Arama

Şair yönüyle Yavuz Sultan Selim ve şiirleri

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinde derin izler bırakan bir hükümdardı. Geçilemez denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçti, hilafet sancağını devraldı ve devletin geniş sınırlara ulaşmasını sağladı. Yavuz Sultan Selim, devlet yönetmekle kalmamış aynı zamanda sanatsal olarak da insanların kalplerini fethedecek türde eserler üretmişti. Dönemin şiir dili olan Farsçayı kullanarak "Divan" yazan Sultan Selim, pek çok şiirini bu dilde kaleme almıştı.

Osmanlı Devleti'nin 9'uncu padişahı ve 88'inci İslam halifesi Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur.

💠 Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzlarının arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü.

Minyatürler ile Yavuz Sultan Selim

Çok güzel ata biner, devrin en meşhur silahşorlarını alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı.

💠 Güreşmekte, ok atmada ve yay çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti.

💠 Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520'de, "Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz elli yaşında iken vefat etti.

Yavuz Sultan Selim'in sarığındaki sır neydi?

  • 3
  • 10
KEFENİNİ BOYNUNDA TAŞIYAN BİR CENGÂVER
KEFENİNİ BOYNUNDA TAŞIYAN BİR CENGÂVER

Hayatının son dakikasına kadar Yasin-i Şerif okuyan Yavuz Sultan Selim'i, tarihçiler sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirdiler.

💠 Yavuz, şehzadeliğinden beri kefenini boynunda taşıyan bir cengâverdi.

💠 Yavuz Sultan Selim, dönemin şiir dili olan Farsça'yı kullanarak pek çok şiir ve nesir kaleme aldı. Şiir yazmada o kadar mahirdi ki, dönemin İran şahına dahi Farsça kaleme aldığı şiir ile rekabet etmişti. Yavuz Sultan Selim'in kaleme aldığı o şiirler…

🔍 8 yıla 80 yıl sığdıran Yavuz Sultan Selim'in muharebeleri

  • 4
  • 10
‘BENİ BİR GÖZLERİ AHUYA ZEBUN ETTİ FELEK’
‘BENİ BİR GÖZLERİ AHUYA ZEBUN ETTİ FELEK’

📌 Bilmem ki gözlerime nasıl bir büyü yaptı felek
Gözümü kan içinde bırakıp, aşkımı artırdı felek
Arslanlar pençemin korkusundan tir tir titrerken
Beni bir gözleri ahuya esir etti felek.

💠 Yavuz Sultan Selim'in kaleme aldığı bu şiirde esiri olduğu "ahu gözlü", bir rivayete göre isimsiz bir Türkmen kızı, bir rivayete göre ise eşi Hafsa Sultan'dır.

💠 "Arslanlar pençemin korkusundan tir tir titrerken" manasındaki dizeyi kaleme alan Yavuz, "aslan pençesi" adı verilen bir hastalık nedeniyle vefat etmiştir.

Geçilemez sanılan çölü aştı

  • 5
  • 10
‘SANMA ŞÂHIM HERKESİ SEN SADIKANE YÂR OLUR’
‘SANMA ŞÂHIM HERKESİ SEN SADIKANE YÂR OLUR’

💠 Yavuz Sultan Selim, İran şahı için yazdığı bu kıtanın her dizesini, soldan sağa veya yukarıdan aşağıya aynı biçimde okunacak şekilde düzenlemişti.

🔍 10 soruda Yavuz Sultan Selim ve hilafet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN