Arama

ABD’ye karşı savaşan son Kızılderili: Geronimo

Her fırsatta dünyaya "demokrasi" dersi vermeye kalkışan ABD, tarihi boyunca pek çok milleti sömürerek, bulunduğu coğrafyayı kan gölüne çevirdi ve toprağın asıl sahiplerine karşı acımasızca soykırımlar gerçekleştirdi. O coğrafyalardan biri de, Amerika kıtasıydı.

ABD, Kızılderililer üzerinde kanlı bir soykırım uygulamış; yerel halkın direnişine ise, bugün olduğu gibi "terörizm" yaftası yapıştırmıştı. Bu vahşetin karşısında var gücüyle savaşarak tarihe geçenlerden biri ise, Apaçi yerlilerinin şefi Geronimo olacaktı. Onun teslimiyeti, eli kanlı beyaz adamın zaferi anlamına geliyordu…

  • 1
  • 10
BİR UYGARLIK MASALI OLARAK WESTERN KUŞAĞI
BİR UYGARLIK MASALI OLARAK WESTERN KUŞAĞI

ABD, tüm dünyaya yaydığı ve ülkemizde de bir dönem oldukça popüler olan "Western Filmleri" ile anlatmıştı ülkesinin kuruluş hikâyesini.

Sinemada kurduğu tekelin ardından, onu bir propaganda aracına dönüştürmüş, kitlelere "uygarlık masalı" uydurmuştu. Amerika kıtasında işgalci durumunda olan kovboylara büyük bir "karizma" yüklemiş; Kızılderilileri ise, tüm gayesi kafa derisi yüzmek olan, laftan anlamayan, at arabasıyla yolculuk eden "masum" insanlara saldıran "vahşiler" olarak göstermişti.

Oysa daha sonra anlaşıldı ki, işgal ettikleri topraklarda direnen onurlu insanlara "terörist" demek, klasik bir Amerikan geleneğiydi…

  • 2
  • 10
MÜSLÜMAN DENİZCİLERİN KEŞFİ: AMERİKA
MÜSLÜMAN DENİZCİLERİN KEŞFİ: AMERİKA

İlk olarak, 1178 yılında Müslüman denizciler tarafından keşfedilmişti Amerika kıtası.

Daha sonra tarih kitaplarında kıtanın keşfinin kendisine atfedildiği Kristof Kolomb ise, Müslümanlardan üç asır sonra, 1492 yılında Amerika'ya ulaşmıştı. Kolomb, bu keşfi sırasında Küba kıyılarında bir dağın tepesinde bulunan bir camiden söz etmişti.

Bu keşiflerin ardından, kıtanın büyük bir katliama sahne olacağını ve dünyanın büyük bedeller ödeyeceğini ne Müslüman denizciler, ne de Kolomb tahmin etmişti…

  • 3
  • 10
‘YENİ DÜNYA’NIN ‘BEYAZ ADAM’LA İMTİHANI
‘YENİ DÜNYA’NIN ‘BEYAZ ADAM’LA İMTİHANI

Kolomb'un kıtayı keşfinin ardından, Amerika "Yeni Dünya" ismiyle anılacak ve yüzyıllar boyunca sükûnetle yaşamaya alışkın Kızılderililer, birdenbire kıtaya ayak basan "beyaz adam"ın vahşetiyle karşı karşıya kalacaklardı.

Kıtanın yerlileri olan Kızılderililer, Amerika'nın bu işgal girişimlerine, soykırımlarına ve orantısız güçlerine karşı var güçleriyle mücadele vereceklerdi. Onlardan biri de, son Kızılderili olarak tarihe geçecek olan Apaçi yerlilerinin şefi Geronimo olacaktı.

Geronimo, bundan tam 132 yıl önce ABD birliklerine teslim olmuş; son büyük Amerika-Yerli Savaşı onun teslimiyetiyle sona ermişti.

  • 4
  • 10
SON KIZILDERİLİ GERONİMO KİMDİR?
SON KIZILDERİLİ GERONİMO KİMDİR?

Bedonkohe Apaçi yerlisi olan Geronimo, New Mexico bölgesinde doğdu. Geronimo'nun gerçek adı "Esneyen Adam" anlamına gelen Gokhlayeh'ti. Meksikalılar ona "Gerenimo"; İspanyollar ise, "Jerome" diyorlardı. Bu nedenle ismi, sonradan "Geronimo" olarak nam salmıştı.

Şef Mahko'nun torunu olan Geronimo, aslında bir şef değildi; ancak bir şamandı. Bu yönü, diğer savaşçı ve liderlik özellikleriyle de birleşmiş; onun ruhsal ve entelektüel bir lider olmasını sağlamıştı.

Geronimo'nun savaş tecrübesi konusundaki en büyük avantajı, kabile şefi kayınbiraderi olan Chiricahua (Apaçiler arasında en çok saygı duyulan Apaçiler) Kabilesi ile bağlantısıydı.

  • 5
  • 10
APAÇİLERİN SON SAVAŞÇISIYDI
APAÇİLERİN SON SAVAŞÇISIYDI

Geronimo, kendi topraklarında işgalci beyazların sürgün ve katliamlarına uğrayan "Kızılderililerin intikamı" olarak mücadele verdi ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Kızılderili lider, Amerikan hükümetine karşı savaşan son liderlerden biriydi. Apaçiler arasında ise, son savaşçıydı.

Yerli halkın kahramanı Geronimo, elinden geldiği kadar "beyaz adam"dan intikam almaya çalıştı. Geronimo'ya bu nefreti yaşatan olay, 1858 yılında bir gün eve döndüğünde, eşi, annesi ve üç çocuğunun İspanyollar tarafından öldürüldüğünü görmesiydi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN