Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • İslam tarihinin en başarılı tabibi Ebu Bekir er-Razi’den tavsiyeler

İslam tarihinin en başarılı tabibi Ebu Bekir er-Razi’den tavsiyeler

İslam tarihinin en başarılı hekimlerinden biri olan Ebu Bekir er-Razi, eserleriyle kendinden sonraki âlimlere ilham verdi. İslam medeniyetinin altın çağında ömür süren müstesna zekâlardan biri olan Razi, tıp bilimine ışık tuttu. Sizler için İslam dünyasında tıp etiği alanında eser veren ilk âlimlerden biri olan Ebu Bekir er-Razi'nin verdiği tavsiyeleri derledik.

 • 1
 • 26
EBU BEKİR ER-RAZİ KİMDİR?
EBU BEKİR ER-RAZİ KİMDİR?

İslam tarihinin en başarılı hekimlerinden biri olan Ebu Bekir er-Razi, 865 yılında Rey'de doğdu. Batılıların Rhazes olarak adlandırdığı İslam âlimi, Hipokrat ve Calinus'tan (Galeni) sonra tıp ilmine yaptığı önemli katkılardan dolayı "Arapların Galeni" unvanıyla anıldı.

💠 Kimya ile ilgilenirken gözlerinde oluşan rahatsızlıktan dolayı tıbba yönelen Razi, İslam medeniyetinin altın çağında yaşamış müstesna zekalardan biriydi.

🔍 İSLAM ALİMİ İBNÜ'L-BAYTÂR'IN DİLİNDEN ŞİFALI BİTKİLER

 • 2
 • 26
20 BİN VARAKTAN FAZLA YAZDI
20 BİN VARAKTAN FAZLA YAZDI

💠 Razi kendinden şöyle söz bahsederdi: "Beni tanıyanlar bilir ki ilme karşı olan sevgim, tutkum ve bu yoldaki çalışmalarım gençliğimden beri aralıksız devam etmektedir. Okumadığım bir kitap, karşılaşmadığım bir ilim adamı bulunsa büyük bir zarara uğramam söz konusu olsa bile her şeyi bir kenara bırakıp mutlaka o kitabı okurum ve o âlimi tanırım. Bu alandaki sabırlı çalışmalarım neticesinde bir yıl zarfında müsvedde olarak 20.000 varaktan fazla yazı yazdım."

Onu anlatan kişiler ya bir kitabı istinsah ederken ya müsvedde yaparken ya da bunları temize çekerken gördüklerini söylerdi.

🔍 TIBBA YÖN VEREN İSLAM ALİMİ; İBN ZÜHR

 • 3
 • 26
HİÇBİR TABİBİN ULAŞAMADIĞI TIP BİLGİSİNE SAHİPTİ
HİÇBİR TABİBİN ULAŞAMADIĞI TIP BİLGİSİNE SAHİPTİ

Yunan, Hint, İran ve İslâm tıbbı üzerinde araştırmalar yapan Ebu Bekir er-Razi, çağın en ünlü hekimi Câlînûs'tan beri hiçbir tabibin ulaşamadığı tıp bilgisine sahipti.

💠 Daha sonra Rey'e döndüğünde oradaki bîmâristanın başhekimliğine getirildi. Hem saray hekimi hem devlet işlerinde danışman olarak önemli görevler üstlendi.

Hizmeti muntazam bir şekilde nöbetleşe yürütebilmek için hastaneye dâhiliye, hariciye, nöroloji, ortopedi ve göz hekimlerinden oluşan yirmi dört kişilik bir uzman kadrosu daha ilave etti.

🔍 KİMYANIN TEMELLERİNİ ATAN ÜÇ İSLAM ALİMİ

 • 4
 • 26
KİMYAYI TIBBIN HİZMETİNDE KULLANAN İLK HEKİM
KİMYAYI TIBBIN HİZMETİNDE KULLANAN İLK HEKİM

Razi, hastaları önce asistanlara, sonra başasistanlara muayene ettirir, onların teşhiste güçlük çektikleri bir vaka olursa o zaman kendisi müdahale ederdi.

💠 Hastanelerde muayene, teşhis, ilaçların etkileri ve vakanın bütün seyri defterlere geçirilirdi. Tıp tarihinde kimyayı tıbbın hizmetinde kullanan ilk hekim olarak bilinir.

🔍 BATI'YA TEDAVİ METODLARINI ÖĞRETEN İSLAM ALİMİ

 • 5
 • 26
İSLAM ÂLİMİNİN TIP DÜNYASINA KAZANDIRDIĞI İLKLER
İSLAM ÂLİMİNİN TIP DÜNYASINA KAZANDIRDIĞI İLKLER

Öğrencilerine, mezun olduktan sonra çalışmalarına devam etmelerini öğütledi.

💠 Hastalarını müzik ile tedavi eden ilk tabipti. Et-Tıbbu'r-rûhânî adlı eserinde melankolik hastaların meşgul edilerek ve oyalanarak tedavi edilmelerinin faydalarından söz eder.

💠 Ateşin, vücudun kendini savunma şekli olduğunu ilk defa ifade etti.

💠 Güneş çarpmasının kan dolaşımı ile ilgisini keşfetti.

💠 Çiçek hastalığı ile kızamığın ayrımını yapan ilk kişiydi.

🔍 MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI VE BULUŞLARI

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN