Arama

8 yıla 80 yıl sığdıran Yavuz Sultan Selim’in muharebeleri

Yavuz Sultan Selim Doğu'ya yaptığı fetihlerle 8 yıla 80 yıl sığdırdı. Şehzadelik yıllarında çok iyi eğitimlerden geçen, siyasi ve askeri dehasının temellerini o günlerde atan Yavuz, Osmanlı tarihinde imparatorluğa en çok toprak katan padişah oldu. Öyle ki, "geçilemez" sanılan Sina Çölü'nü bile o günün şartlarıyla 13 günde aştı. Miras bıraktığı topraklar sayesinde kendisinden sonra padişah olan Kanuni devri "imparatorluğun en geniş yüzölçümüne" sahip oldu. Peki, Yavuz Sultan Selim bu zaferleri nasıl kazandı?

  • 1
  • 16
CİHAN SULTANI: YAVUZ SULTAN SELİM
CİHAN SULTANI: YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, uzun bıyıklı ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. Küçük yaşta oldukça iyi bir eğitim gördü.

Şehzadeliği döneminde, Trabzon Sancağına vali olarak tayin edildi. Devlet işlerinin yanında, din ve fennî ilimle uğraşırdı.

  • 2
  • 16
ŞEHZADELİĞİ DÖNEMİNDE DAHİ SEFER DÜZENLEDİ
ŞEHZADELİĞİ DÖNEMİNDE DAHİ SEFER DÜZENLEDİ

Devlet hayatının ilk safhası sayılan şehzadeliği döneminde dahi Müslümanlara hayranlık ve rahatlık; düşmanlara ise endamı ve müthiş iradesi ile korku ve dehşet vermişti.

Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine üç sefer yaptı. En önemlisi olan 1508 Kütayis Seferinde Kars, Erzurum ve Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Buralarda yaşayan Gürcülerin hepsi Müslüman oldular.

  • 3
  • 16
İMPARATORLUĞA EN ÇOK TOPRAK KATAN PADİŞAH
İMPARATORLUĞA EN ÇOK TOPRAK KATAN PADİŞAH

Savaşmakta oldukça mahir olan Yavuz Sultan Selim'i, tarihçiler "sekiz yıla seksen yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah" olarak değerlendirirler.

Nitekim gerçekleştirdiği fetihlerle bu tabiri sonuna kadar hak etmiş; Osmanlı tarihinde imparatorluğa en çok toprak katan padişah olarak anılmıştır. Diğer padişahların aksine Yavuz, fetih hareketini Doğu yönünde gerçekleştirmiştir.

Yavuz Sultan Selim: Geçilemez sanılan çölü aşan hükümdar

  • 4
  • 16
ŞEHZADELİĞİ SALTANATI İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBEYDİ
ŞEHZADELİĞİ SALTANATI İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBEYDİ

Özellikle Gürcü prensliklerinin ve Osmanlı Devleti için büyük bir siyasî-dinî mesele oluşturacak olan Şah İsmail'in faaliyetlerini dikkatle takip etti. Gürcü kralına karşı yaptığı bir seferde büyük başarı kazandı ve babası tarafından takdir edildi.

Fakat II. Bayezid, Şah İsmail'in sınır boylarındaki hareketleri karşısında oğluna düşmanları çoğaltmaması için uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

  • 5
  • 16
ŞAH İSMAİL ANADOLU İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYORDU
ŞAH İSMAİL ANADOLU İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYORDU

Yavuz Sultan Selim, tahta geçer geçmez icraata başladı. O sıralarda Azerbaycan, Irak ve İran'ı eline geçirmiş olan Şah İsmail, Anadolu'yu tehdit eder bir duruma gelmişti. Şiiliği kullanarak devamlı fitne çıkartıyor, Müslümanların birliğini sarsıyordu.

Yavuz Sultan Selim topladığı olağanüstü divanda, Şah İsmail'in tehlikeli faaliyetlerini uzun anlattı. Divan, çetin müzakerelerden sonra, İbn-i Kemal Paşa'nın fetvası ile İran'a sefer kararı aldı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN