Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

Türk tarihinin zenbereği

1. Hukukuyla, iktisâdı ve siyâsetiyle tasvîr edegeldiğimiz İslâm medeniyeti zeminine inşâa edilmiş düzene âdil nizâm diyoruz. Teoride ilkece o düzende çok ve hayırlı...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Devletiebedmüddet -II-

1. Türklüğün öteden beri başat özelliği olan askerî savaşcılığın, herkes için geçerli kılınması, demekki belli bir zümrenin tekelinde bulunmaması keyfiyeti,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Devletiebedmüddet I

İmparatorluk Devlet Ülküsünün Tarihî Kaynağı "Dar çevremizden çıkıp da dünyamızın kalan kısmını bir fasıl gözden geçirelim. Koca Türk (Pâdişâh),...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Medeniyetlerin kesiştiği coğrafya

1. Orta Asyanın coğrafî hudutlarını bir çırpıda tayîn etmek imkânsızdır. Haritaya kabataslak tarzda göz attığımızda, Orta Asyanın, batıda Aral gölünün ortasından...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Eski Türklerde kölelik ile câriyelik yoktu

Kuzey Doğu Sibiryada yaşayan ve Moğolların etkisinde kalarak Kam (Şaman) olan kimi Türk oymakları dışında Türkler, bidâyette, Göktanrı (Tagri) dinindendiler. Bu...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Göktürkler...

Çinlilerin Tu-kiu dedikleri Türkler (Göktürkler), M.S. 400e doğru, Çinin Şansi eyâletinin batısında yaşıyorlardı. Başlarında da, Hun olan Teoman ile Mete...

Prof. Dr. Teoman Duralı

‘Biz Kimiz?’ Sorunu –1

Kimlik, Geçmişte İnşâa olunan bir Binâdır Tarihte özel yer tutmuş olanlar ile olmayanlar olmak üzre, milletler de, tek tek kişiler gibi, kabaca iki...

Prof. Dr. Teoman Duralı

‘Mâlikler’ ve ‘emekciler’

'Erken' devir Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetinin asli ideolojisi 'hür sermâyecilik', toplumu iki temel sınıfa ayırmıştır: Büyük çaplı üretimi elinde tutanlar,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Yeniçağ’da üç devir

(1) Ortaçağ için yaptığımız gibi, Yeniçağ din dışı Batı Avrupa ile çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudî medeniyetlerini de devirlere ayırıyoruz. Böylesi ayırmalar,...

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN