Arama

Kullukta zirve Kalbi Selim kavramı

Resulullah'ın ( SAV) bir hadis-i şerifinde "eğer o bozulursa bütün vücut bozulur" buyurduğu, Allah Teala'nın hitabına muhatap olan kalp, insanın idrakine ve bilmesine işaret eder. Hak Teala'ya hakiki manada itaat etmek, tanımak, baş eğmek insanın kalbi selim olmasıyla mümkündür. Kalbi selim iyiyi kötüden ayırmak için en önemli imkandır. Öyle ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde kalp, meselelerin açıklamasında merkezde yer almıştır. Peki, kalbi selim aslında ne demek?

◼ Vücut ikliminin sultanı olan kalp, manevi ve maddi olarak iki ayrı şekilde bilinir. Maddi kalp hayatta kalmamızı sağlarken manevi kalbimiz vücudumuzdaki en önemli yerdir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir."

(Buhari, İman 39)

HER AN HUZURDA OLMA BİLİNCİ: İHSAN

◼ Vücuttaki organlar kalpten gelen emirlere göre hareket ederler. Bu meseleyi filozoflar nefs-i natıka olarak isimlendirirler. İnsandaki cevher burası, kalptir.

Beş duyu organının dışında kalan ve bir sır olmasının yanında mutmain olma lütfunu da zımmında barındıran kalp, hakikatleri anlamaya, anlamlandırmaya çalışır.

HAKİM TİRMİZİ'YE GÖRE "KALBİN ANLAMI"

"Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar! Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir."

Hac Suresi 46. Ayet

Hac Suresi 46. Ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın

Hac Suresi 46. Ayet Tefsiri

46. âyette kullanılan hayret ifadesiyle inkârcıların seyahat etmedikleri değil, bunlardan gezip dolaşanların etraflarına ibret gözüyle bakmadıkları ve anlatılanları ibret kulağıyla dinlemedikleri, bizzat seyahat etmeyenlerin de gezip dolaşanlardan aldıkları haberleri böyle bir değerlendirmeye tâbi tutmadıkları anlatılmak istenmiştir (İbn Âşûr, XVII, 287-288). 47. âyette geçen "Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir" ifadesi hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. İlk dönem âlimlerinden, buradaki "gün"den maksadın, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günlerden bir gün yahut âhiret günleri veya kıyamet günü olduğu yönünde rivayetler bulunmaktadır.

TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Hac Suresi 46. Ayette Allah Teala hem maddi hem de manevi kalbe vurgu yapar. Burada asıl kör olanların kalp gözünü kaybedenler oldukları zikredilir.

◼ Bunlar düşünmeyen, Allah Teala'nın nimetleri karşısında şükretmeyen, kıssalardan ve daha evvel yaşanmışlıklardan ibret almayan kimselerdir.

İYİLERLE BİRLİKTE OLMAK BİZE NASIL BİR KATKI SAĞLAR?

◼ Kalbi tüm bu olumsuzluklardan uzak tutmanın yolu ise tefekkür eylemini sürekli olarak gerçekleştirmektir. Tefekkür insan için vazgeçilmez bir eylem, kalbi diri tutan bir haldir.

◼ İnsanın manevi merdivendeki basamakları çıkması, kendisini manevi alemde diğer insanlardan ayırması ve kalbinin tatmin olmasının yolu kalbini ilerletmesine bağlıdır.

ACZ DOLU BİR İTİRAF DUA

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN