Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

‘Mâlikler’ ve ‘emekciler’

'Erken' devir Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetinin asli ideolojisi 'hür sermâyecilik', toplumu iki temel sınıfa ayırmıştır: Büyük çaplı üretimi elinde tutanlar,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Yeniçağ’da üç devir

(1) Ortaçağ için yaptığımız gibi, Yeniçağ din dışı Batı Avrupa ile çağdaş küreselleştirilen İngiliz-Yahudî medeniyetlerini de devirlere ayırıyoruz. Böylesi ayırmalar,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Kentsoyluluğun ortaya çıkışı…

Kabîle-aşîret ve derebeğliği çağlarından çıkagelip aslı belirli bir soyun arılığına dayanan toprak zâdegânı ile asilzâdeler arasındaki çekişmeler dizisi...

Prof. Dr. Teoman Duralı

İngiliz - Yahudî izdivâcının semeresi

Civilisation: Fransızın sivilizasyonu artık gündemden düşerken dünya tarihinin sahnesini boydan boya kaplayacak olan sivilayzeyşin İngiliz-Yahudîdir. 'Kaynak...

Prof. Dr. Teoman Duralı

‘Barbar’ Batı Avrupalı olmayandır…

1. Nice doğa bilimlerinden sayılırsa sayılsın, varsayım, yasa yahut teori, toplumu belirleyen bir dünya görüşü arka planına dayalı olarak arzıendâm eder. Nitekim,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Kutsallık - Dünyevîlik çatışması

i- Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa Medeniyetinin Bellibaşlı Belirlenimleri Geniş anlamda din ile insan yaşamasının tamamı tümüyle iç içeydiler. Köyünüze...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Paradigma sorunu

1. EVRENSEL SIRADÜZENİ 1. Özellikle Alman tarih filosofu Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in tarih felsefesi ile İngiliz doğa filosofu Charles Darwin'in evrim...

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN