Arama

Cennetle müjdelenen erdem: Doğruluk

Müslüman bir insanın en önemli hasletlerinden biri olan doğruluk, her insanda olması gereken bir erdemdir. Bu kavram oluşturduğu güven ve adalet ortamıyla toplumsal yaşamdaki düzenden kişiler arası ilişkilere kadar her şeye tesir eder. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de doğruluğun önemi sıkça vurgulanmış ve dosdoğru olanların muhakkak cennete gideceği müjdelenmiştir.

  • 1
  • 10
DOĞRULUĞUN KÖKENİ: SIDK
DOĞRULUĞUN KÖKENİ: SIDK

🔸 Sıdk kelimesi sözlükte "gerçeği ifade eden söz, yalanın karşıtı" olarak tanımlanır. İslami kaynaklarda ise hakikatı anlatmak, gerçek bilgi vermek, dürüst ve güvenilir olmak, vaadine sadakatli olmak anlamlarına gelir.

🔸 Bir şeyin gerçek oluşu hak, gerçeğe uygun bir şekilde anlatılması ise sıdk kelimesiyle ifade edilir. Bir kişinin söyledikleri gerçeği yansıtsa bile kişi zihninde yalan söylediğini düşünüyorsa söyledikleri yalan (kezib) sayılır.

*Vakıa nedir?

Gerçek, olan şey.

Huzurlu toplumun temeli: Nezaket

🔸 Kur'an-ı Kerim'de sıdk sözcüğü, on beş yerde geçer ve iki ayette de Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri olarak kullanılmıştır.

🔸 Yüce Rabbimiz bize dosdoğru olmayı ayetleri ve Peygamber Efendimiz (SAV) aracılığıyla öğütlüyor. İnsan yaşamını doğruluk ile geçirdiği sürece hem Rabbi hem de insanlar arasında değer kazanır.

"Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: "Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin!"

(Fussilet 20. ayet)

🔸 Haksızlığın olduğu yerde başkalarının sesinin çıkmadığı noktada sesini çıkartıp hakkı söylemektir, doğruluk.

🔸 Doğruluğun olmadığı yerde, adalet ve güven söz konusu olamaz.

🔸 Doğru davranmak için önce kalpleri düzeltmeli, doğru inanç ve takvaya bürünmeliyiz. Bu durumun gerçekleşmediği yerde doğruluktan söz edilemez.

Bir insanlık hâli: Tevazu

🔸 Doğruluk (sıdk) göreceli bir kavram olarak da karşımıza çıkabilir. Fakat Allah (CC) katında doğru tektir ve yeryüzünde de bu doğrunun ışığında hareket etmemiz gerekir.

🔸 Bir insan istikametini Allah'a (CC) çevirdiğinde kalbi ve davranışlarıyla da Cenab-ı Hak ile beraber olur. Allah (CC) müminlere aynı zamanda doğrularla beraber olmayı da öğütler.

🔸 Kur'an-ı Kerim bize başkalarının doğruluklarını araştırmak ve ölçmek yerine kendi doğruluk istikametimize bakmamız gerektiğini buyurur.

🔸 Doğruluk, insanın dili ile kalbinin bir olması olarak tanımlanabilir. Her durum ve şartta doğru kalabilmek oldukça zordur. Bunun için büyük bir nefs terbiyesi gerekir.

🔸 Hadislerde sıdk kelimesi farklı anlamları ile birçok kez geçer. Peygamber Efendimiz (SAV) sıdkın faydaları ile ilgili:

"Size doğruluğu öğütlerim. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Doğruluğu şiâr edinen kimse Allah (CC) katında sıddîk diye yazılır. Yalan söylemekten sizi menederim; çünkü yalan söylemek günaha, günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet Allah (CC) katında kezzâb diye yazılır." hadisini buyurmuştur.

(Buhârî, "Edeb", 69 - Müslim, "Birr" 103-105)

Sırât-ı Müstakîm

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN