Arama

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kılıcı: Muzafferiddin Gökbörü

Musul'da doğan ve Erbil Atabeyi olan Doğu'nun Kılıcı Muzaffereddin Gökbörü, Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin safına geçtikten sonra Haçlılara karşı büyük mücadeleler verir. Şarkın kahramanlık sembollerinden biri haline gelen Gökbörü: Müslümanlığın, adaletin, merhametin temsilcisi olur. Peygamberimize karşı duyduğu yoğun sevgi, İslam âleminde birçok yenilik yapmasına ve ilklere imza atmasına vesile olan kahramanlık abidesi lider, İslam tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

🔸 Muzaffereddin Gökbörü 1154 yılında, Irak'ın Musul şehrinde dünyaya gelir. Soyu Oğuzlara dayanan Gökbörü, Beytigin sülalesindendir.

*Gök: Mavi *Börü: Kurt

Begteginliler kimdir?

1144-1232 yılları arasında merkezi Erbil merkez olmak üzere Şehrizor, Hakkâri, Tikrît, Sincar, Harran, Urfa ve civarında hüküm süren bir Türk beyliği.

🔸 Babası Zeyneddin Ali Küçük Begtigin, Musul Atabegi İmâdüddin Zengî'nin kumandanlarındandır. Zengî, beyliğini Ali Küçük'e iktâ eder. Zeyneddin; Şehrizor, Hakkâri, Tekrit, İmadiye, Sincar Sahrası ile Harran Kalesini alarak sınırlarını genişletir. Musul'u önemli bir ticaret merkez haline getirir.

İktâ etmek nedir?

Bir kişinin mülkiyetinde olmayıp devlete ait olan toprakların vergilerinin veya gelirlerinin asker veya sivil erkâna hizmet ve maaşlarına karşılık verilmesi.

Ayasofya hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi

🔸 Babası Erbil Atabeyliği'ni kurar. Yaşlanan ve farklı hastalıkları nükseden babası Zeyneddin Ali Küçük Begtigin çok geçmeden vefat eder.

🔸 Babası vefat ettiğinde henüz 14 yaşında olan Muzafferiddin, Erbil Atabeyi olur. Hayatının geri kalanı mücadeleler geçirecek olan Gökbörü'ye karşı ilk fitne tohumları atılmaya başlanır.

Matrakçı Nasuh'un kaleminden Kanuni Sultan Süleyman'ın İran Seferi

🔸 Yeni Atabey'i yetersiz bulan Erbil'in idarecilerinden Mücahidüddin Kaymaz, durumu halifeye bildirir. Halifenin onayını aldıktan sonra ise Gökbörü'yü tutuklatır.

🔸 Tutuklanan Gökbörü hapishaneye atılır. Bu fırsatı kaçırmak isteyemeyen Mücahidüddin Kaymaz, kardeşi Yûsuf Yinal Tegin'i Erbil Atabeyi yapar.

🔸 Gökbörü bir süre sonra hapisten çıkar. Beyliğini geri alma gayreti içine girer. Fakat bu girişimi başarısız olur.

Üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger'in kulübesi

🔸 Yaşananlardan dolayı Gökbörü, Musul Atabeyi II. Seyfeddin Gazi'nin hizmetine girmeye karar verir. Birlikte birçok savaşa katılan Musul Atabeyi ile Muzafferiddin Gökbörü Halep Atabeyliği'ni ele geçirir.

🔸 Seyfeddin Gazi aldıkları Halep Atabeylik'ine ait olan Harran şehrini, iyi bir idareci olduğunu düşündüğü Gökbörü'ye verir.

🔸 Selahaddin Eyyubi ile aynı dönemde yaşayan Muzafferiddin, başta aynı safta olmadığı bu büyük komutan ile sonradan güçlü bir bağ kurar.

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

🔸 Gökbörü, Musul Atabeyliği'ne bağlı olduğu süre zarfında büyük mücadeleler verir. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu Hama, Humus, Baalbek ve Sincar'a kadar gelir.

🔸 Sınırlarına kadar dayanan Selahaddin'i , II. Seyfeddin bir tehdit olarak görmeye başlar. Harekete geçmesi gerektiğini anlar. Bir süre sonra karşı karşıya gelen bu iki lider bir muharebeye girer. Galip gelen taraf, Selahaddin Eyyubi ve ordusu olur.

🔸 Topraklarının çoğunu yitiren ve alınan mağlubiyetin olumsuz sonuçlarının ardından, Musul Atabeyliği'nin başına uygun görülen isim olan İzzeddin Mesud geçer.

Kafkasların asil milleti: Çerkesler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN