Arama

Esma-i Hüsna'nın insandaki tecellisi

Rabbimizin güzel isimleri yeryüzündeki tüm canlılara tezahür eder. Bu, Allah'ın (CC) insanlara bahşettiği bir armağandır. Her kula, Esma-i Hüsna çeşitli şekillerde tecelli eder. Kiminde Rabbimizin celal sıfatları varken kiminde de cemal sıfatları vücud bulur. Asıl mesele, içimizde hangi Esma'ların tecelli ettiğini ya da etmediğinin farkında olup eksik yönlerimizi kapatmaktır. Bu minvalde Fatma Bayram Hoca, "insanların bütün Esma'nın tecellisi olarak yaratılması" konusu üzerinden mühim bir sohbet icra etti. İşte sizin bu sohbetten derlediklerimiz…

🔸 Varlık âlemi içinde Allah'ın (CC) bütün Esma'sının tecelli ettiği yegâne varlık insandır. Fakat Rabbimizin bütün Esma'sı tek bir kişide toplanmaz. Her bir kişide farklı farklı Esma'lar tecelli eder.

🔸 Evrendeki diğer canlılar için de bu durum geçerlidir. Her varlık Esma'nın bir yönünü yansıtır. Çiçekler, böcekler bir yönünü, ateş bir yönünü anlatır. Ancak bu isimlerin hepsini bir yönden yansıtan insanın kendisidir.

🔸🔸🔸

"Velekad kerramnâ benî âdeme ve hamelnâhum fîl-berri vel-bahri ve razaknâhum minet-tayyibâti ve faddalnâhum 'alâ keśîrin mimmen halaknâ tafdîlâ"

Ve and olsun ki; Âdemoğlunu kerem sahibi (şerefli) kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helâl şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet (açısından) üstün kıldık.

İsra Suresi, 70.ayet

Esma-i Hüsna'yı niçin öğrenmeliyiz?

🔸 Bu dengeye göre insan ne ilahlaştırılabilir ne de hor görülebilir. Varlık âlemi içinde Allah'ın (CC) bütün Esma'sı tecelli ettiği için yegâne varlıktır ama aynı zamanda da Allah'ın (CC) kuludur.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de, Allah (CC) Sad Suresi'nin 75. ayetinde insan için "Kâle yâ iblîsu mâ meneake en tescude limâ halaktu bi yedeyy(yedeyye), estekberte em kunte minel âlîn(âlîne)" buyurur.

🔸 "Ey iblis! İki elimle yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun, yoksa kendini çok mu üstün görüyorsun?"

Esma-i Hüsna ile hemhal olmak

🔸 Cenab-ı Hakkı'n şekliyle ilgili bütün ifadeler Kur'an-ı Kerim'de mecazidir. Çünkü Rabbimiz bizim anlamamız için bu şekilde konuşur. Biz Allah'ı (CC) tasavvur edemeyiz. İnsan zihni ancak bir benzerini ya da zıttını bildiği bir şeyi tasavvur edebilir.

🔸 Mesela size hiç bilmediğiniz, duymadığınız bir kelime söylesem, zihninizde hiçbir şey çağrışmaz. "Bu ne demek?" dersiniz. İşte, insan zihni bunu algılayabilecek şekilde yaratılmamıştır. Allah (CC) için ne benzerlik ne de zıtlık söz konusudur.

🔸 O'na denk olan ne benzer bir güç vardır ne de O'na zıt olan denk kötü güç bulunur. Kıyaslayamayacağımız için O'nun şeklini bilemeyiz. Bu yüzden de Rabbimiz bize mecazi ifadelerle kendini anlatır.

Esma-i Hüsna üzerinden dua

🔸 Müfessirlerin dediğine göre rabbimizin iki el ile yaratması, celal ve cemal sıfatlarının hepsinin birden insanda tecelli etmesi demektir. Her insan kendine özgü bir esma bileşenine sahiptir ve başlı başına bir âlemdir.

🔸 Her insanda Esma-i Hüsna çeşitli kombinasyonlarda tecelli eder. Biri öne çıkar ama birkaçı da neredeyse yok gibi olur. Kişi kendi fıtratındaki Esma'yı ortaya çıkarır.

🔸 Mesela sadece merhamet ve şefkat varsa ondan iyi bir yönetici olur mu? Bunun cevabını hepimiz biliriz.Hayat insana fırsat olarak verilmiş ve düzenlenmiş bir senaryodur. Şikâyet ettiğimiz hayat, bizim şansımızdır.

Müfessir ne demek?
Kur'ân-ı Kerim âyetlerini tefsir usûlüne göre açıklayan, bu hususta eser yazan kimseye verilen isim.

Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas

🔸 İnsan, içindeki cevheri çıkarmalı ve bu doğrultuda yaşamalıdır. Örneğin sabır kaç kişi de var? Ya da sabır nedir? Sabır, bir duygunun gereğini yerine getirebilecek ve elinde böyle bir güç varken onu uygun bir zamana ertelemek demektir.

🔸 Mesela sabırlı olmayan 5 vakit namaz kılamaz. Sabırlı olmayan diyet yapamaz. Sabırlı olmayan bir ödevi vaktinde teslim edemez. Çünkü elindeki işi yapabilmesi için bazı hazları bırakması gerekir.

🔸 Sabır, kişinin kendini kontrol etmesiyle mümkün olur. Dayanması ve iradesiyle mümkün hale gelir. Eğer katlanıyorsanız sizi hasta eder.

"Bir Vaizenin Günlüğü"nden alıntılar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN