dudağına gönül verenler yakut ve cevherden vazgeçerler.)

Yavuz Sultan Selim'in şiirleri hakkında detaylı okuma yapmak için tıklayın

10 Padişah’tan 10 Şiir

"Dest-i kudret ile yoğken âlemi var eyledin
Kimini müslim kılıp kimini küffâr eyledin

Zâhide erzâni kıldın kevser ü hûr u bihişt
Bu Muhibbî bendeni müştâk-ı dîdâr eyledin"

Muhibbî

Günümüz Türkçesiyle

(Tanrı'm, kudret elinle âlemi yoktan var ettin,
Sonra da yarattıkların kimini Müslüman, kimini kafir yaptın)

(Zâhide cennet ve kevseri layık gördün.
Bu Muhibbî kulunu da cemalinin aşığı yaptın)

Mazide kalan kelimeler nelerdir? Okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN