Arama

Müslümanların Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş: Mute Savaşı

Mute Savaşı, Müslümanların Suriyeli Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaştı. Şurahbil bin Amr, Resulullah'ın bir mektubunu Busra-Filistin valisine götürmekte olan Haris bin Umeyr'i öldürmüş; bunun üzerine hemen bir İslam ordusu toplanmıştı. Peygamber Efendimiz üç kumandan görevlendirmiş; bu kumandanlardan biri şehit olduğu takdirde kumandayı diğerinin ele almasını buyurmuştu. Üç komutanın şehadetinin ardından ise Halid bin Velid ordunun başına geçmiş ve daha sonra bu savaş hakkında şöyle demişti: "Mûte Savaşı'nda elimde dokuz kılıç parçalandı, yalnız ağzı enli Yemânî bir kılıcım vardı, elimde o dayanabildi."

  • 1
  • 10
MÛTE SAVAŞI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?
MÛTE SAVAŞI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Burada yapılan savaş Peygamber Efendimiz katılmadığı için bir seriyye olmakla birlikte bazı kaynaklarda "gazve, ba's, yevm" olarak geçer.

Resûl-i Ekrem'in orduyu gönderirken üç kumandan tayin etmesinden dolayı da "ceyşü'l-ümerâ" ya da ba'sü'l-ümerâ diye de adlandırılmıştır.

  • 2
  • 10
SAVAŞIN SEBEBİ NEYDİ?
SAVAŞIN SEBEBİ NEYDİ?

Kabileler ve devletlerarası bir teamülü bozması Peygamberimizi ciddi bir tavır almaya sevk etti.

Hemen bir ordu hazırlığına girişen Resûl-i Ekrem kısa zamanda ortaya çıkan 3 bin kişilik kuvvetin kumandanlığına sırasıyla Zeyd bin Hârise, Ca'fer bin Ebû Tâlib ve Abdullah bin Revâha'yı getirdi.

Müslümanların ilk savaşı: Bedir Muharebesi ne zaman gerçekleşti?

  • 3
  • 10
PEYGAMBERİMİZ NEDEN ÜÇ KUMANDAN GÖREVLENDİRDİ?
PEYGAMBERİMİZ NEDEN ÜÇ KUMANDAN GÖREVLENDİRDİ?

Peygamber Efendimiz ordunun elçinin öldürüldüğü yere kadar ilerlemesini, oradakileri İslam'a davet etmelerini, kabul ettikleri takdirde savaşmamalarını emretti.

Bu arada çocukları, kadınları, yaşlıları, manastırlara çekilmiş insanları öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini, ağaçları kesmemelerini, binaları yıkmamalarını tembih etti.

  • 4
  • 10
KARŞILARINA BİZANS ORDUSU ÇIKTI
KARŞILARINA BİZANS ORDUSU ÇIKTI

Şürahbîl bin Amr, Müslümanların gelmekte olduğunu öğrenince kardeşi Sedûs'u bir ordunun başında onlara karşı gönderdi. Sedûs yapılan savaşta öldürüldü. Bunun üzerine Şürahbîl kaleye sığındı. Müslümanlar Maan'a vardılar.

Orada ordugâh kurup konakladıkları sırada Bizans İmparatoru Herakleios'un kumandanı Theodoros'un ordusuyla karşılaştılar. Şürahbîl kumandasında Hristiyan Arap kabilelerinin de katıldığı bu ordunun 100 bin veya 200 bin kişiden oluştuğu rivayet edilir.

  • 5
  • 10
BİZANS ORDUSU NEDEN FİLİSTİN’DEYDİ?
BİZANS ORDUSU NEDEN FİLİSTİN’DEYDİ?

Bizans tarihçileri ise Bizans ordusunun Filistin'de bulunuş sebebini açıklamaktadır. Buna göre Herakleios, Sasanilere karşı zaferle sonuçlanan Ninova savaşının ardından İstanbul'a dönmüş, bir süre sonra, daha önce Sasanilerin Kudüs'ü işgal ettiklerinde alıp götürdükleri büyük haçı yerine koymak üzere Allah'a adamış olduğu ziyareti yerine getirmek için Filistin'e gelmişti.

İbn Sa'd'ın, Rum kayserinin Sasanilere karşı üstün geldiği takdirde İstanbul'dan Kudüs'e kadar yalın ayak yürümeyi nezrettiği şeklindeki haberi de bu bilgiyi teyit etmektedir.

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN