Arama

İslam ile şereflenen ilk kral: Necaşi Asheme

Necaşi Asheme, Mekke'de Müslümanların, Kureyşli müşrikler tarafından zulme uğradıkları bir dönemde ülkesinin kapılarını muhacirlere açmıştı. Resul-i Ekrem Efendimizin "Orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır; gidin ve Allah içinde bulunduğunuz durumdan bir çıkış yolu gösterinceye kadar o doğruluk ülkesinde kalın" tavsiyesi üzerine 15 muhacir Necaşi Asheme'nin hükümdarlığındaki Habeşistan'a hicret etmiş; sonraki yıl daha kalabalık bir grup bu topraklara gitmişti. Ashame, muhacirlere iyi muamele etmiş, daha sonra Peygamber Efendimizin kendisine gönderdiği bir mektup ile İslam'ı kabul etmiş ve Müslümanlıkla şereflenen ilk kral olmuştu.

  • 1
  • 11
NECAŞİ ASHEME KİMDİR?
NECAŞİ ASHEME KİMDİR?

Habeşçe'de "hükümdar" anlamına gelen ve Batı dillerinde "negus" imlâsıyla yazılan negâsî kelimesinin Arapçalaşmış şekli olan necâşî, Habeş kralları için kullanılan bir unvandır.

Arapça kitabelerde bunun karşılığı olarak "melikü'l-Habeşe" ve "melikü Aksum" unvanı yazılmıştır.

  • 2
  • 11
NECAŞİ İSMİ UNVAN OLARAK LAKAPLAŞTI
NECAŞİ İSMİ UNVAN OLARAK LAKAPLAŞTI

Necâşî, Arap kaynaklarında özel isim olarak da geçmekle birlikte bu durum unvanın lakaplaşmasından kaynaklanır.

Resûl-i Ekrem'in gıyabî dostluk kurduğu necâşînin adının Ashame olduğu bilinir.

  • 3
  • 11
KUSAYY’IN OĞLUNA TİCARET İMTİYAZI VERMİŞTİ
KUSAYY’IN OĞLUNA TİCARET İMTİYAZI VERMİŞTİ

İslam öncesinde Arapların Habeş kralları ile ilişki içinde bulundukları, Kusayy'ın çocuklarından Hâşim veya kardeşinin Necâşî'den Habeşistan'da ticaret yapma imtiyazı elde ettiği ve bu imtiyazın uzun zaman onun ailesinde kaldığı bilinir.

Ayrıca Abdülmuttalib ile Harb bin Ümeyye arasındaki bir anlaşmazlıkta Necâşî'nin hakemliğine başvurulduğu ifade edilir.

  • 4
  • 11
ÇOCUK YAŞINDA BİR KÖLE GİBİ SATILMIŞTI
ÇOCUK YAŞINDA BİR KÖLE GİBİ SATILMIŞTI

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Necâşî Ashame'nin tahta ne zaman çıktığı belli değildir.

Bilinen husus, babası Necâşî Ebcer'in kardeşi tarafından tahttan indirilerek öldürüldüğü ve henüz çocuk yaşta olan tek oğlu Ashame'nin Arabistan'a gönderilerek Bedir yöresinde yaşayan Damreoğulları'ndan bir kişiye satılmış ve uzun süre orada kalmış olduğudur.

  • 5
  • 11
PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYESİ İLE HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİLER
PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYESİ İLE HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİLER

Hz. Peygamber'in, Mekke'de eziyet gören Müslümanlara "Orada ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır; gidin ve Allah içinde bulunduğunuz durumdan bir çıkış yolu gösterinceye kadar o doğruluk ülkesinde kalın" tavsiyesi üzerine, 615 yılında dördü kadın olmak üzere 15 kişi Habeşistan'a hicret etmişti.

Bu ilk muhacirlerin Ashame tarafından iyi karşılanmasıyla bir yıl sonra daha kalabalık bir grup oraya gitti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN