Arama

Mimar Sinan’ın halefi: Davut Ağa

Mimar Davud Ağa, Mimar Sinan'ın baş mimar olduğu dönemde desteklediği ve başarılı bulduğu önemli çıraklarındandır. Eserleriyle çağlar ötesi yapılar ortaya koyan Sinan'ın hayatını kaybetmesiyle beraber Davud Ağa, Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı'nın başına geçer ve 1588-98 yılları arasında imparatorluğa baş mimarlık yapar. Sinan'dan edindiği mimari birikime kendine has üslup özelliklerini de ekleyen usta isim kendisinden sonraki mimarları da etkiler.

Mimar Davud Ağa'nın imzalı eserleri

  • İstanbul Mehmed Ağa Külliyesi
  • Sinan Paşa Köşkü (İncili Köşk)
  • Koca Sinan Paşa Külliyesi
  • Sepetçiler Kasrı
  • Gazanfer Ağa Külliyesi
  • Yeni Cami Külliyesi

Tarihin derinliklerinde saklı kalan mimari cevher: Yeni Cami Muvakkithanesi

🔸 Başlangıcından günümüze dek Türk mimarisinde, mimar ve sanatkârlar eliyle sayısız mimari yapı eser verildi. Eser veren mimar ve sanatkarlar içerisinde Mimar Sinan'ın ve eserlerinin tartışılmaz bir yeri vardır.

🔸 Kendisinden önceki Osmanlı mimarlarından edindiği birikimlere çeşitli yollarla edindiği bilgileri harmanlayan Sinan, Osmanlı mimarlığında klâsik dönem olarak adlandırılan zaman dilimine damgasını vurur. Kendinden sonra başta Mimar Davud Ağa olmak üzere Sedefkar Mehmed Ağa, Dalgıç Ahmed Ağa gibi çeşitli mimar ve sanatkarlar da yetiştiren Sinan, Türk ve İslam sanatının devamlılığında en büyük paydayı edinir.

15 maddede Mimar Sinan

🔸 Türk sanat tarihinde en fazla tanınan eserler Mimar Sinan'ın eserleridir. Osmanlı mimarlığının zirve noktalarından olan klasik dönem, Sinan üslubundan yetişerek, onun takipçisi olan Davud Ağa tarafından 16. yüzyılda başarılı bir şekilde devam ettirilir.

Bilgi notu:
Davud Ağa'nın, Sinan gibi bir dahinin ardından baş mimar olması ve beklentileri karşılaması onun oldukça dikkat çekici bir konuma gelmesini sağlamıştır.

🔸 Sinan üslubuna hakim olan Mimar Davud bilgi, beceri ve mühendislik kabiliyetini kendi üslup potasında eriterek Sinan sonrası Osmanlı mimarlığının geçiş dönemini başarıyla temsil eder.

Mimar Sinan'ın baş mimar oluşu ve Hassa Mimarlar Ocağı

Mimar Davud Ağa'nın hayatı

🔸 Mimar Davud Ağa'nın doğumuna ve hayatının ilk dönemlerine dair fazla bilgiye ulaşamasak da mimarın suyolu nazırlığı yani bakanlığı döneminden itibaren Mimar Sinan'ın kontrolünde çalıştığı ve koca mimarın tecrübelerinden istifade ettiğine dair bilgilere ulaşabilmekteyiz.

🔸 Belgeler doğrultusunda Mimar Davud Ağa ile ilgili ilk olarak, Mimar Sinan'ın Edirne'de Selimiye Camisini inşa ettiği sıralarda Horoz Memiler, Mehmed Ağalar ve Dalgıç Ahmet Çavuşlarla birlikte Koca Sinan'ın çırakları arasında bulunduğu bilinmektedir.

Mimar Sinan'ın inşa ettiği su tesisleri

🔸 Mimar Davud Ağa ile ilgili yine ilk bilgiler 1575 tarihinde suyolu nazırı sıfatı ile Kağıthane ve Kırkçeşme su yollarına zarar veren binaları keşfetmesine dair kayıt altına alınan belgelerde karşımıza çıkar.

🔸 Davud Ağa bu dönemde Topkapı Sarayı'nın su yolunu onararak haritasını çıkarır, Eyüp'teki kemerlerin ve lağımların onarımını yapar ve doğal afetler sonucu zarar gören köprü ve su yollarını yeniden inşa ettirir.

Mimar Sinan'ın 3 eseri: Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN