Arama

İyilik mafyası

Modern dünya ile beraber ortaya çıkan her şey ve herkesten şikayetçi insan tiplemesi, esasında bir günde oluşmadı. Orta Çağ ile şekillenmeye başlayan Avrupa düşünce yapısının Endüstri Devrimi ile şekillenmesi ortaya şikayet ehli ve daima başkalarını suçlayan bir insan prototipi çıkardı. Gökdelenler sebebiyle ölen kuşlar için yas tutulan dünyamızda insan, gözyaşı dökülecek bir nesne olarak dahi görülmüyor.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

◾ İçinde bulunduğumuz çağa ve maruz kaldığımız insani münasebetlere bir günde ulaşmadık. Esasında bu durum, yüzyıllar boyunca devam eden bir sürecin sonucu.

Şehirleşme ile başlayan bu uzun dönem, tekniğin ilerlemesi ile modern dönemi oluşturdu ve insanlar beş kuşak zarfında bugünlere kavuştu.

(x) Kalplere uzanan kanlı el: Misyonerlik

◾ Efendimizin (SAV) bir mescid etrafında kurduğu İslam şehri, en temelde tüm dünyadaki şehirlere bir rol model, yaşanabilir kent önderi olmuş oldu.

◾ Sosyal kurumların yerleşmesinden insani ilişkilere kadar din merkezli bir yerleşimi merkeze alan Medine örneği, insanlığa bir ümit verdi.

(x)Kapitalizm klasik üretebilir mi?

◾ Can ve mal güvenliğinin sosyal adalet ile sağlandığı İslam şehirleri insanlara yaşanabilir, adil bir dünyanın mümkün olduğunu öğretti.

Bilhassa Endülüs örneğinde gayrimüslimler Müslümanların tesis ettiği yaşamsal düzeni hem sevdiler hem de bu düzen içerisinde kalmayı tercih ettiler.

(x) Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

Reconquista hareketi aslında İspanya'yı Müslümanlardan temizlemeyi değil, Müslümanların İspanya'ya getirdiği medeniyeti temizleme hareketidir.

(x) Reconquista nedir?

(x) Müslümanları İspanya'dan çıkarmak için kurulan hareketin adıdır.

◾ Yani netice sarih bir şekilde önümüzde durur. İspanyol Katolikler bir dini yok etmek kadar onun kalıntısı olan medenileşme hareketlerine de karşıdırlar.

(x) Şehirlerinden kan sızan medeniyet: Vahşi Batı

◾ Bu hakikat, Avrupalıların Orta Çağ'dan çıkmak istemediklerine dair bir okuma olarak da algılanabilir. Yani düzensizlik aslında her şeydir.

◾ Bugün Orta Çağ dikkatle incelendiğinde ortaya bir tiranlık ve düzensizlik algoritması çıkar. Herkes özel olmak istemekte ve kanun tanımamazlıkla övünmektedir.

(x) Yıkıcı Batı kurucu Doğu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN