Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

Beşer - insan ikiliği

Doğrudan doğruya fennin/technologienin yarar çerçevesinde değerlendirilmeyen sorunlardan biri olmakla birlikte, gündemden düşmeyen evrim ve bununla bağlantılı olarak...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Hikmeti konuşturan tabip, hekimdir

a. Peki, neydi, Zakir beği hakîm tabip kılan etmenler? Engin bir doğa, insan, toplum yaşama tecrübesi, yaşantı; elverişli irfânî ortam ve tabii ki fıtratı....

Prof. Dr. Teoman Duralı

Çağdaş insan

"Bir masûmu öldüren insanlığı katletmiş; bir can kurtaransa, insanların hepsini kurtarmış sayılır" Mâide Sûresi (5)/32 ÇAĞDAŞ İNSAN: MADDÎ-MEKANİK-BİONİK[i]...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Hulâsa: Özöğretisi – II

Düşünme sürecinin ilk ve son durağı, 'şey': Ne ve neyi düşünürsek düşünelim, o düşündüğümüz, kaçınılmazcasına bir 'şey'e taalluk eder. Nihâyet, düşünmeye...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Hulâsa: Özöğretisi – I

Virüs, bakteri ile hücreden beşere dek, canlıyı görünür dirimsel işleyişler bütünlüğünde çözümleyerek inceleyen canlılar biliminden hareketle uzun yolumuza...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Var olma varlıktan neşet eder

Varlık özüne nüfuz ediş yolculuğunda mola verilen birkaç durak bulunur. İlki, yakın geçmişin[i] zihinde canlandırılması; bilâhare daha geniş çerçeveye geçilir;[ii]...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Madde ve mana: Barut ve ateşleyici…

İnsanın manevî tarafını baruta, madde cephesiniyse ateşleyiciye benzetebiliriz. Dış maddî cephe değer taşıyan, sonuçta anlamlandırılan; iç manevî âlem, değeri anlayıp...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Heidegger’in varlık felsefesi

Galileo Galilei'den itibâren Fransız ile İngiliz düşünce dünyalarını sarıp sarmalayan mekanik dünya tasavvurunun, spekulativ canlılık metafiziğine göz açtırmamağa...

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN