Arama

Selçuklu tarihi hakkında bilinmesi gereken terimler

Selçuklu Devleti, Türklerin İslami devirde kurdukları en büyük hanedanlardan biridir. Selçuklu Devleti'ni kuranlar, Oğuz Türkleri'dir; devlet ve memleket yönetiminde Selçuklu soyunun her ferdinin hakkı vardır. Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmud, Ahmed Yesevî gibi önemli isimlerin yetiştiği bir dönemdir. Selçuklu tarihi hakkında bilinmesi gereken terimleri derledik.

📌 Alem: Bayrak.

📌 Amid: Sivil vali.

📌 Amil: Bulunduğu şehrin maliyecisi.

🔍 İslam tarihinde sık kullanılan 50 terim

📌 Atabey: Meliklerle beraber tayin edilen ve onları eğiten bilgili ve tecrübeli devlet adamları.

📌 Bistegani: Askerlerin 3 ayda bir aldığı maaş.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN