Arama

Yıkıcı Batı kurucu Doğu

İslam dünyası zirve döneminde ortaya koyduğu klasik eserleri ile insanlığa büyük katkı sunduğu gibi kendi içerisinde de ilmi ve düşünsel tekamülünü kuvvetlendirdi. Gönül coğrafyamız kitap ve kütüphaneler ile adeta bir gül bahçesini andırırken Batı'da insanlar büyücü olmakla itham edilerek canlı canlı yakılmakta, veba yüzünden nüfusun üçte ikisi ölmekteydi. Sizin için Doğu'nun kurucu Batı'nın ise yıkıcı gücünü yazdık.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

🔹 Efendimize (SAV) inen ilk ayet "Oku" idi. Burada düşünen ve ibret alan müminler için büyük bir mesaj var. Hak Teala peygamberine "oku" diyerek bilginin önemine vurgu yapar.

🔹 Çünkü bilenler ve bilmeyenler iki ayrı grup, iki ayrı zaviyeyi temsil ediyor. Hakeza İslami ilimler de bu ayetler üzerinden şekillenerek teşekkülünü tamamladı.

(x) Kapitalizm klasik üretebilir mi?

🔹 Kur'an-ı Kerim'in belli sebeplerden dolayı bir araya getirilmesi ve sadırlardan satırlara geçmesi ile İslam kültür ve medeniyeti yeni bir safhaya geçti.

🔹 Bu safha tüm ilimlerin oluşmasını ve kayıt altına alınmasını da beraberinde getirdi. Artık tüm ilmi ve kesbi müktesebat, iki kapak arasında toplanmaya başladı.

(x) Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

🔹 Bir mushaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim, hem müminlerin Allah Teâlâ'nın kelamına ulaşmasını kolaylaştırdı hem de çoğaltılarak muhtelif şehirlere gönderildi.

🔹 Bu şekilde İslam medeniyetinin ilk nüvelerini teşkil edecek eserlerin kaleme alınmasının yolu açılmış oldu. Dolayısıyla bizim kitap ile kurduğumuz bağ, Kur'an-ı Kerim ile ilintilidir.

(x) Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

🔹 İlerleyen hicri ikinci ve üçüncü yüzyıllarda ise İslami ilimler teşekkül etmeye başladı. İslam coğrafyası adeta bir ilim diyarına döndü.

🔹 Raviler, ilim talebeleri ve gezginler İslam coğrafyasını baştan aşağı dolaşarak fethedilen yeni toprakların bir hüviyet kazanmasını da sağladılar.

(x) Gönül coğrafyamız

🔹 Zamanla İslam dairesi içerisinde ortaya konan ve klasikleşen eserler, dört bir tarafı mimari nişaneler ile süslenen İslam coğrafyasının ziyneti oldu.

🔹 Batı'da insanlar büyücü oldukları kanısıyla diri diri yakılırken Müslüman coğrafyası bir uçtan öteki uca kütüphaneler ile donatılıyordu.

(x) Dünyayı işgal eden dil: İngilizce

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN