Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

Canlının sorunsalı/problematiği

(1) Canlılar bilimi felsefesinin Yeniçağdaki gelişimi uzlaşmaz iki zıt görüşce biçimlenmiştir: Dirimsel (biotik) gerçekliği canlı-olmayan maddenin yasalarına indirgemeğe...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Canlılar bilim sisteminin kapsamı

Canlılar bilim sisteminin kapsamı[i] 1. (i) Canlı, Claude Bernard'ın işâret ettiği üzre, iç ile dış yüzleri bulunan ortamda, varolur. (ii) İç, canlıyı...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Biyolojinin bilim teorisi

Canlılar bilimi felsefesinin esâsı biyolojinin bilim teorisidir. Bilim teorisi, dallı budaklı bir bilimler ağacına benzetebileceğimiz canlılar biliminin sınırları...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Ahlâk görüşü olarak canlılar bilimi felsefesi

Burada şu noktanın artık iyice açıklık kazandığı öne sürülebilir: Canlılar bilimi felsefesi, mezkûr bilime konu olan olaylar ile süreçleri tutarlı bir bütünlük hâlinde...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Canlılar bilimi felsefesi tarihî seyir

Açıklama ile tarif numuneleri, öteki deneysel doğa bilimleri gibi, canlılar biliminin de vazgeçemeyeceği âletlerdendirler. Bunlarsız bilimin işlemeyeceği ortadadır....

Prof. Dr. Teoman Duralı

Canlılar bilimi felsefesi

Buraya dek ana çizgileriyle görüp göstermeğe çalıştığımız biyoloji sorununun boyutlarını günümüzün önde gelen biyoloji felsefecilerinden Ernst Walter Mayr, özetle...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Canlı - canlı olmayan zıtlığı

Canlılığı kavram yoluyla belirleyip hangi merhaleden itibâren hangi varolanlara canlı denir, felsefede, öncelikle de biyoloji felsefesinde bıkmadan, usanmadan sorulan...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Uçsuz bucaksız evren

1920lere değin samanyolu dediğimiz yıldızadamız, çapı 1023 km olan[1] evrenin tamamı sanılıyordu. Oysa bugün onun, evrendeki sayısız yıldızadadan yalnızca biri...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN