Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

Kimlik, geçmişte inşâa olunan bir binâdır

Tarihte özel yer tutmuş olanlar ile olmayanlar olmak üzre, milletler de, tek tek kişiler gibi, kabaca iki ana kümeye ayırılabilirler. Tarihe baktığımızda, kimi milletlerin...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Nerelerden nerelere?!

"Dörtnala gelip uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Söz sonu…

(1) Sonuc olarak, ânı algılamakla kalan, 'benliğ'ini yaşar. Geçmişi ve şimdisiyle hayatı bütünlük hâlinde idrâk edense, 'benimlik'li kemâle ermiş kişidir. Öyleyse,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Ailenin çözülmesi en kötü şey…

"İnsan ruhu, Nice andırsın suyu! İnsan kaderi, Nice andırırsın yeli!" Johann Wolfgang von Goethe (1) Nice andırır felsefe sisteminin serencâmı ırmak mecrâını! Uzunluğu...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Oğuzlardan Osmanlıya…

1. Efsâne kahramanı Oğuz han ile oğullarının soyundan geldiklerine inanılan Oğuzlar, yirmi dört oymaktan oluşmuş bir uruktular (boylar birliği). Gün Han, Ay Han...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Tarihte Türk devletleri

1. Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 206 - M.S. 216 Kurucuları: Teoman ile oğlu Mete Bagatur hanlar Saha: Kuzeyde Sibirya, güneyde Tibet ile Keşmir; doğuda Büyük Okyanus,...

Prof. Dr. Teoman Duralı

‘Yuçnulu barbar atlılar…’

1. "Hadi, Ammianus ile Jordanes'in hatâlarını görmezden gelsek bile, peki ya, Hunlara şişkin dudaklar, düğme biçiminde gözler ile çarpık bacakları yakıştıran çağdaş...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Ruhunu yitirmiş beden…

Tarihimizi 571'de Talasta başlatmıştık. Milliyetimizi enine boyuna bütün vecheleriyle tebârüz ettiren de, İslâm medeniyeti dairesinde yer almış olan, özellikle de...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Bedeninize karşılık ruhunuz…

Sağlıklı toplum, kolayca kırılabilir bir sevişme - savaşma dengesi üstüne kuruludur. Burada 'sevgi' yakasını 'kadın' temsil ederken, 'savaş' tarafı, ifâdesini 'erkek'te...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Türk tarihinin zenbereği

1. Hukukuyla, iktisâdı ve siyâsetiyle tasvîr edegeldiğimiz İslâm medeniyeti zeminine inşâa edilmiş düzene âdil nizâm diyoruz. Teoride ilkece o düzende çok ve hayırlı...

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN