Arama

Kur'an-ı Kerim'e gösterilen edep ve adaplar

Kur'an-ı Kerim Hak Teala'nın kelamı, bir kurtuluş vesilesidir. Onlarca İslam alimi tarih boyunca yüzlerce tefsir eseri kaleme alarak Kur'an-ı Kerim'i müminler için anlaşılır kılmaya çalışarak Kur'an'ın kişilerce kavranmasına katkı sağlamıştır. Pek çok alanda olduğu gibi Yüce Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in de kendisine has edep ve adapları vardır. Bu hasletler kişiyi olumlu yönde etkileyen ve hayatına güzellikler katan huylardır.

📌 Asla şüphe olmayan kitap

Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın (CC) insanlığa bir hitabı, kelamıdır. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de dinin ne olduğundan daha önce kendisine kitap verilen kavimlere kadar pek çok hususu bizlere anlatır. Burada maksad müminlere ibret alınacak bir mesel vermektir. Resul-i Ekrem (SAV) ise Kur'an'ı tebliğ eden yegane elçidir.

"İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir."

Bakara Suresi 2. Ayet

Bakara Suresi 2. Ayet mealini okumak ve dinlemek için tıklayın

Bakara Suresi 2. Ayet Tefsiri

◾ Bakara sûresi Medine'de nâzil olduğuna göre daha önce birçok sûrenin gelmiş olması gerekir. Bu sûrelerle önemli bir kısmı tamamlanmış bulunan metne "kitap" demek uygun görülmüştür. "Şüphe yok" ifadesi, hem kitabın Allah'tan geldiği, anlatmak istediğini açıkça anlatabildiği hem de onun bir kılavuz, rehber, ışık olmasıyla ilgilidir; her iki konuda da şüpheye yer yoktur. "Rehber" diye çevirdiğimiz hüdâ hidâyetle aynı kökten olup Allah'ın razı olduğu hayat tarzında, iman, ibadet ve ahlâk yolunda ilâhî rehberliği ifade etmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet

📌 İbret vesilesi

◾ Hak Teala müminlerin ibret alması için Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatır. Bu kıssalar belli konularda olmakla beraber akıl sahiplerinin ibret alması, tefekkür etmesi ve sorgulaması için anlatılır.

"Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle (başka konular yanında) en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun."

Yûsuf Suresi 3. Ayet

Yûsuf Suresi 3. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Yûsuf Suresi 3. Ayet Tefsiri

◾ "En güzel kıssa" diye çevirdiğimiz ahsenü'l-kasas tamlamasındaki kasas kelimesi sözlükte "bir şeyin izini sürmek" anlamına gelmektedir; isim olarak, "anlatılan haber" demektir. Kur'an'da daha çok bu mânada kullanılmıştır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "kss" md.). Bu mânada kıssa ile eş anlamlı olup her ikisinin de çoğulu kısastır. Edebiyatta hayalî kıssalar olduğu gibi gerçek kıssalar da vardır. Hz. Yûsuf'un kıssası yaşanmış bir olaydır. Bir taraftan tasavvuf ve edebiyatta mecazi aşk denilen ve tabii bir gerçeklik olan beşerî sevgiyi, diğer taraftan bu tür sevgilerin insanı kötülüğe saptırmasına engel olacak güç ve içtenlikteki iman ve iffetin yüceliğini anlatan bu sûre, âyette "ahsenü'l-kasas" olarak nitelendirilmiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Sır saklamanın önemi hakkında ayet ve hadisler

📌 Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek

Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir.

(Buhari, Fezailü'l Kur'an 21)

◾ Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamıdır. Bu yönü ile insanlık için büyük bir tebliğ aracı olan Kur'an, her Müslümanın okuyarak ibret alması ve tefekkür etmesi için bir kılavuzdur. Resul-i Ekrem (SAV) tebliğdeki rolü ve rehberliği ile yürüyen Kur'an olarak anılır.

Efendimizin (SAV) hadislerini Riyazüs Salihin'den okumak için tıklayın

Ayetler ışığında Şeytanın Hileleri

📌 Kur'an dinlemek

◾ Kur'an'ı Kerim okunurken dinlemek faziletlidir. Allah Teala'nın kelamı okunurken sükûnet içerisinde dinlemek, hüzünlenmek ve anlamaya gayret etmek müminler için bir bağışlanma vesilesidir.

"Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nâil olasınız."

Âraf Suresi 204. Ayet

Âraf Suresi 204. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âraf Suresi 204. Ayet Tefsiri

◾ Yukarıda Kur'an'ın insanlık için hangi bakımlardan ve ne kadar büyük bir değer ifade ettiği belirtildikten sonra burada da özetle kelâmullahı dinlemenin edep ve erkânı gösterilmektedir. Buna göre Kur'an okunduğu sırada müslüman ona ilgisiz kalmayacak, kulak verip dikkat kesilecek, saygıyla ve ilgiyle dinleyecektir; çünkü o, her şeyden önce Allah'ın sözüdür, onda konuşan Allah'tır. Bu sebeple Kur'an'a kulak vermemek Allah'ın konuşmasına kulak vermemek ve dolayısıyla bir bakıma Allah'a karşı edepsizlikte bulunmak anlamına gelir. Ayrıca anlamları üzerine düşünüp kavrayabilmek ve sonuçta rahmet ve bereketinden yararlanabilmek için de onu yoğun bir dikkatle dinlemek gerekmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Manevi temizliğin merkezi: Kalp

📌 Temiz olmak

◾ Kur'an okuyan kişinin temiz ve abdestli olması gerekir. Çünkü Yüce Allah'ın (CC) kelamı olan Kur'an temizdir ve ancak temiz olanlarca ele alınabilir. Temizlik dinimizde en önemli meselelerdendir. Bir zikir olarak anılan Kur'an kıraati hürmete layık bir ibadet şeklidir.

"Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler:) "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!"

Âl-i Îmran Suresi 191. Ayet

Âl-i Îmran Suresi 191. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âl-i Îmran Suresi 191. Ayet Tefsiri

◾ Sûrenin sona erdiğine işaret eden bu ve bundan sonraki âyetler aynı zamanda onun özeti mahiyetindedir. Kur'ân-ı Kerîm'in sûreleri ve konuları genellikle öğüt ve ibret içeren âyetlerle sona ermektedir. Görüldüğü gibi burada da göklerin ve yerin yaratılışında akıl sahipleri için ibret alınması gereken şeylerin bulunduğu vurgulanmakta ve müminlerin bu ibret alınacak olaylar karşısındaki tutumları dua üslûbuyla anlatılmaktadır. Bu durum sûrenin sona ermekte olduğuna bir işarettir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN