Arama

Hicret ne demek? Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

Hicret, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve diğer Müslümanların, baskılardan kurtulmak için 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmelerine verilen isimdir. Peygamberimiz neden hicret etti? Müslümanlar Mekke'den Medine'ye neden hicret etmiştir? Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti nasıl olmuştur? Hicret kaçış mıdır ya da bir göç müdür? İslam tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan Hicret hakkında merak edilenleri derledik.

  • 1
  • 15
HİCRET NE DEMEK?
HİCRET NE DEMEK?

Sözlükte "terketmek, ayrılmak, ilgisini kesmek" anlamına gelen hecr (hicrân) masdarından isim olan hicret "kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması" demektir; ancak kelime daha çok "bir yerin terk edilerek başka bir yere göç edilmesi" anlamında kullanılır.

Terim olarak genelde gayri Müslim ülkeden (darülharp) İslâm ülkesine göç etmeyi, özelde ise Hz. Peygamber'in ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göçünü ifade eder. Medine'ye göç eden Müslümanlara muhâcir, Resûl-i Ekrem'e ve muhâcirlere yardım eden Medineli Müslümanlara da ensâr unvanı verilmiştir.

  • 2
  • 15
HİCRİ TARİHİN BAŞLADIĞI OLAY
HİCRİ TARİHİN BAŞLADIĞI OLAY

Resul-i Ekrem'in (sav), vefakâr eşi, hayat arkadaşı ve çocuklarının biricik annesi Hz. Hatice'yi ve amcası Ebu Tâlib'i kaybettiği, hüzünlü bir yıldı. Müminler o yılı "hüzün yılı" olarak adlandırıyorlardı.

Hz. Muhammed (sav), yaşadığı hüzünlerin üzerine, Tâif'teki akrabalarından da kendisine kucak açan bir hâmi bulamamış ve tekrar Mekke'ye dönmüştü. Artık, Medine'ye hicret edenlerin ardından, Rabbinden kendisine gelecek "hicret" emrini ve iznini bekliyordu.

Medineli müminlerin O'nu canları pahasına koruyacaklarına dair söz vermelerine ve Medine'ye davet etmelerine rağmen O, mukaddes vazifesini, kendisine verilecek ikinci bir emre kadar Mekke'de devam ettirmeye kararlıydı.

Hicretten çıkarılacak dersleri okumak için tıklayınız...

  • 3
  • 15
EBU CEHİL'İN PLANI BOZULDU
EBU CEHİL’İN PLANI BOZULDU

Bundan tam 1440 yıl önce, milâdi 9 Eylül 622'de, Mekke müşrikleri, Ebu Cehil önderliğinde bir araya gelip önemli kararlar alacakları bir toplantı düzenlediler.

Ebu Cehil, bir gün Resul-i Ekrem'in de Medine'ye göçecek olursa, kendileri için asıl tehlikenin ve tehdidin o zaman başlayacağını dile getirmiş, bu işi vakit geçirmeden Mekke'de bitirmeleri gerektiğini söylemişti.

Ebu Cehil, sinsi planını "Eğer Muhammed'i her kabileden seçeceğimiz kişilerden oluşturacağımız bir gruba öldürtecek olursak, Hâşimoğulları hiç kimseye kan davası açamaz!" diyerek açıklamıştı.

Onların bu planına karşılık, Allah da onlar için bir plan yapmıştı. Allah-ü teala, Enfâl Suresi'nin 30'uncu ayetinde Peygamberimize şöyle bildirilmişti:

"Hatırlar mısın? İnkâr edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı; onlar tuzak kuruyorlardı Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır."

  • 5
  • 15
RESUL-İ EKREM, SADIK DOSTU HZ. EBU BEKİR'E MÜJDE VERDİ
RESUL-İ EKREM, SADIK DOSTU HZ. EBU BEKİR’E MÜJDE VERDİ

Resûl-i Ekrem (sav), hiç gitmediği bir vakitte Hz. Ebu Bekir'e giderek, "hicret" izninin ve emrinin geldiğini haber verdi.

Uzun zamandır bu haberi bekleyen Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin söylediklerini heyecanla dinledi. Allah'ın Resulü, uzun yola dayanıklı develer satın alması talebiyle Hz. Ebu Bekir'e bir miktar para verdi. Gece yarısından sonra hareket ederek Mekke'den ayrılacaklar, düşmanı yanıltmak için Medine'nin tam aksi istikametinde, Mekke'nin güneybatısındaki Sevr dağındaki mağarada üç gün geçireceklerdi.

Yol kılavuzluğu konusunda tecrübeli bir isim olan Abdullah b. Ureykıt ile anlaşılacak ve üçüncü günün sabahında Sevr Dağı eteğinde buluşularak Medine'ye doğru yol alınacaktı.

"(Gerçek) muhacir, Allah'ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir."

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN