Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

Hulâsa: Özöğretisi – I

Virüs, bakteri ile hücreden beşere dek, canlıyı görünür dirimsel işleyişler bütünlüğünde çözümleyerek inceleyen canlılar biliminden hareketle uzun yolumuza...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Var olma varlıktan neşet eder

Varlık özüne nüfuz ediş yolculuğunda mola verilen birkaç durak bulunur. İlki, yakın geçmişin[i] zihinde canlandırılması; bilâhare daha geniş çerçeveye geçilir;[ii]...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Madde ve mana: Barut ve ateşleyici…

İnsanın manevî tarafını baruta, madde cephesiniyse ateşleyiciye benzetebiliriz. Dış maddî cephe değer taşıyan, sonuçta anlamlandırılan; iç manevî âlem, değeri anlayıp...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Heidegger’in varlık felsefesi

Galileo Galilei'den itibâren Fransız ile İngiliz düşünce dünyalarını sarıp sarmalayan mekanik dünya tasavvurunun, spekulativ canlılık metafiziğine göz açtırmamağa...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Yabancı düşmanlığı

Her toplulukta yahut toplumda yabancı düşmanlığıyla karşılaşılır. Bu, toplum ruhiyatının tabii tezahürüdür. Görünüşü, kılığı, hâli tavrıyla alışılmadık acayıp...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Irk, kandaşlık…

Dirimsel/biotique ırk esâslı kavmî özellikler, beşerin bedenine yansır[i] saplantısı "her gördüğün sakallı baban değil" vecizemizi hatırlatmıyor mu? Sarışın...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Millî toplumculuk ve insan…

Madde—dirim mecrâından akan canlılar evriminin döküldüğü yer, beşer denizidir. Şu var ki evrim beşerde sonlanmaz. Tersine bununla yeni bir safha başlar. Beşer...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Evrim esaslı yeni ideoloji: Millî toplumculuk

"Charles Darwin, amansız varolma mücâdelesi konusunda Adolf Hitler'in hocasıdır. Ne var ki, evrim boyunca beşerin değiştiği savını Hitler reddetmekle Darwin'den...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Evrim ile genetikten genetiküstüne

Adından da anlaşılacağı üzre, genetiküstü (épigénétique), kalıtıma sıkı sıkıya bağlı bulunduğu su götürmez canlı olaylarının, biyolojinin kolu olan genetik tarafından...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN