Arama

Orta Asya'nın kalbi: Buhara

Orta Asya'da bulunan Buhara, İslam medeniyetinin adeta surete bürünmüş hali. Yedi yüze yakın eseri bünyesinde barındıran şehir güzelliği ile göz kamaştırıyor. Kubbetü'l İslam şehirlerinden biri olarak anılan Buhara, tarih boyunca yüzlerce alim, şair ve bilim insanının yegane ikamet merkezi oldu.

◾ Türk - İslam mimarisinin en güzel örneklerinden çok sayıda medrese, cami, türbe ve kervansaraya ev sahipliği yapan Buhara, devlet korumasına alınmış yedi yüze yakın tarihi ve kültürel miras niteliğinde yapı ile göz kamaştırıyor.

◾ "Kale" ve "tapınak" anlamına gelen "vihara" kelimesinden türediği rivayet edilen Buhara'nın geçmişiiki bin beş yüz yıl öncesine dayanıyor.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?

Zerefşan Nehri havzasında yer alan ve yüzyıllar boyunca kervanların geçtiği önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapan Buhara, bu özelliğiyle farklı dinlere mensup toplumların yollarının kesiştiği en kadim şehirlerinden birisi olarak biliniyor.

◾ Buhara, uzun yıllar Zerdüştler, Budistler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlara ev sahipliği yaptı. Buhara'da bugün de Özbekler, Tacikler, Ruslar, Türkmenler, Kırgızlar, Uygurlar ile az sayıda Ukraynalı ve Yahudi yaşıyor.

İran'ın bugüne kalan ilk bahçesi: Fin

◾ Şehir 1599'dan 1920'ye kadar hüküm süren Buhara Hanlığı'na başkentlik yaptı. Buhara'da Moğol istilasında ve 1920'deki Sovyet işgali sırasında iki kez büyük yıkım yaşandı. Bu yıkımlar neticesinde şehirde bulunan pek çok tarihi eser büyük hasar aldı. Bu tarihi yapıların ekserisi Sovyet döneminde geçen 70 yıl boyunca kaderlerine terk edildi.

◾ Türk - İslam mimarisinin en güzel örneklerinin görülebileceği ihtişamlı camilere, yüksek minarelere, mavinin farklı tonlarının kullanıldığı kervansaraylara ve çinilerle kaplı medreselere sahip olan Buhara, bağımsızlığın kazanıldığı 1991'den sonra restore edilmeye başlandı.

Kudüs'te Hakkari izleri

◾ Son yıllarda hız kazanan restorasyon çalışmaları halen yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu tarihi yapılar, 1993'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

◾ Şehirdeki görkemli eserler, ilk kez Samaniler tarafından inşa edilirken, bugüne kadar varlığını sürdüren eserlerin önemli bir kısmı, Karahanlılar döneminde yapılmış eserler olarak biliniyor.

Endülüs Sözlüğü

◾ UNESCO "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Buhara'nın merkezinde bulunan Leb-i Havuz kompleksi, şehringörülmesi gereken en önemli yerleri arasında geliyor.

◾ "Rezervuar" anlamına gelen Leb-i Havuz, 1620 yılında yaptırılmış dekoratif bir havuz. 42 metreye 36 metre boyutunda ve 5 metre derinliğinde.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın kurduğu ilim şehri: Kufe

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN