Arama

Hayatımıza yön veren 100 Hadis-i Şerif

Resulullah (SAV) insanlık için yegane güzel örnek, önderdir. Efendimizin (SAV) ağzından dökülen inciler olarak bilinen hadis-i şerifler ise hayatımıza yön vermesi ve bizleri iyiliğe yönlendirmesi açısından eğitici bir metodun parçasıdır. Sizler için hayatın pek çok hususuna temas eden, Resul-i Ekrem'in (SAV) o müstesna ölçüsünü bildiren hadisleri bir araya getirdik.

  • 1
  • 101

Ebû Hüreyre anlatıyor:

"Ey Allah'ın Resûlü! Canlılar neden (hangi maddeden) yaratılmıştır?" diye sordum. Resûlullah, "Sudan" buyurdu.

(Tirmizî, Sıfatü'l-cenne, 2)

Hayırlı işlere koşmaya dair ayet ve hadisler

  • 2
  • 101

Abdullah (b. Mes'ûd) tarafından nakledildiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

"Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selâm getirirler."

(İbn Hanbel, I, 387)

Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: İmam Buhari

  • 3
  • 101

Enes'ten nakledildiğine göre ... Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

"Şeytan, kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır."

(Müslim, Selâm, 23 / Buhârî, Bed'ü'l-halk, 11)

Edep ile ilgili 20 hadis

  • 4
  • 101

Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"İnsanlar madenlerdir. İslâm'dan önce iyi olanları İslâm'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar."

(İbn Hanbel, II, 391)

20 hadisle İslam'da "yardımlaşma ve dayanışma"

  • 5
  • 101

Abdullah b. Ömer şöyle demiştir: Ben Resûlullah'tan (sav) şunu işittim:

"İnsanlar yüzlerce deveye benzer; içlerinde neredeyse bir tane binek devesi bulamazsın!"

(Buhârî, Rikâk, 35)

Hadis ilmini anlamanızı kolaylaştıracak terimler

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN