Arama

İki kanatlı sahabi Cafer-i Tayyar kimdir?

Hz. Cafer İslam'a ilk giren sahabilerden biri... İslam için ilk önce Habeşistan'a sonra da Medine'ye hicret etti. Peygamberimizden (sav) sonra en cömert kimseydi. Sahabeden muhtaç ve fakir kimselere yardımda bulunurdu. Peygamberimiz ahlakının kendisine benzediğini söylemiş; Mu'te Savaşı'nda iki kolunu kaybettiği için ona cennette iki kanat verileceğini bildirmişti. Sizler için Cafer-i Tayyar (r.a.)'ın hayatını derledik.

  • 1
  • 10
CAFER-İ TAYYAR KİMDİR?
CAFER-İ TAYYAR KİMDİR?

📌 Cafer bin Ebu Talip Mekke'de doğdu. Hz. Ali'nin öz kardeşidir. Ebu Talip'in geçim sıkıntısı çektiği için amcası Abbas tarafından yetiştirildi. Gençlik yılları amcası Abbas'ın yanında geçti.

➡Peygamberimize iman eden ilk kırk kişiden biri olan Cafer bin Ebu Talip hem Habeşistan'a hem de Medine'ye hicret ettiği için zü'l-hicreteyn lakabını aldı. Cafer (r.a.) kırk yaşındayken Mu'te Savaşında şehit oldu.

(x) Müslümanların Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş: Mute Savaşı

  • 2
  • 10
HABEŞİSTAN'A HİCRET ETTİ
HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİ

📌 Mekke'de Müslümanlara yapılan işkenceler çoğalınca Allah'ın Resulü sahabelere Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Habeşistan'da adil bir hükümdar olduğunu haber verdi. Bunun üzerine Cafer (r.a.) ve Müslümanların bir kısmı oraya hicret etti.

➡ Müslümanlar Habeşistan'da Hayber'in fethine kadar kaldı. Cafer (r.a.) ve diğer sahabeler Peygamberin onlara Medine'ye hicret etmelerini emretmesi sonucu Medine'ye geldi.

  • 3
  • 10
MÜSLÜMANLARIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
MÜSLÜMANLARIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI

📌 Cafer bin Ebu Talip ve diğer Müslümanlar Habeşistan'a hicret edince Kureyş'in ileri gelenleri Amr bin Âs'ı Necaşi'ye elçi olarak gönderdi. Amr Necaşi'nin huzuruna çıkınca Müslümanları kendisine teslim etmesini istedi.

➡ Necaşi Amr'a şöyle cevap verdi:

"Asla! Allah'a and olsun ki, onları çağırıp konuşuncaya ve olayın iç yüzünü öğreninceye kadar size teslim edemem. Çünkü, bunlar benim memleketime iltica edip benim himayemi tercih etmişlerdir. Eğer sizin dediğiniz doğru ise, onları size veririm. Değilse, onları himaye ederim. Onlarla sizin aranıza girmem, kendilerini size teslim edip, Kureyşlileri hoşnut edemem."

Adamlarına Müslümanları çağırmasını emretti. Müslümanlar gelince, Necaşi'nin önünde eğilmeden onu selamladı.

Peygamberimizin İslam'a davet mektupları

📌Necaşi Müslümanlara dinlerinin neyi emrettiğini, Hz. İsa hakkındaki görüşlerini ve neden önünde eğilmediklerini sordu. Sorulan soruları cevaplamak için Cafer bin Ebu Talip öne çıktı ve şöyle dedi:

📝 "Onu bize aslını ve neslini yakinen bildiğimiz, içimizden bir adam getirdi. Bizden önce gelenlere Peygamberler gönderdiği gibi Onu da bize Allah gönderdi. Bize iyiliği, doğruluğu, vefakarlığı, emanete riayeti emretti. Putlara tapmaktan men ederek bize eşi ve benzeri olmayan tek Allah'a ibadeti emretti. Onu derhal tasdik ettik. Allah'ın kelamını anlamaya çalıştık; O bize Allah'ın indinden getirdiğini öğretti. Biz böyle hareket edince kavmimiz bize düşman oldu. Hak Peygambere kin besleyip onu yalanladılar ve öldürmek istediler, bizim de tekrar putlara ibadet etmemizi arzuladılar. Biz de kavmimizin şerrinden kaçıp senin himayene sığındık.

Selam hususuna gelince, Allah'ın Resulü bize cennet ehlinin selamını öğreterek onu yapmamızı emretti. Bunun içindir ki, sana kendi aramızda selamlaştığımız gibi selam verdik. Meryemoğlu İsa meselesine gelince, O Allah'ın kulu ve Resulüdür. O'nun Meryem'e ilka ettiği kelimesi, O'ndan bir nefistir. Ve temiz bir bakirenin oğludur."

Bunun üzerine Necaşi yerden bir saman çöpü alarak:
- "Vallahi Meryem'in oğlu (a.s.) bu ölçünün üstüne şu çöp kadar da olsa bir şey söylemedi." dedi.

Mısır fatihi: Amr bin As

  • 5
  • 10
HABEŞİSTAN'DAN MEDİNE'YE HİCRET ETTİ
HABEŞİSTAN’DAN MEDİNE’YE HİCRET ETTİ

📌 Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Hz. Muhammed (sav) Necaşi'ye bir mektup yollayarak onu İslam'a davet etti. Amr İbn-i Ümeyye'yi elçi olarak Habeşistan'a gönderdi. Amr, Necaşi'nin yanına gelince Peygamberin mektubunu teslim etti. Aynı zamanda Nebi'nin (sav) Cafer (r.a.) ve arkadaşlarının Medine'ye gönderilmesini istediğini belirtti. Peygamberin emri üzerine Cafer (r.a.) ve diğer sahabeler Medine'ye hicret etmek için yola çıktı.

Onlar yola çıktıklarında Hayber fethediliyordu. Bu yüzden Cafer (r.a.) doğrudan Peygamberin yanına gitti. Nebi (sav) Cafer'in (r.a.) geldiğini görünce şöyle dedi:

"Bilemiyorum hangisine sevineyim Hayber'in fethine mi Cafer'in gelişine mi sevineyim!"

Hicret ne demek? Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN