Arama

Nasıl iyi bir dinleyici olunur? Etkili iletişimin yolları...

Anlamak ve anlaşmak üzerine kurulu olan iletişim, ses tonu, kelimeler ve beden dilinden oluşan bir bütündür. Ortak toplumsal hayat için de olmazsa olmazdır. Sağlıklı bir iletişim için kullanılan dil oldukça önem arz eder. Peki, sen-ben dili nedir? İyi bir dinleyici nasıl olmalıdır? Sizler için iletişimin temel kavramlarını inceledik.

  • 1
  • 10
İletişim nedir?
İletişim nedir?

🔶 İletişim, çok kanallı karşılıklı bilgi alışverişi esasına dayanan bir etkileşim sürecidir. Ortak toplumsal hayat için mutlaka gereklidir.

🔶 İletişim kurmamak imkânsızdır. Hiçbir şey yapmamak, konuşmamak bile anlamlı bir mesaj içerir. Sözlü iletişim dil yoluyla sağlanırken, sözsüz iletişim, yüz, (jest, mimik) beden dili ve temas ile sağlanır.

İslam düşüncesinde psikoloji ve psikoterapi

  • 2
  • 10
İletişimde sen-ben dili
İletişimde sen-ben dili

🔶 Kullanılan dilin özelliği iletişimin niteliğini ve niceliğini etkiler. Bu noktada iletişim ben dili ve sen dili olmak üzere iki boyutta incelenir.

🔶 Bu dil özellikleri iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Güçlendirebilir ya da sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk

  • 3
  • 10
Ben dilinin özellikleri
Ben dilinin özellikleri

Ben dili kişinin duygularını, düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.

🔶 Yaşadığınız herhangi bir durumu kendi duygu ve düşüncelerinizi katarak anlatırsanız karşınızdaki kişi, kendisini savunmaya geçmez. Ben dilinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Olumlu mesaj içerir.
➡ Karşısındakini suçlamaz.
➡ Karşı taraftan olumlu sonuç alır.
Kırıcı ve yıkıcı değildir.

Ebeveynlere rehber niteliğinde alıntılar

  • 4
  • 10
Sen dilinin özellikleri
Sen dilinin özellikleri

Olumsuz mesaj içerir.
➡ Karşısındakini suçlar,
➡ Karşı taraftan olumsuz sonuç alır.
Kırıcı ve yıkıcıdır.

Örnek: İşten eve yorgun dönen babası ile oyun oynamaya hevesli çocuk "Baba haydi top oynayalım?" der.
Babaysa "akşama kadar sizin için çalıştım, bir de akşam seninle mi uğraşacağım" diye karşılık verir.

Ancak bu mesaj suçlayıcı bir ifade içeriyor. Çocuk, burada "Babam yorgun ve ben ondan oynamayı istediğim için kötüyüm, suçluyum" mesajını alıyor.

Bilinmeyen Tepki: Küsmek

  • 5
  • 10
İletişim engelleri
İletişim engelleri

Emretmek (Bu işi yapmak zorundasın)
Yargılamak, eleştirmek (Çok kötüsün, sen bir şeyden anlamazsın, beceriksizin tekisin)
Tehdit etmek (Ödevini yapmazsan dışarı çıkamazsın)
Nutuk çekmek, sürekli mantıklı düşünceler önermek (Bıçak sağ elle tutulur, odanı topla)
Sınamak, sorgulamak
Yanlış anlamak
Dalga geçmek, lakap takmak

İnsanı yiyip bitiren his "kıskançlık"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN