Arama

Hız kavramının unutturduğu: Hesap günü

Sorumluluk yükü ile hayatını idame ettiren insan, gerçekleştirdiği eylemlerin hesabını çetin ve zor olarak anılan "hesap günü"nde verecektir. İnanç esaslarımızdan birini teşkil eden "ahiret gününe iman" meselesinin içinde olan "hesap günü" insanların birbirlerinden kaçacağı, kaosun hakim olacağı bir zamandır. Müslümanlar olarak yaşantımızla bu çetin güne hazırlanmamız gerekir.

İslam, Müslümanları geçici olan dünyada ve ebedi olan ahiret hayatında mutluluğa ulaştırmak isteyen bir itikada, düşünce yapısına sahip olan yegane dindir.

◾ Bu sebeple Müslümanlar hal, kâl, hareket, düşünce ve yapıları itibari ile diğer insanlardan ayrılırlar. Müslüman kendisinden diğer insanların emin olduğu ve ahireti aklından çıkarmayan kişidir.

ACZ DOLU BİR İTİRAF

Hesap Günü nedir?

◾ İnsanoğlu akıl baliğ olmakla beraber sorumluluk yükü omuzlarına gelen bir varlıktır. Bu temel esas üzere hayat süren insan, nihayetinde yaşamındaki kararlar ile ilgili hesap verir.

Hızla dönen dünyamız bize yer yer unuttursa da hesap gününde insanlık Allah Teala karşısında yaptıklarından dolayı sorguya çekilecektir.

CENNETLE MÜJDELENEN ERDEM

Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?

Mü'minûn Suresi 115. Ayet

Mü'minûn Suresi 115. Ayeti dinlemek için tıklayın

Mü'minûn Suresi 115. Ayet Tefsiri

◾ İnsanlığa hitap eden bu âyet, insanın sorumlu bir varlık olarak yaratılışının en veciz ifadesi olup, bu sorumluluğu onun aynı zamanda yüksek değerini de ifade eder. Çünkü diğer bütün canlılar yok olup giderken, yalnız insanoğlu ebedî yaşama imkânına sahip olacak, âyette işaret edildiği gibi bu da âhirette gerçekleşecektir. Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 47.

TEFSİRİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

◾ İnsanın vefatının ardından diriltilip Hak Teala'nın huzuruna getirileceği "hesap günü" dehşetli ve çetin bir gündür. O gün dünyalık düşünce ve nesneler fayda vermez.

◾ İnsanın amelleri ile başbaşa kalacağı "hesap günü", temiz kalplerin diğerlerinden ayrılacağı, haklı ile haksız arasındaki farkın tebarüz edeceği yegane zamandır.

BENLİKTEN VAZGEÇİŞ

"Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının; hiçbir babanın evlâdından fayda göremeyeceği, evlâdın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o, yoldan çıkarıcı da (şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın."

Lokmân Suresi 33. Ayet

Lokmân Suresi 33. Ayeti dinlemek için tıklayın

Lokmân Suresi 33. Ayet Tefsiri

◾ Bize göre –Râgıb el-İsfahânî'nin el-Müfredât'ında, Fâtır sûresinin 32. âyetindeki aynı kelimeye getirdiği açıklama dikkate alındığında– âyetin bağlamına, "İnkâr etmekle inanmak arasında tereddüde düşer, ortada kalır" şeklindeki yorum daha uygun düşmektedir; meâlde de bu anlam tercih edilmiştir (muktasıd kelimesinin anlamı için ayrıca bk. Fâtır 35/32). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 344 ﴾ 31–33 ﴿

TEFSİRİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN