Arama

Mazide kalan kelimeler

Zaman her şeyi ve herkesi değiştirir usulca. Ne denli farklılaştığımızı ancak sözlüklere ve geriye baktığımızda anlarız. Dil de topluma uygun olarak zamanla değişir. Dışarıdan beslenen diller zamanla kendi kelimelerini farkında olmadan kaybederler. Sizler için elli evvel çokça kullanılan ama bugünlerde pek duymadığımız kelimeleri derledik.

  • 1
  • 20
Beyhûde
Beyhûde

Faydasız ve gereksiz anlamına gelen kelime günümüze nadiren kullanılmaktadır.

"Beyhûde yorulma, ne diyeceğimi biliyorsun"

Ahmet H. Tanpınar

Ahmet Hamdi'nin günlükleri hakkında bilgi almak için tıklayın

  • 2
  • 20
Mârifet
Mârifet

Çok yönlü bir kelime olan mârifet, ustalık ve hüner anlamına gelir. Son yıllarda nadiren kullanılan kelimenin yerine bugün, ustalık kullanılır.

"Mârifet iltifâta tâbidir
Müşterisiz metâ zâyidir"

Muallim Naci

İmam Buhari kimdir? Okumak için tıklayın

  • 3
  • 20
Peyderpey
Peyderpey

Zamanla olan eylemler için kullanılan kelime artık nadiren kullanılır olmuştur. Peyderpey sözcüğünün yerine azar azar, yavaş yavaş ve art arda gibi kalıplar kullanılmaktadır.

"Sen cefâ etsen de peyderpey ben etmem infiâl"

Enderunlu Vâsıf

İslam sanatları kimden etkilendi? Okumak için tıklayın

  • 4
  • 20
Müstesnâ
Müstesnâ

Kural dışı anlamına gelen kelimenin yerine bu sıralar, yabancı dillerden geçen kelimeler ve seçkin, genelgeçer olmayan gibi kelimeler kullanılır.

"Bir gümrük meselesinden mütevellit müsâdemeler birer müstesnâ imiş"

Cenap Şahâbeddin

Kerbela Mersiyelerini okumak için tıklayın

  • 5
  • 20
Kemiyet
Kemiyet

Bir nesnenin nicelik durumuna işaret eden kelime artık neredeyse hiç zikredilmez. Kemiyet sözcüğünün bugünkü anlamı, miktardır.

"İnsanlar zindanda birer kemiyet
Urbalarla kemik, mintanlarla et"

Necip Fazıl Kısakürek

Alev Alatlı mülakatımızı okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN