Arama

Mısır fatihi: Amr bin As

Amr bin Âs Müslüman olduktan sonra bütün gayretini İslam uğruna sarf etti. Kudüs'ün ve Mısır'ın fethinde büyük rol oynadı. Arapların meşhur dört dâhisinden biriydi. Zeki ve son derece cesur bir liderdi. Sizler için Amr bin Âs'ın hayatını derledik.

  • 1
  • 10
AMR BİN ÂS KİMDİR?
AMR BİN ÂS KİMDİR?

📌Amr bin Âs, Kureyş kabilesinin Sehm kolundandır. Gençliğinde ticaretle uğraştı. Gittiği ülkelerde önemli görevlilerle ticaret yaptığı için siyasi bilgisi çok genişti. Bedir Savaşı'nda Ebu Süfyan'ın kervanında olduğu için savaşa katılamadı. Uhud Savaşı'nda Müslümanların okçuları yerlerini terkedince, Amr bin Âs, Halid bin Velid ve İkrime bin Ebu Cehil ile birlikte İslam ordusuna arkadan saldırdı. Savaşı müşriklerin kazanmasında büyük rol oynadı. Hendek Savaşı'ndan sonra İslam'a karşı mücadele etmekten vazgeçti ve Mekke'den ayrılarak Habeşistan'a gitti.

Peygamberimizi uzun yıllar himaye eden amcası: Ebu Talib

  • 2
  • 10
HABEŞ KRALI NECAŞİ'YE ELÇİ OLARAK GÖNDERİLDİ
HABEŞ KRALI NECAŞİ’YE ELÇİ OLARAK GÖNDERİLDİ

📌 İslam dini Mekke'de yayılmaya başladığında, Müslümanlar rahatça dinlerini yaşayamıyorlardı. Mekkeli müşrikler tarafından kabilesi ve aşireti olmayanlar çeşitli işkencelere maruz kalıyordu. Hz. Muhammed (sav) Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Orada adil bir hükümdar olduğunu söyledi. Bunun üzerine, Cafer bin Ebu Talip ile birlikte bir grup Müslüman, Habeşistan'a hicret etti.

Müslümanların, Habeşistan'a hicret ettiğini duyan müşrikler, aralarından bir elçi seçerek onu Habeş Kralına göndermeye karar verdi. O elçi Amr bin Âs'dı. Kendisi çok zeki biriydi. Siyaseti çok iyi bilir, Habeş Kralını tanırdı. Amr bin Âs, hediyelerle Habeşistan'a doğru yola çıktı. Habeş Kralı Necaşi'nin yanına geldiğinde ona şöyle dedi:

- "Ey Melik! Bizden beyinsiz bir cemaat, kendi cemiyetlerinin dininden ayrıldılar, senin dinine de girmediler, mahiyetini anlayamadığımız yeni bir din getirdiler ve bunlar üstelik senin memleketine iltica ettiler. Onları bize teslim etmen için bizi, onların kabileleri, babaları, amcaları, hâsılı onların kavmi sana gönderdi. Bunlar için gitmeleri daha hayırlıdır. Senin dinini de kabul etmediklerine göre, herhalde onları bize teslim edersin."

Necaşi öfkelendi ve Amr'a şöyle cevap verdi:

- "Asla! Allah'a and olsun ki, onları çağırıp konuşuncaya ve olayın iç yüzünü öğreninceye kadar size teslim edemem. Çünkü, bunlar benim memleketime iltica edip benim himayemi tercih etmişlerdir. Eğer sizin dediğiniz doğru ise, onları size veririm. Değilse, onları himaye ederim. Onlarla sizin aranıza girmem, kendilerini size teslim edip, Kureyşlileri hoşnut edemem."

Müslümanlar Necaşi'nin huzuruna geldiğinde Necaşi'yi selamladı. Cafer bin Ebu Talip sözcüleri olarak ona, İslam'ı ve Hz. İsa hakkında inançlarının nasıl olduğunu anlattı. Sonra da Kuran'dan ayetler okudu. Bunun üzerine Necaşi ağladı. Amr'a şöyle dedi:

- "Vallahi Musa'nın (a.s.) getirdikleri ile bu söyledikleri aynı kaynaktandır."

Müslümanları teslim etmedi. Amr bin Âs, eli boş olarak Mekke'ye döndü.

  • 3
  • 10
HENDEK SAVAŞI'NDAN SONRA HABEŞİSTAN'A GİTTİ
HENDEK SAVAŞI’NDAN SONRA HABEŞİSTAN’A GİTTİ

📌Hendek Savaşı'ndan sonra Amr bin As'ın Peygamberimize karşı mücadelede fikirleri değişti. Savaşıp savaşmama konusunda tereddütte kaldı. Onun gibi düşünen bir grup insana şöyle dedi:

- " Siz de biliyorsunuz ki, Muhammed'in faaliyeti süratle gelişiyor. Bu durum karşısında benim bir fikrim var, siz ne dersiniz? "
- "Senin fikrin nedir?" diye sordular. Amr bin As şöyle dedi:
- " Benim fikrim, Necaşi'ye iltica edip onun yanında kalmaktır. Eğer Muhammed bize karşı galip gelirse, Necaşi'nin himayesi altında olmak, Muhammed'in emri altına girmekten daha iyidir. Eğer Kureyş galip gelirse, onlar zaten biliyorlar. Bize iyilikten başka bir şey yapmazlar."
Arkadaşları Amr'ın fikrini onaylayınca hep beraber yola çıktılar. Necaşi için yanlarına çok miktarda hediye topladılar.

📩 Amr bin Âs, Habeşistan'a geldiğinde aynı zamanda Hz. Muhammed'in (sav) elçisi Amr b. Ümeyye el Dımri'de oradaydı. Amr bin Ümeyye, Necaşi'ye Peygamberin (sav) mektubunu iletip, onunla Cafer bin Ebu Talib ve yanında bulunan arkadaşlarının durumunu konuştu.
Amr bin Âs , Hz. Muhammed'in (sav) elçisini görünce onu öldürüp Kureyş'in intikamını almayı düşündü.
Necaşi'nin huzuruna çıkınca Peygamberimizin (sav) elçisini kendisine teslim etmesini istedi. Necaşi Amr'ın bu isteğinden sonra çok öfkelendi ve şöyle dedi:
- "Musa'ya gelen Namus'u Ekber'in kendisine geldiği bir adamın elçisini sana vermemi, sonra da onu öldürmeyi mi istiyorsun?"
Amr:
- "Gerçekten öyle mi?" dedi. Necaşi:
- "Yazık sana, ey Amr! Sözümü tut da ona tabi ol. Çünkü Allah'a yemin olsun ki, O hakikaten doğruluk üzerinedir ve O, Musa'nın Firavun ve ordusuna galip geldiği gibi, kendisine karşı çıkanlara mutlaka galip gelecektir." dedi.
Necaşi'nin bu sözleri üzerine Amr bin Âs'ın düşünceleri değişti ve Necaşi'ye İslam adına biat etti.

Hz. Ali kimdir? Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

  • 4
  • 10
NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

📌Amr bin Âs, Necaşi'nin yanından ayrıldıktan sonra Allah'ın Resulü'nün yanına gitmek için yola çıktı. Yolda Halid bin Velid ile karşılaştı. Halid bin Velid de Müslüman olmak için Medine'ye gidiyordu. Amr ve Halid, İslam'a teslim olmak için Medine'ye doğru yola birlikte devam etti.
Amr bin Âs ve Halid bin Velid'i gören Medineliler şöyle diyordu:
- "Artık Mekke bu ikisinden sonra hakimiyetini kaybetti."
Amr bin Âs Medine'de Peygamberin (sav) huzuruna çıkınca utancından yüzüne bakamadı.
Allah'ın Resulü'nden İslamiyetten önceki günahlarını affetmesi için Allah'a dua etmesini istedi ve Müslüman oldu.
Allah'ın Resulü (sav) çok sevindi ve onun için dua etti.
Amr bin Âs Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu:
- "Allah'a yemin olsun ki, Müslüman oluşumuzdan beri önemli işlerde Resulullah (sav) beni ve Halid'i ashabından hiç ayırmadı."

Gayb ile ilgili ayetler

  • 5
  • 10
ORDU KOMUTANI OLDU
ORDU KOMUTANI OLDU

📌 Allah'ın Resulü, (sav) bir gün Amr bin Âs'a haber gönderip yanına çağırdı. Ona şöyle dedi:

- "Elbiseni giy, silahını kuşan, yanıma gel."

Amr yanına gelince ona:

- " Seni ordunun başında komutan olarak göndereceğim, Allah seni korusun ve sana ganimet ihsan eylesin. Çokça ganimet elde etmeni dilerim."

Amr şöyle cevap verdi:

- Ya Resulullah, ben mal kazanmak için Müslüman olmadım. Ben sadece İslama olan sevgimden dolayı Müslüman oldum. Nebi (sav) ise ona şöyle cevap verdi:

- " Ya Amr! İyi insan için helal mal ne kadar güzeldir."

Amr bin Âs'ın komuta ettiği orduda Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi sahabeler de bulunuyordu.

Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN