Arama

Prof. Dr. Teoman Duralı

İslâm felsefe biliminde evrim -IV-

İSLAM FELSEFE BİLİMİNDE EVRİM –III- i) Hazinî Daha önce belirtiğimiz üzre, kimi Müslüman ilahiyâtçıları, evrenin bir aşamadan başka birine doğru...

Prof. Dr. Teoman Duralı

İslam felsefe biliminde evrim –III-

e) Râgıb el-lsfahânî Râgıb el-Isfahânî'ye göre evrim, evrende tedricî şekilde gerçekleşmektedir. Çünkü evrenin yaratılışına ilişkin bilgelik ile onu değiştiren...

Prof. Dr. Teoman Duralı

İslâm felsefe biliminde evrim -II-

ç) Ebû Ali Ahmed ibn Muhammed ibn Yakup İbn Miskeveyh İhvân el-Safânın çağdaşı İbn Miskeveyh "El-Taharat", "Tahzîbe'l-Ahlâk" ile "El- Fevze'l-Asğar"[i] adlı eserlerinde...

Prof. Dr. Teoman Duralı

İslam felsefe-biliminde evrim - I

1- Evrim sorunu eski devirlerden beri dimâğları meşğûl ededurmuştur. Eskiçağ Yunan bilgelerinden Anaksimandros evrimle ilgili düşünceler ortaya koymuştur. Bunlara...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Tekâmül ile evrim –II-

TEKÂMÜL İLE EVRİM -I- Müslümanlığa gelince: Burada insanın aslı, esâsı ve menşei meselesi Hırıstıyanlıktakinden farklı biçimde ortaya koyulmaktadır. Gerçi...

Prof. Dr. Teoman Duralı

Tekâmül ile evrim -I-

"İnneme'l-a'mâlu bi'n-niyât" [i] —"Eylemler, niyet doğrultusunda değerlendirilirler" (El-Buhârî) Gerek Eski~ gerekse Ortaçağda araştırmacılık ile araştırmadışı...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN