Arama

Tıbba yön veren İslam alimi; İbn Zühr

Deneysel tıbbın kurucusu olan İbn Zühr, İslam medeniyetinde yetişen önemli bilim adamlarından biriydi. Altı nesil tabiplik yapan bir aileye mensup olan Zühr, bu ailenin en meşhur hekimiydi. İslam aliminin eserleri, tercüme edildiği Avrupa dillerinde defalarca basıldı ve bu eserler sayesinde Batı bilimi gelişme olanağı buldu. Peki, tıbba yön veren İbn Zühr'ün bilimsel çalışmaları nelerdi?

  • 1
  • 11
Bilime yön veren İslam âlimleri
Bilime yön veren İslam âlimleri

İslam medeniyetinde yetişen âlimler, sanatta olduğu gibi bilim ve teknolojide de Kur'an ışığında tüm dünyaya aydınlanmayı getirdiler. Bu âlimler, zengin kitaplıkları, bilimsel kurumlarıyla önemli buluşlara imzalarını attı. Avrupa ise aynı dönemde karanlık bir dönem yaşıyordu.

Batı'da bilim alanındaki gelişmelerde İbnü'l-Heysem, Cabir b. Hayyan, İbn Zühr, el-Harezmî, Musaoğulları gibi âlimlerin eserlerinin tercüme edilmesi oldukça etkili oldu. Aslında Batılı bilim adamları kendi icadı olarak gösterdiği birçok yenilik de Müslüman âlimlere aitti.

Tıp hakkında 50 şifalı gerçek

  • 2
  • 11
İbn Zühr kimdir?
İbn Zühr kimdir?

Âlimlere ait birçok çalışma hem Doğu'da hem Batı'da asırlar boyunca başvuru kaynağı olarak kullanıldı. Bu bilim adamlarından biri de Ebû Mervân Abdülmelik b. Ebü'l-Alâ b. Zühr'dü.

İbn Zühr'ün 1094 yılında, Endülüs'ün başkenti olan İşbiliye'de (Sevilla) dünyaya geldiği düşünülür.

İbnül Baytar'ın sağlıklı yaşam için kullandığı bitkiler

  • 3
  • 11
Altı nesil tabiplik yapan bir aile
Altı nesil tabiplik yapan bir aile

Dil, edebiyat ve dinî ilimleri tahsil ettikten sonra Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. Attâb'dan lugat, kıraat, hadis ve tefsir öğrendi.

10. yüzyılda Doğu Endülüs'e yerleştikten sonra Merakeş'e kadar yayılan ve altı nesil tabiplik yapan bir ailede yetişen üçüncü hekimdir. İbn Zühr, Avrupa'da Abulelizor, Avenzoar, Abumeron ve Abuleizor gibi isimlerle bilinir.

Er- Razi'nin tabiplere tavsiyeleri

  • 4
  • 11
Ömrünü tıbba adadı
Ömrünü tıbba adadı

Başlangıçta babasının yardımcısı olarak hekimlik yapan İbn Zühr, henüz yirmi yaşındayken halifenin tedavi için Kurtuba'ya çağrıldı. Şöhreti artan İbn Zühr, zamanla çok sayıda talebe yetiştirdi. Bunlar arasında oğlu Ebû Bekir Muhammed, Ebü'l-Hüseyin b. Esdûn Ebû Muhammed eş-Şezûnî, İşbîliye Kadısı Ebû Bekir b. Fakīh ve Ebû İmrân b. İmrân bulunur.

İbn Zühr'ü döneminin diğer hekimlerinden ayıran nokta ise sadece tıp ve alt dallarıyla ilgilenmesiydi. O dönemdeki âlimler tıp, edebiyat, kimya gibi çeşitli alanlarda ilmi çalışmalarını sürdürürdü.

İbn-i Sina'nın sağlık için verdiği öğütler

  • 5
  • 11
Deneysel tıbbın öncüsü
Deneysel tıbbın öncüsü

İbn Zühr, ilk kez deneysel tıbbı ortaya koyan bilim adamıdır. Geleneksel tıp uygulamaları yerine klinik deneylere önem verdi. Böylece ilk kez otopsiyi tıp ilmine kazandırdı.

1162'de sırtında iki kürek arasında çıkan bir çıban sebebiyle vefat etti.

Batı bilimine yön veren Müslüman alim

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN