Arama

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

21. yüzyılda, tüm dünyanın önünde İsrail'in gözü dönmüş bir şekilde Gazze Şeridi'ni bombalaması ve bölgeye uyguladığı insanlık dışı davranışlara karşı Batı ülkeleri üç maymunu oynamakta. Amerika ise daha kötüsünü yaparak siyonizm düşüncesinin bir tezahürü olan bu katliamı sonuna kadar desteklediğini açıkladı. Peki neden? Bu yaşananlar, evanjelizmin siyonizmle olan kanlı iş birliğinin bir parçası mı?

İSRAİL'İN GAZZE'DE UYGULADIĞI SOYKIRIM

◾ İşgalci İsrail, zaman içinde kendine ait olmayan Filistin topraklarını siyonizm düşüncesiyle yavaş yavaş ele geçirmiş hatta bu işgalini haklı çıkarmak adına bölgede kehanetler üzerinden bir propaganda yürütmüştür.

◾ Soykırımın müsebbibleri öylesine bir düşünceye sahiptiler ki yaptıklarını ne gözleri görmüş, ne kulakları işitmiş ne de yüreklerinde zerre vicdan kalıntısına rastlanmıştır...

◾ Filistin toprakları zaman içinde İsrail'in işgaliyle küçülmüş ve sadece Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ne sıkışıp kalmıştır.

Siyonizm ne demek?

Siyonizm düşüncesi, günümüzde Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyen, savunan ve
Yahudi milliyetçiliğini temel alan fikir hareketi olarak ortaya çıkmıştır.

Belgeler ışığında Kudüs

KORKUNÇ BİR ZİHİN YANILGISI: SİYONİZM

◾ Yahudilerin günümüzde Filistinlilere uyguladığı katliamın temelinde, siyonizm düşüncesi yatmaktadır. Bu zihniyet milyonlarca masum insanı; sevdiklerinden, topraklarından ve en önemlisi hayatlarından koparmaktadır.

21. yüzyılda Filistin halkına alenen uygulayan katliam da başta Amerika olmak üzere Avrupa'daki çoğu devlet İsrail'e olan desteklerini açıklayarak işlenen insanlık suçuna ortak olmaktadırlar.

◾ İsrail; yaşlı, genç demeden daha henüz bir haftalık bile olmayan kundaktaki bebekleri öldürüyor ve hiçbir gerekçe göstermeden haneleri, bombalıyor. Gazze Şeridi, hayalet bir şehre dönüşüyor. Akıllara ise "Amerika ve Batı niçin İsrail'i bu denli destekliyor?" sorusunu getiriyor...

Dış basının gözünden "Aksa Tufanı"

EVANJELİZMİN İLK AYAK SESLERİ: MARTIN LUTHER

◾ Evanjelizmin temellerini atan kişi Martin Luther'in ta kendisidir. Bu düşüncenin ortaya çıkmasını sağlayan ve onu besleyen unsur ise 16. yüzyılda gerçekleşen Protestan Reformu'dur.

Protestan Reformu nedir?

1517-1648 yılları arasında Orta Çağ Avrupa topluluklarında kilisenin hakimiyetini kırmak adına, Martin Luther'in Wittenberg Kilisesi kapısına 95 maddelik manifestosunu asmasıyla birlikte Protestan Reformu ortaya çıkmıştır.

◾ Reform önce Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Çekoslavakya ve Macaristan gibi ülkelerde yayılır. Daha sonra ise bu mezhebin yankıları Amerika kıtasına kadar ulaşır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması, dünyanın pek çok farklı yerinde hızla yayılan evanjelist görüşün en somut örneğidir.

Martin Luther King kimdir?

Bir Alman olan Martin Luther King, Protestan zihniyetin babası olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bir keşiş,
teolog, profesördür. Yaşadığı dönemde Almanya'daki baskılara rağmen İncil'in Latinceden
Almancaya tercüme edilmesinde büyük rol oynamıştır.

Gazze'nin hayata açılan kapıları

SİYONİSTLERİN DESTEKÇİSİ: EVANJELİSTLER

◾ Evanjelizmin temelleri, 18. yüzyılın başlarında, Kuzey Amerika'ya seyahat eden İngiliz protestanlardan oluşan Hristiyanlar vasıtasıyladır.

◾ Daha önceden Avrupa kıtasından Kuzey Amerika'ya göç edenler, evanjelistlerin vaazlardan oldukça etkilenmişlerdir. Böylece bu mezhep, Amerika'daki metodist, baptist, presbiteryen, kongregasyonalist ve diğer Amerikan mezheplerine yansımış ve bu da 19. yüzyıl Amerikan kültürünün şekillenmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

◾ Evanjelizm, Yunanca euangelion kelimesinden türemiştir. Bu sözcük "müjde, iyi haber" manalarına gelmektedir. Hristiyanların İncil'deki mesajları bir şekilde yaymak ve öğretmek istemesi, evanjelizm düşüncesine sahip olanların birincil hedefidir.

Ayet ve Hadislerle Mescid-i Aksa

SİYONİST KONGRELER

Theodor Herzl önderliğinde, 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşen I. Siyonist Kongresi, evanjelist düşünce adına atılan bir adımdır.

◾ Bu kongreden 88 sene sonra 1985'de yine Basel'de gerçekleşen bir kongrede, katılımcıların çoğunun Hristiyan olması, bu oluşumun I. Hristiyan Siyonist Kongresi olarak anılmasına sebep olmuştur. Bu kongreden cesaret alan İsrail, Batı Şeria'yı resmen ilhak etmiştir.

↪ Bu işgale Yahudilerin dahi karşı çıktığını söyleyen bir katılımcıya Uluslararası Hristiyan Elçiliği temsilcisi olan Van der Hoeven şu cevabıyla evanjelist zihniyetin ne denli tehlikeli olduğunu gösterdi:

"İsraillilerin ne düşündüğü umurumuzda değil. Biz Tanrı'nın ne söylediğine bakarız ve Tanrı o toprakların Yahudilere ait olduğunu söylüyor."

Theodor Herzl kimdir?

Theodor Herzl; Yahudi bir gazetecidir. Modern siyonizmin kurucusu kabul edilir.
Sultan II. Abdülhamid ile olan diyaloglarıyla bilinmektedir.

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN