Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

Parabiyoloji

ÇAĞIMIZ PARABİYOLOJİ AKIMLARININ BAŞLICA KAYNAKLARI Kimi metabiyoloji öğretilerinin, geniş kuşatımlı dünyagörüşleri hâline gelip Yirminci yüzyıldaki belibaşlı...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Spekulativ görüşler ve canlılar bilimi -II-

I. CANLILIKCILIK Maddî başarılarından ötürü Avrupamerikalının kendini öteki insanlardan üstün görmesinin sonucunda cancılığın yerine geçen mekanikciliğe karşı...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Spekulativ görüşler ve canlılar bilimi - I

Yunancadaki "theorianın, Latincede yahut Latince kaynaklardan terim türeten Avrupa dillerindeki karşılığı, kimi contemplatio, kimi de speculatio yahut da türevleridir;...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Canlılar bilimi ile spekülasyon

a. Çağımız doğa bilimlerini güden temel sorular Çağımızın doğa bilimleri, bellibaşlı iki temel soruya karşılık arıyor: Mikrofizik olaylar nasıl açıklanmalıdırlar? Varolanlardan...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Kant ve Mekanikcilik - Teleoloji Dialektiği

Önceden belirtilen noktaların ışığında, canlının sorunsallığını ilk defa, Immanuel Kant, dialektik veya çatışkılar/antinomieler açısından deşmeğe koyulmuştur:...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Mekanikcilik - teleoloji dialektiği

SORUNUN GENEL ÇİZGİLERİ Gerçeklikte yirminci yüzyıl canlılar biliminin temeli, önemli ölçüde canlı-olmayan cisimlerle, olaylarla uğraşan bir bilimin yöntemi ve...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Gelişip dönüşen varlık olarak canlı

Bahsi geçen iki akımı birleştirip kimi bilgilerin akılla, kimilerinin de deneyle elde edildiklerini; ama her iki yoldan devşirilenlerin, ancak birarada uygulamaya...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Mekanikci bir sisteme doğru

Descartes' ın ruhtan bağımsız olarak bedeni, başka bir deyişle, 'organisma'yı —çeşitli görevleri üstlenmiş organların uyumlu çalışarak canlı bütünlüğü oluşturmalarını—...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Mekanik varlık olarak canlı

Descartes'ta keskinleşen varlık dünyasının ikiliği: Res cogıtans - Res extansa Rene Descartes, bir yandan Hrıstıyanlığın resmî kilise görüşüne doğrudan karşı...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Yaratılmış varlık olarak canlı

I - GENEL ÇİZGİLERİYLE ORTAÇAĞ DÜŞÜNCESİ Aşağı yukarı Onbeşinci yüzyıla değin doğa araştırmacılarına kılavuzluk edecek başlıca ilkelerin Aristoteles tarafından...

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN