Arama

İslam düşüncesinde psikoloji ve psikoterapi

İslam, inananları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve sürura ulaştırmayı hedefleyen yegane dindir. Asırlar içinde gelişen İslam düşüncesi, içerisinde psikoloji ve psikoterapiye dair de önemli nüveler barındırır. Modern dünyanın bireyselleşme çağrısına karşı topluluk olma fikrinin tek savunucusu İslam, asırlar öncesinden insanın ruhi çıkmazlarına çözümler sunar.

İslam düşüncesinde psikoloji ve psikoterapi

➡ "Klasik bilim geleneğinde nefs kavramı asıl itibarıyla hareket teorisinin bir parçası olup hem bitkilerin hem de hayvanların hem de insanların hareketlerini açıklamak için kullanılmıştır."

Bilinmeyen tepki: küsmek

➡ "Türkçede bugün ruh kavramıyla ifade etmeye çalıştığımız şeyin teknik anlamda karşılığı, İslam felsefe geleneği söz konusu olduğunda nefs kavramıdır."

Farkında olmadan içinde bulunduğumuz 12 psikolojik eğilim

➡ "Nefs bizim rengimiz, kokumuz ya da biçimimiz gibi bir özellik değildir. Nedir öyleyse? Nasıl ki bir beden bir cevherse o nefs de bir cevherdir. Ancak nefsin bir özelliği vardır: Cismani bir cevher değil, manevi bir cevherdir."

📌Nefs nedir?

Arapça 'da ruh, bir şeyin kendisi, insan bedeni, arzu ve kötü istekler manasına gelir.

Sağlıklı beyin için ne yapılmalı?

➡ "Hiç kimsenin nefsi diğerinden farklı değildir. Farklılaşma bedenle irtibat içerisinde yaptığımız hareketlerle sağlanır. Buna göre birtakım inançlar ve ahlaki melekelerle donanırız ve bunlar parça olarak birleşse de bütünde tekrarlanamayan şeylerdir."

Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk

➡ "Dış dünyaya temas arındırılmalıdır ki hayal arınabilsin. Bu nedenle İmam Gazali, "İnsanın en tehlikeli organı ağızdır." der. Çünkü gıdaları buradan alıyoruz; ondan sonra bedene kan ve kas olarak döndürüyoruz."

Üç yönüyle Freud

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN