Arama

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

İnsan hayatı biriciktir. Hikayesiyle var olur ve yaşar. Bu biricik hayatımızı kimlerle şekillendirmek isteriz? Kimleri şahit tutmak, kimlerle zengin kılmak isteriz? İnsan evvela; iyiliği yaşamalı ve kötülüklerden sakınmalıdır. Peki, iyilerle birlikte olmak nasıl mümkün olur? Kötülükten korunmak için neler yapılmalıdır? İnsanın kendisine iyiliği emretmesi ve sakınması, kişiyi kötülükten ne derece alıkoyar? İyilerle birlikte olmanın faydalarını Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerle sizler için hazırladık.

"Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır."

Al-i İmran Suresi 110. Ayet

🔶 Kur'an-ı Kerim, insana iyiliğin emredilmesini; "marufun emredilmesi herkesçe iyi görülen veya çoğunlukça iyi görülenin emredilmesi" olarak anlatır.

🔶 Bunun için de temiz bir toplum oluşmasını ister. Aynı zamanda hayra ve iyiliğe davet eden, kötülüğü ortadan kaldıran bir topluma ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.

  • 2
  • 13
İyiliğe davet nereden başlar?
İyiliğe davet nereden başlar?

🔶 İyiliğe, hayra, güzelliğe çağırmak için insan; öncelikle kendisi iyiliği yaşamalı ve kötülüklerden sakınmalıdır. Evvela insanın kendisine iyiliği emretmesi ve sakınması bir başkasına kötülük yapmamasını da sağlar.

İyiliği emretmek, buyurmak anlamına mı gelir?

🔶 İyiliği emretmek buyurmak anlamında değil, iyiliği icra edebilme gayretinde, yaşatabilme çabası içinde olma anlamına gelir. Bu şekilde toplum, iyilik toplumu olma yönünde bir adım atmış olur.

  • 3
  • 13
İkaz ne demektir?
İkaz ne demektir?

🔶 "İkaz" sözcüğü, "yakaza" sözcüğü ile akraba bir kelime olup "uyandırma" anlamına gelir. Ebu Said el-Hudri (RA) Resulullah (SAV) şöyle buyururken işittim der:

"Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir."

(Müslim, Îmân 78 - Tirmizi, Fiten 11 - Nesâî, Îmân 17)

  • 4
  • 13
Müslüman iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için neler yapmalıdır?
Müslüman iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için neler yapmalıdır?

🔶 İnsanın kendisinde başlattığı iyilik seferberliği zamanla toplumu da etkiler. Böylece "iyiliği yayma, kötülükten men etme" ilkesi toplum tabanında yayılım gösterir.

🔶 Vav TV'de yayınlanan "Kürsü" programında Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu, "Müslüman iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için neler yapmalıdır?" konusunda önemli izahatlarda bulundu:

"İnsanoğlu hayata bakarken Allah ona yaratılıştan bir fıtrat verdi. Fıtrat dediğimiz nedir? İnsanın insan hakkında kötü düşünmesine fırsat vermeyen özelliktir. Peki, ne zaman kötüye dönüşüyor bu? Ben üstünüm demek başlayınca; benim isteklerim yerine gelmeye başlamalı, her şeyin sahibi ben olmalıyım, en güzel benim, en güçlü benim, en önemli benim, demeye başlayınca... Enler öne geçince zulüm başlar, vahşet başlar."

"Enler öne geçince zulüm başlar, vahşet başlar."

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN