Arama

Peygamberimiz Ramazan ayını nasıl geçirirdi?

On bir ayın sultanı olan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanlara yol gösterici, doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Ramazan orucu, hicretten sonra Bedir Savaşı'ndan bir ay önce farz kılındığı için Müslümanlar ilk Ramazan'ını gazada geçirdi. Ramazan ayında oruç farz olunduğundan beri asr-ı saadette heyecanla karşılanırdı. Peygamberimiz bu ayda ibadetlerini artırırdı. Peygamberimiz Ramazan ayını nasıl geçirirdi?

  • 1
  • 13
MÜSLÜMANLAR İÇİN RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
MÜSLÜMANLAR İÇİN RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

İslam'dan önce Hz. İbrahim'in dinini sürdürmeye çalışan çok az sayıdaki hanifler, Hz. İbrahim'in sünneti olarak her ayın üç gününü oruç tutarak geçiriyorlardı. Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiğinde de Medineliler arasında Aşure orucu geleneği vardı. Başlangıçta "Biz Hz. Musa'ya sizden daha layığız" diyerek o gün oruç tutarak Müslümanların da oruç tutması için tellal çıkardı ve herkesin bu ibadeti yerine getirmesini emretti. Ramazan orucu farz kılınınca, bu nafile ibadete dönüştü.

On bir ayın sultanı olan, kameri aylardan Ramazan, müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an indirildiği aydır. Yüce Allah, Bakara suresinde şöyle buyuruyor. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."

16 kavram ışığında Ramazan

  • 3
  • 13
ORUÇ NASIL FARZ KILINDI?
ORUÇ NASIL FARZ KILINDI?

Ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı."

(Bakara, 2/183)

Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra Müslümanların hayatı tümüyle değişmişti. Peygamber Efendimiz önce, Medine'nin merkezine büyük bir mescit yaptırdı. Kendi evi de o mescide bitişik inşa edildi.

Mekke döneminde daha çok iman ve ibadet konularıyla ilgili ayetler inerken hicretten sonra ibadet, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ahkâm ayetleri inmeye başladı. Bu ayetlerden bir kısmı Ramazan ayında oruç tutmayı emrediyordu. Ramazan orucu, Peygamberimizin Medine'ye hicretinden sonra Bedir Savaşı'ndan bir ay önce farz kılındı. Öyle ki Müslümanlar ilk Ramazan'ını Bedir'de geçirdi. Peygamberimizin döneminde toplam dokuz Ramazan yaşandı.

"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisine indirildiği Ramazan aydır. Öyle ise kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin."

(Bakara Suresi, 185. ayet)

Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de anılan tek aydır. Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı bu mübarek ayı oruçla geçirenlerin bütün günahlarının bağışlanacağı müjdelenir. Peygamber Efendimiz Ramazan için "Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur" buyurur. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır.

Orucun 22 faydası

  • 5
  • 13
CEBRAİL İLE MUKABELE YAPARDI
CEBRAİL İLE MUKABELE YAPARDI

Ramazan, Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an yeryüzüne indirildi. Yüce kitabımız, Hz. Peygamber'e indirilen en büyük mucizedir. Kur'an-ı Kerim'deki her bir harfe normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binlerce sevap verilir.

Peygamber Efendimiz de her gün Kur'an okurdu. Özellikle Ramazan ayında Cebrail ile mukabele şeklinde okurdu. İlk önce Cebrail okur Resulullah dinler sonrasında Hz. Peygamber okur Cebrail dinlerdi.

Bu karşılıklı okuma 632 yılında iki kez tekrarlandı. Aynı zamanda sahabeden bazıları Ramazan ayı gelince aile fertlerini toplayarak onlara mukabele okurlardı. Mukabele geleneği sayesinde tekrarlanan ayetler, Kur'an'ın eksik ve hatalı okumanın önüne geçti.

Ramazan mukabelesi dinlemek için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN