Arama

Peygamberimizin İslam'a davet mektupları

Hz. Muhammed (sav) insanlığa rahmet olarak gönderildi. İslam davetini yaymak için kendisine nübüvvet verildi. Allah'ın emrini yerine getirmek için en yakınlarından başlayarak insanları İslam'a davet etti. Medine'ye hicret ettikten sonra İslam davetinin diğer şehir ve ülkelere ulaşması gerekiyordu. Ashabının yardımıyla komşu devletlere mektuplar yolladı. Sizler için Hz. Muhammed'in (sav) İslam daveti için krallara gönderdiği risalet mesajlarını derledik.

  • 1
  • 10
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI'NDAN SONRA İSLAM'A DAVET
HUDEYBİYE ANTLAŞMASI’NDAN SONRA İSLAM’A DAVET

📌 Mekke'li müşriklerle yapılan Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Hz. Muhammed (sav) ashabıyla Medine'ye döndü. Barış sürecinde oldukları için diğer ülkelerin krallarına İslam'a davet mektupları göndermeyi uygun gördü. Bu iş için ashabından yardım istedi.

Sahabeler Nebi'ye (sav) şöyle dedi:

- "Biz ya Resulullah, sana her hususta yardım edeceğiz! Bizi istediğin yere gönder!" dediler.

Hz. Peygamber (sav) ashabının bu cevabından memnun oldu. Sahabelerden bazı kimseleri göndereceği ülkeler için elçi olarak seçti.

Abdullah bin Huzafe'yi İran Kisrası'na, Hatıb b. Ebi Belta İskenderiye Melik'i Mukavkıs'a, Dıhyetü'l Kelbi'yi Bizans Kayseri'ne, Amr b. Ümeyye el- Damri'yi Habeş Kralı'na gönderdi.

Kadisiye Savaşı nedir? Kadisiye Savaşı'nın önemi ve sonuçları

  • 2
  • 10
HABEŞ KRALI NECAŞİ'YE DAVET MEKTUBU
HABEŞ KRALI NECAŞİ’YE DAVET MEKTUBU

📌 İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Mekke'li müşrikler tarafından zulme uğradığı için Hz. Muhammed (sav) sahabelere Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Necaşi için adil bir hükümdar dedi. Bunun üzerine, Cafer bin Ebu Talip ile birlikte bir grup Müslüman, Habeşistan'a hicret etti. Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanlara iyi davrandı. Onları istemeye gelen Amr bin Âs ve diğer Mekke elçilerini geri çevirdi. Müslümanlar için kolaylaştırıcı bir kraldı. Nebi (sav) ona da Müslüman olması için bir mektup yolladı.

Hz. Muhammed (sav) Amr İbn-i Ümeyye'yi, Hz. Ali'nin kardeşi, Cafer bin Ebu Talip ve arkadaşları ile ilgili hususları görüşmek ve Necaşi'yi İslama davet etmek için Habeşistan'a gönderdi. Aşağıdaki mektubu Amr'a verdi:

📩 Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla!

Allah'ın elçisi Muhammed'ten Habeş Kralı Necaşi Esham'a... Selam sana!

İsa'nın Allah'ın bakire, temiz, iyi ve iffetli olan Meryem'e ilkah ettiği kelime, ruhullah olduğuna şehadet ederim. Meryem'i İsa'ya hamile etti ve İsa'yı ruhundan yarattı. Adem'i eliyle ve nefesiyle yarattığı gibi, İsa'ya da nefes etti.

Ben seni eşi ve benzeri olmayan Allah'a itaate devam etmeye, bana tabi olmaya, bana ve getirdiğim Kur'an'a inanmaya davet ediyorum. Ben Allah'ın elçisiyim! Sana amcamın oğlu Cafer'le Müslümanlardan bir grup göndermiştim. Onlar sana gelince kendilerini güzelce ağırla, misafir et ve kibirlenmekten vazgeç!..

Ben, seni ve milletini Aziz ve Celil olan Allah'a inanmaya davet ediyorum. Sana daha önce de bunu bildirmiş ve nasihat etmiştim, nasihatimi dinle!

Selam doğru yola girenlere!

İslam ile şereflenen ilk kral: Necaşi Asheme

  • 3
  • 10
NECAŞİ'NİN HZ. MUHAMMED'E MEKTUBU
NECAŞİ’NİN HZ. MUHAMMED’E MEKTUBU

📝 Necaşi kendisine gelen mektubu okuduktan sonra Hz. Muhammed'e (sav) bir mektup yolladı.

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla!

Allah'ın elçisi Muhammed'e Necaşi Esham bin Ecber'den...

Selam sana! Allah'ın gönderdiği peygamber! Allah'ın rahmeti de, bereketi de üzerine olsun!

Beni İslam ile hidayete ulaştıran Allah'tan başka ilah yoktur. Mektubunu ve Hz. İsa hakkında yazdıklarını aldım. Bize gönderdiğini de biliyorduk. Amcanın oğlu ve arkadaşlarını da güzelce ağırladık.

Ben, senin gerçekten Allah'ın elçisi olarak tasdik edildiğine şehadet ederim. Sana bağlanmış ve amcanın oğluna biat etmiştim. Onun vasıtasıyla Alemlerin Rabbi olan Allah için müslüman oldum. Ey Allah'ın peygamberi, sana oğlum Eriha bin Esham b. Ecber'i gönderiyorum. Fakat şu kadarını söyleyeyim ki, ben bu hususta kendimden başkasına söz geçiremem. Eğer yanına gelmemi emredersen, hiç çekinmeden bunu yaparım, ey Allah'ın elçisi! Çünkü senin her söylediğin sözün doğru olduğuna şehadet ederim.

📌Habeşistan'da bulunan Cafer bin Ebu Talip ve yanındaki sahabeler Hayber fethedildikten sonra Medine'ye ulaştı. Nebi (sav) Cafer'i görünce sevincinden şöyle dedi:

- "Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi..."

  • 4
  • 10
BİZANS İMPARATORU HERAKL'E DAVET MEKTUBU
BİZANS İMPARATORU HERAKL’E DAVET MEKTUBU

📌Hz. Muhammed (sav) Bizans İmparatoru Herakl'e mektubunu götürmesi için elçi olarak Dıhyetü'l Kelbi'yi görevlendirdi. Dihye'nin (r.a.) götürdüğü mektupta Allah'ın Resulü, Herakl'ı şu sözlerle İslam'a davet etti.

📩Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla!

Seni İslam dinini kabule çağırıyorum. İslam'ı kabul et ki, kurtulasın. Allah da sevabını iki misli versin. Bu davetten yüz çevirirsen milletinin günahları da senin üzerine olur. Ey Ehl-i kitap! Gelin aranızda müşterek olan bir kelime üzerinde birleşelim. Allah'tan başkasına ibadet etmemek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve Allah'tan başka bazınız bazınızı ilah olarak tanımamak hususunda anlaşalım. Eğer bunları kabul etmezlerse deyiniz ki: "Şahit olun, biz Müslümanlarız."

📝 Bizans imparatoru Herakl, Hz. Muhammed'in mektubunu alınca yardımcısı olan patriğe haber gönderdi. Patrik gelince ona mektubu okuttu. Mektubu dinleyen Patrik:

- "İşte bu bizim beklediğimiz ve İsa Aleyhisselam'ın bize müjdelediği peygamber!" dedi.

- "Herakl ona ne yapmalıyız?" diye sordu:

- "Ben O'nu tasdik edip, O'na tabi olacağım." dedi.

Herakl:

- "Ben bunu yaparsam krallığım elimden gider." dedi.

Yermük Savaşı'nda Müslüman olan Romalı komutan: Cerece

  • 5
  • 10
HERAKL'IN EBU SÜFYAN İLE KONUŞMASI
HERAKL’IN EBU SÜFYAN İLE KONUŞMASI

📌 Hz. Muhammed'in mektubunu alan Herakl, adamlarına bu mektubu gönderenin topraklarından kimseler varsa yanıma getirin, diye emir verdi.

O günlerde Ebu Süfyan, ticaret için Şam'da bulunuyordu. Askerler Ebu Süfyan'ı ve arkadaşlarını Herakl'ın huzuruna çıkardı. Herakl, Ebu Süfyan'a:

- "Şu sizin memleketinizde peygamberlik davası ile ortaya çıkan kimdir, bana anlat!" dedi.

Ebu Süfyan:

- "Genç birisi." dedi.

- "Soyu sopu nasıl?" diye sordu Herakl.

Ebu Süfyan:

- "İçimizde onun soyu kadar şerefli bir sülale yoktur."

- "Nasıl, dürüst birisi midir?" diye sordu.

- "Yalan söylediği duyulmamıştır." dedi Ebu Süfyan.

- "Dinine girip de dönen var mı?" diye sordu Herakl.

- "Hayır!" dedi Ebu Süfyan.

- "Onunla savaş durumunuz nasıl?" diye sordu Bizans İmparatoru.

Ebu Süfyan:

- "Bazen biz onu yeneriz bazen de o bizi." dedi.

Herakl, Ebu Süfyan ile konuşması bittikten sonra şöyle dedi:

-"Eğer senin bu söylediklerin doğruysa, şu iki ayağımın bastığı yerler yakında onun olacaktır. Ben bu sıralarda bir peygamberin ortaya çıkacağını biliyordum. Ama sizden olacağını zannetmiyordum. Eğer ona ulaşabileceğimi bilseydim, kendisiyle karşılaşmak için bütün güçlüklere katlanırdım. Eğer yanında olsaydım, ayaklarını yıkardım."

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN