Arama

İslam tarihinde sık kullanılan 50 terim

İslam tarihi, İslam dininin 7'nci yüzyılda ortaya çıkışından ve İslam Devleti'nin kurulmasından başlayarak modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslam dini, İslam dinini benimseyen bölge ve toplumlar ile ilgili konuları barındırır. İslam tarihi, İslam inancını hem bir din hem de bir toplumsal müessese olarak ele alır ve sonuç, olay ve keşifleri bu bağlamda sunar. İslam tarihinde sık kullanılan 50 terimi derledik.

Ahitname: Anlaşma belgesi.

Bedevi: Çölde, çadırda yaşayan göçebe.

Berat: Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.

Beytü'l-Mal: Devlet hazinesi, devlete ait mal varlığının bütünü ve bununla ilgili idarî-malî kurum.

Cem: Toplama, bir araya getirme.

İslam dininin tarihi süreci nedir?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN