Arama

Her an huzurda olma bilinci: İhsan

Her ameli en güzel şekilde, Allah Teala'nın huzurunda olmanın bilinciyle yerine getirmek olan ihsan; imanı kuvvetlendiren, kişiyi manen huzura taşıyan, en güzelin peşinde bir mefhumdur. İbadet, sosyal yaşantı ve insani münasebetlerde öne çıkan ihsan kavramı; amellerimizi değerlendirmenin, Hak Teala'nın katında sürekli kazanmanın anahtarıdır.

💠 Bazı kavramlar tüm hızıyla yaşadığımız hayatın tam ortasında durarak bizleri düşünmeye, Hak Teala'nın emri olan tefekkür etmeye sevk eder.

💠 Dünya ve ahiret hayatlarımızı güzelleştiren, bizleri temiz bir imana yakın kılan bu mefhumlardan birisi de iki ayrı anlamı içinde barındıran ihsandır.

Rütbelerin en yücesi

💠 İhsan kavramı hem "kişinin yaptığı işi en güzel şekilde ifa etmesi" hem de "başkalarına iyilik yapmak" olmak üzere iki güzel anlamı içinde taşır. Bu sebepten çocuklarımıza koyulan en güzel isimlerden birisi ihsandır...

💠 Resulullah'ın (SAV) çağlar aşan tavsiyelerinin hepsi içinde ihsan kavramının özünden parçalar barındırır. Allah Resulü (SAV) her an Allah Teala'nın huzurundaymış gibi yüce bir ihsan ahlakıyla yaşamış ve bizlere de bunu tavsiye etmiştir.

İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

💠 Müslümanın ihsan kavramını tamamen kavraması ve hayatına tatbik etmesi, Allah Teala ile sarsılmaz bir ilişki kurduğuna delalet eder. İhsan amellerin ve ibadetlerin tek bir sadırda birleşmesidir.

💠 Zira Allah Resulü (SAV) meşhur Cibril hadisinde kendisine yöneltilen "ihsan nedir" sualine,

"İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor" cümlesi ile cevap verir.

Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

💠 İhsan kavramı en çok ibadet sahasında kendisini gösterir. Namaz için zikredilen huşu kavramı esasında ihsan mefhumunun kapsamına girer. Resul-i Ekrem (SAV) hayatı boyunca sürekli Hak Teala'nın huzurundaymış gibi yaşamıştır.

Huşu nedir?

İbadetlerin ifası sırasında kulun bulunduğu tevazu hali.

💠 İhsan ile eda edilen namaz, dünya ve ahiret için Müslümana nur, göz aydınlığı olacak bir ibadettir. İmanı kuvvetlendirerek ibadetlerden zevk almanın yegane yolu ihsandan geçer.

💠 İhsan, ilahi cemalin yeryüzündeki en güzel yansımaları olarak kabul edilen sanat dallarında da kendisini gösterir. Resulullah'ın (SAV) yaşantısı ihsanın adeta dışa vurumudur.

💠 Günümüzde İslam sanatının en güzel numuneleri ihsanı merkeze alan eserlerdir. Bir Mimar Sinan eseri baştan aşağı ihsan mefhumunun taşa bürünmesidir.

Sanatın İslam ile buluşması

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN