Arama

Anadolu’yu Müslüman yapan 3 savaş

Anadolu'nun tam olarak Türk ve Müslüman yurdu haline gelmesinde pek çok aşama vardır. Büyük Selçuklu Devleti'nin Horasan'da büyüyerek Anadolu üzerine seferlere çıkması dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olur. Selçuklu'nun büyümesi ve yayılması ile Türkler ve İslam dini dünyaya yayılmaya başlar. Anadolu'ya üç aşamada yerleşen Selçukluların bu müthiş mücadelesine gelin birlikte bakalım.

🔷 Türklerin Anadolu topraklarına girmeleri ve yerleşmeleri hiç kolay olmadı. Türkleri Anadolu'da istemeyen Bizans, uzun yıllar boyunca Müslümanları Anadolu'dan atmak için saldırılarda bulundu.

🔷 Büyük Selçuklular Gazneliler ile yaptıkları Dandanakan Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını ilan ederek Horasan bölgesine iyice yayıldılar. Savaşın hemen akabinde yapılan kurultayda, Kınık boyuna mensup Selçuklu ailesi, aralarında görev dağılımı yaptılar. Horasan'da güçlenen ve çoğalan Selçuklular, kendilerine yeni yurtlar aramak ve Allah yolunda gaza etmek için batı yönünde seferler düzenlediler.

🔍 Kınık boyu nedir?

Oğuz boylarının yirmi dört boyundan biridir. Bu boy Anadolu'nun fethedilmesinde çok büyük role sahiptir.

Selçuklu tarihi hakkında bilinmesi gereken terimler

🔷 Anadolu'nun fetih harekâtlarını yeni başkent Rey'den yönetmeye başlayan Tuğrul Bey, İbrahim Yinal'ı Hemedan ve İsfahan il ve yörelerinin, diğer amcasının oğulları Kutalmış ve Resul Tegin'i Hazar Deniz'i bölgesinin, öteki amcası Musa İnanç Bey'in oğlu Hasan Bey ile kardeşi Çağrı Bey'in oğlu Yakuti'yi Azerbaycan'ın fethiyle görevlendirdi.

🔷 Pasinlerin kahramanı İbrahim Yinal Anadolu'yu yavaş yavaş fethetmeye başladı. Birkaç yıl içinde Hemedan ve İsfahan bölgelerini fethettikten sonra Dicle Irmağı kıyılarına kadar harekâtını başarıyla sürdürdü..

1048 yılında Hasan Bey, Yukarı Zap bölgesinde Bizans valisi tarafından tuzağa düşürülür. Şehit olan beyinin haberini alan Tuğrul Bey, Hasan Bey'in intikamını almak üzere İbrahim Yinal'a Azerbaycan valiliğini vererek Anadolu seferine çıkmasını emreder.

ABD'ye karşı savaşan son Kızılderili: Geronimo

🔷 Yinal'in sefere çıktığını haber alan Rumlar, kalelerde savunma hattı oluşturdu. Bölge halkı imparatora durumu mektupla aktararak yardım talep etti. Bunun üzerine Bizans İmparator'u yardımcı olarak Gürcü Komutan Liparit'i gönderdi.

🔷 Akşama doğru başlayan savaşı Selçuklular kazandı ve Gürcü General Liparit savaşta esir alındı. Savaş sonrası zafer müjdesiyle birlikte esir alınan Liparit Tuğrul Bey'e gönderildi.

🔷 Aldıkları bu mağlubiyet sonrası Türk akınlarının daha da artacağını gören Bizans İmparatoru, o sırada Balkanlar üzerinden gelen Peçenek tehlikesi nedeniyle Selçuklular ile barış anlaşması imzalamak istedi.

Cenaze namazı 3 defa kılınan padişah

🔷 Sulh teklifini kabul eden Tuğrul Bey, Bizans ile imzalanacak olan barış anlaşmasını konuşmak ve imzalamak için Şerif Ebu'l -Fazl Nasr'ın başkanlığındaki bir heyeti Bizans elçisiyle birlikte İstanbul'a gönderir. Müzakereler sonucunda anlaşmaya varılır. Anlaşma şartları şunlardır:

▶ Emeviler zamanında Mesleme b. Abdulmelik tarafından İstanbul'da yaptırılan cami ve medrese tamir edilecek.

▶ Şii Fatımi halifeliği adına okunan hutbe, Abbasi halifesi ve Selçuklu Sultanı adına değiştirilecektir.

▶ Caminin mihrabına, eski Türk hâkimiyet alameti olan ve Sultan Tuğrul Bey'in kullandığı "ok ve yay" işaretleri işlenecek.

📍Anlaşmada geçen cami nerede?

İstanbul'un fethi için 715 yılında şehri kuşatan Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden oluşan Mesleme bin Abdülmelik kumandasındaki ordu tarafından yaptırılmıştır. İstanbul'un Karaköy semtinde yer alır.

💠 Pasinler Savaşı, Bizans'a karşı duyulan güçlü algısının ve çekinliğinin kırıldığı savaş olur. Artık Bizans ordusunun mağlup edilemeyeceği düşüncesi Selçuklular tarafından yok olur.

Savaş sonrası Türkler Anadolu'da yerleşmeye başlar. Malazgirt Savaşı öncesi Batı Anadolu bölgesi hariç diğer bölgelerin fethi başlar.

İngiliz uçak gemisini batıran Türk: Mustafa Ertuğrul Aker

Malazgirt Savaşı

🔷 Anadolu'daki Selçuklu istilâ ve fetih hareketlerinin hızla devam ettiği sıralarda Bizans'ta İmparatoru Romanos Diogenes, gittikçe artan Türk fetihlerini durdurmak amacıyla ordu hazırlamaya başlar. Romanos Diogenes, doğrudan İran'a ulaşıp merkezlerini ele geçirmek suretiyle Selçuklu problemini kökünden halletmek için Ayasofya'da düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 1071 günü güçlü bir orduyla yola çıkmıştır.

🔷 Seferden sefere koşan Alparslan, bu haberi duyar duymaz Ahlat'a doğru yola çıkar. Selçuklu ordusu toplamda elli bin kişiyken, Roma ordusu iki yüz bin kişidir. İki ordu 26 Ağustos Cuma günü Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelir.

🔷 "Fetihlerin Babası" olarak tarihe geçen Alparslan, savaş için cuma gününü seçer. Ordusunun başında Cuma namazını kıldıran Alparslan, hutbede savaş için ölmeye geldiklerini, şehadet şerbetini içmeye hazır olduklarını söyler.

🔷 Alparslan, sayıca üstün olan Bizans ordusunu Türklerin yüzyıllardır kullandığı meşhur hilal taktiği ile mağlup eder.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN