Arama

Teravih kaç rekat kılınır? Evde teravih namazının kılınışı...

On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Bu mübarek zaman dilimi, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır. Ramazan'a mahsus ibadetlerden biri de Peygamber Efendimizin sünneti olan teravih namazıdır. Peki, teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazına nasıl niyet edilir? Evde teravih namazının kılınışı...

  • 1
  • 9
Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan
Rahmet ve mağfiret mevsimi Ramazan

📌On bir ayın sultanı Ramazan, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Yüce Allah, Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."

📌 Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı bu mübarek ayı, oruçla geçirenlerin bütün günahlarının bağışlanacağı müjdelenir. Peygamber Efendimiz Ramazan için şöyle buyurur: "Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur." (Ibn Huzeyme, Sahih, III., 191-192)

📌Bu aya mahsus ibadetlerden biri, teravih namazıdır. Peygamber Efendimiz (sav) inanarak ve sevabını yalnızca yüce Allah'tan bekleyerek kılan kimsenin günahlardan kurtulacağını buyurmuştur.

➡ Resulullah (sav), ilk vahiyden itibaren her geceyi namaz kılarak geçirirdi. Medine'ye hicretin ikinci yılında orucun farz kılınmasının ardından Ramazan gecelerinde kıldığı namazları neredeyse gece boyu sürecek kadar uzun tutardı. Abdurrahman bin Avf'ın anlattığına göre Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: "Şüphesiz izzet ve celal sahibi Allah, Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de o ayda gece namazını (teravihi) sünnet kıldım. Kim ihlasla o ayın orucunu tutar ve gecesinde ibadeti (teravihi) eda ederse günahlardan kurtulur, tıpkı annesinin onu doğurduğu gün gibi (günahsız/tertemiz) olur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/191, (1660); Nesai, Sünen, Sıyam, 40, 2208)

Ramazan mukabelesi

  • 2
  • 9
Teravih nedir?
Teravih nedir?

📌 Teravih, "tervîha" sözcüğünün çoğuludur ve Arapçada "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamına gelir.

📌 Hadislerde bu namaz "kıyâmu şehri ramazan" (ramazan ayının namazı) veya "ihyâu leyâlî ramazan" (ramazan gecelerinin ihyası) şeklinde yer alır.

Teravih namazı erkek, kadın her Müslüman için sünnettir. Orucun değil, Ramazan ayının sünneti olduğundan oruç tutamayanlar da bu namazı kılabilir.

  • 3
  • 9
Peygamber Efendimiz döneminde teravih namazı
Peygamber Efendimiz döneminde teravih namazı

📌Peygamber Efendimizin (sav) bu namazı bir süre ashabıyla beraber kıldı. Fakat cemaatin büyüdüğünü görünce farz olur endişesiyle mescide çıkmayarak yalnız kılmaya devam etti.

📌Resulullah'ın (sav) kıldırdığı teravih namazlarından birini anlatan Ebû Zer el-Gıfârî, O'nun namazı neredeyse sahura kadar uzattığını söyler. Hz. Aişe'den gelen rivayetlerden birinde o, şu açıklamayı yapar:

"Resûlullah (sav) bir gece mescitte namaz kıldı. Cemaat de ona uydu. İkinci gece yine aynı şekilde namaz kıldı. Derken cemaat çoğaldı. Üçüncü yahut dördüncü gece cemaat yine toplandı, fakat Resûlullah (sav) onların yanına çıkmadı. Sabah olunca (cemaate) 'Yaptığınızı gördüm! Aslında sizin yanınıza çıkmama bir engel yok idiyse de, bu namazın size farz kılınacağından endişe ettim (de bu sebeple çıkmadım)' buyurur." (Müslim, "Salâtü'l-Müsâfirîn", 25)

Peygamberimiz Ramazan ayını nasıl geçirirdi?

📌Hz. Ebû Bekir dönemine kadar teravih tek başına kılındı. Fakat bu durum cemaatin dağınık olmasına neden oluyordu.

📌Allah Resulü'nün vefatından sonra, artık farz kılınma ihtimali bulunmadığından Hz. Ömer, 635 yılında Übey bin Kâ'b'dan cemaate teravih namazı kıldırmasını istedi. Böylece bu uygulama günümüze kadar geldi.

Kur'an okuyanların efendisi: Übey bin Ka'b

  • 5
  • 9
Teravih namazı ne zaman kılınır?
Teravih namazı ne zaman kılınır?

📌Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Fakat vitir, Ramazan ayında teravihten sonra kılınır.

📌Teravih, her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam da verilebilir. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez.

📌Teravih namazının rekât sayısıyla ilgili sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz, kırk gibi sayılar ileri sürülür. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden itibaren cemaatle yirmi rekat olarak kılındı. Bu duruma sahabeler itiraz etmemiş, alimler tarafından da kabul görmüştü.

Kısaca, ezan okunduktan sonra yatsının sünneti (4 rekat), farzı (4 rekat), son sünneti (2 rekat), teravih (20 rekat) ve vitir (3 rekat) kılınır.

5 vakit namaz tablosu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN