Arama

Esma-i Hüsna’yı niçin öğrenmeliyiz?

Esma-i Hüsna, bir müminin ruhsal gıdasıdır. Rabbimizin bizlere bahşettiği muazzam uzuvlarımızı, günlük yaşantımızda dünyevi işlerle kirletiyor ve bazen öylece bırakıyoruz. Dilimiz ve kalbimiz ise ruhsal kirliliğin temel araçları durumunda. Peki, bizler nasıl arınacak, nasıl temizleneceğiz? İşte bu sorunun cevabı aslında çok basit. Esma-i Hüsna'yı yaşantımız ile bütünleştirmek! O zaman gelin Fatma Bayram Hoca'ya kulak verelim. Esma-i Hüsna nedir? Niçin öğreniriz? Bunun cevabını birlikte arayalım.

🔹 Allah (CC) Teâla'yı gözle göremeyiz, varlığını biliriz. Fakat ruhumuz O'nu hisseder, onu anmak ve anılan mekânlarda bulunmak ister. Bundan dolayı, Esma-i Hüsna üzerinden ruhumuzun gıdasını ve maneviyat aşılamasını yapmamız şarttır. Esma-i Hüsna'yı öğrenmek ve bu muazzam isimleri hayatımızla bütünleştirmemiz gerekir.

🔹 Rabbimiz hem çok zahir hem de hiç gözleyemeyeceğimiz için batındır. Rabbimizin izlerini her şeyde görebilir hem de hiçbir yerde göremeyebiliriz. Bu, çevremize hangi nazarla baktığımıza bağlıdır. Esma-i Hüsna'yı yaşantımıza dahil edersek her yerde Rabbimizin tecellisini görmemiz mümkün hale gelir.

Esma-i Hüsna'yı daha iyi anlamak için Fatma Bayram Hoca'nın tavsiyesi:
Ali Osman Tatlısu Hoca'nın, Esma-i Hüsna Şerhi adlı eserini okumak Esma-i Hüsna'yı daha iyi anlamamıza vesile olacaktır.

Allah İsm-i Celil-i hangi kökten gelir?

🔹 Cenab-ı Hakk'ın özel adı "Allah" lafzıdır ve isminin çoğulu yoktur. Tanrı kavramının çoğulunu muhakkak duyarız. Fakat Allah İsm-i Celili'nin çoğulunu hiçbir zaman duymayız. Çünkü isimlerin en özeli yalnızca O'na aittir.

🔹 Allah lafzının hangi kökten türediği konusunda bazı ihtilaflar bulunur. Araştırmacıların bir kısmı Allah isminin "el- ilah el-ilah" şeklinde söylenmesiyle meydana geldiğini dile getirirler.

🔹 "La" hecesi Arapça'da ince okunur fakat "Allah" lafzı mevzu bahis olduğunda ince okunması gerekir ve "Allah" lafzı içinde bulunan "la" hecesinden başka kalın okuduğumuz bir hece yoktur. Bu da aslında evrenin tek sahibinin varlığına bir delildir.

Esma-i Hüsna üzerinden dua

Rabbimizin isim ve sıfatları

🔹 Rabbimizin ne kadar cemal sıfatları varsa da bir o kadar celal sıfatlarınında olduğunu bilmemiz gerekir. Allah (CC) iyiliklere de kötülükleri de kötülükleri de karşılıksız bırakmaz. Burada aklımıza Al-i İmran Suresi 4. Ayet gelmeli:

"Vallâhu azîzun zuntikâm" Allah, Azîzdir, kudreti dâimâ galip gelendir ve yapılan haksızlıkları cezâsız bırakmayandır.

İsm-i Celal ne demek?
Allah'ın isimleri Celal ve Cemal olmak üzere ikiye ayrılır. Cenab-ı Hakkın bazı isimleri azamet, haşyet, ürperti, büyük bir saygı hatta korku ve dehşet verir.

İsm-i Cemal ne demek?
Allah'ın tüm sıfatları ve lütufları ile tecelli etmesi anlamına gelir.

Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz üzerindeki etkileri

🔹 Rabbimizin bazı isimlerinde de Cemal sıfatını görmemiz mümkün. "El-Vedud- Er- Rauf, Et Tevvab, Er-Rahman, Er-Rahim" gibi isimleri de Cemal isimlerindendir.

El- Vedud:
Kullarını en fazla seven ve sevilmeye en çok layık olan anlamlarına gelir.
Er- Rauf:
Çok merhametli çok şefkat sahibi anlamlarına gelir.
Et- Tevvab:
Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan anlamlarına gelir.
Er-Rahman:
Bu Esma-i Hüsna, Dünya'da bütün mahlûkata çok merhamet eden ve bağışlayan anlamlarına gelir.
Er-Rahim:
Ahirette, Müminlere sonsuz ikram, ihsan ve lütufta bulunan anlamlarına gelir.

Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas

🔹 "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah" zikrindeki ilah kelimesinin yerine, Esma-i Hüsna'daki bütün isimleri koyabiliriz. Çünkü Esma-i Hüsna demek, Rabbimizin ismi demektir. Şüphesiz bu durum bile rabbimizin bize bir işareti ve lütfudur... Gelin örnekler üzerinden bir bakalım:

Lâ Rezzaga illallah
Allah (CC)'den başka rızık veren yoktur.

Lâ Fettaha illallah
Allah (CC)'den başka bütün kapıları açan yoktur.

Lâ Rahmane illallah
Allah (CC)'den başka bütün varlıkları merhamet edecek yoktur.

Lâ Vedude illallah
Allah (CC)'den başka karşılıksız sevecek yoktur.

Güzel ahlaklı insanların vasıfları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN