Arama

Kur’an okuyanların efendisi: Übey bin Ka'b

Übey bin Ka'b, Peygamber Efendimiz tarafından "Kur'an okuyanların efendisi" ve "ensarın efendisi" lakaplarıyla övüldü. Aynı zamanda hicretten sonra sonra ilk vahiy katibi olma şerefine nail oldu. Allah ve Resulü katında kimsenin erişemeyeceği büyük iltifatlara mazhar oldu. Peki, yüce Allah'ın Peygamberimize Übey bin Ka'b'a okumasını buyurduğu sure neydi?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 15
ÜBEY BİN KA'B KİMDİR?
ÜBEY BİN KA’B KİMDİR?

📌Yesrib'de (Medine) doğan Übey bin Ka'b, Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandı. Müslüman olmadan önce okuma yazmayı öğrenip Tevrat'ı inceledi. Yahudilerden yeni bir peygamberin geleceğini öğrendi.

▶ Nübüvvetin 12. yılına Peygamber Efendimiz ile 6 Medinelinin, Mina'da bir araya gelip görüşmesiyle gerçekleşen I. Akabe Biatı'ndan sonra, Mus'ab bin Umeyr vasıtasıyla İslam ile şereflendi. Ardından yetmiş kişi ile İkinci Akabe Biatı'nda bulundu ve Müslümanlığını Peygamber Efendimizin huzurunda teyit etti.

(x) Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

  • 2
  • 15
İLK VAHİY KATİBİ
İLK VAHİY KATİBİ

Übey bin Ka'b, hicretten ilk vahiy katibi olma şerefine nail olan sahabeydi.

▶ Peygamber Efendimizin hükümdar ve emirlerle yaptığı yazışmaları kaleme alan sır katiplerinden biriydi. Bundan dolayı, O'na gelen mektupları okur, gönderilecek mektupları sonuna da "Übey bin Kâ'b tarafından yazılmıştır" cümlesini eklerdi. Böylece katiplerin mektup sonunda imza atma geleneğini başlattı.

(x)Hz. Peygamber'in katibi Halid bin Said

Übey, Peygamber Efendimizin sohbet meclisine katılarak O'ndan feyz ve ilham aldı.

▶ Bedir'den Taif muhasarasına kadar bütün gazalardan yer alan Übey bin Ka'b, buralarda pek çok kahramanlık gösterdi.

▶ Peygamberimiz tarafından hem Medineli Müslümanlara hem de şehre gelen yabancı heyet mensuplarına Mescid-i Nebevî'de Kur'an öğretmesi için görevlendirildi.

▶ Aynı zamanda Benî Kudaa, Benî Huzeym, Benî Uzre ve Benî Sa'd kabilelerinden zekâtların toplanması gibi resmi görevlerde bulundu.

  • 4
  • 15
SAYILI HAFIZLARDAN BİRİYDİ
SAYILI HAFIZLARDAN BİRİYDİ

Hz. Übey, yeni nazil olan ayetleri yazıp ezberler ve Hz. Peygamber'e okurdu.

📌Peygamberimiz devrindeki sayılı hafızlardan biriydi. Her yedi günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi.

▶ Kur'an'a olan bu bağlılığı sayesinde Peygamberimizin takdirine mazhar oldu. Nitekim, Efendimiz "Ümmetim en iyi Kur'an okuyanı Übey'dir" buyurmuştu.

▶ Allah Resulü, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenmelerini tavsiye ederdi. Buhari'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Kur'an-ı şu dört kişiden alınız. Bunlar: Übey bin Ka'b, Abdullah bin Mesud, Salim Mevla Ebu Huzeyfe ve Muaz bin Cebel'dir."

  • 5
  • 15
KUR’AN OKUYANLARIN EFENDİSİ
KUR’AN OKUYANLARIN EFENDİSİ

▶Semavî kitaplara dair geniş bilgisi olan Übey bin Ka'b, Kur'an-ı Kerîm'in tefsirinde sahabelere hocalık yapardı. Peygamberimiz tarafından "ensarın efendisi" (seyyidü'l-ensâr)ve "Kur'an okuyanların efendisi" (seyyidü'l-kurrâ) lakaplarıyla övüldü.

▶ Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadığı için vahiyler hakkında teferruatlı bilgiye sahipti.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN