Arama

Esma-i Hüsna ile hemhal olmak

Rabbimizin isimleri, kulların her derdine, sıkıntısına ve en önemlisi ruhlarına şifadır. "Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır kim onları ezberler ve sayarsa cennetliktir." hadis-i şerifi de Allah'ın güzel isimlerinin ahiretimizi kazanmamızı sağlayacak bir vesile olduğunun da göstergesidir. Rabbimizin bu güzel isimleri, biz Müslümanların kılavuzudur. İman edenlerin en önemli rehberi olan Esma-i Hüsna'ya dair detaylı bilgileri gelin Fatma Bayram Hoca'dan öğrenelim.

Esma-i Hüsna ile hemhal olmak

💠 Esma-i Hüsna, Allah (CC) hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder, kullarda saygı hissi uyandırır. Rabbimizin isimlerini öğrenmek, yaşantımızı anlamlandırır. Peygamber Efendimiz (SAV) Esma-i Hüsna için şöyle buyurur: "Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır kim onları ezberler ve sayarsa cennetliktir."

💠 Hadis, Buhari ve Müslim'de geçer. Bu yüzden doğruluğu tartışılmaz. Hadis-i şerifte geçen "ihsa" kelimesi "devamlı saymak" ve "saygı duymak" anlamlarına gelir.

💠 "İhsa" kelimesinin bizlere bir mesaj vardır. O da şudur: Cenab-ı Hakkı'n isimlerini saygı duymak ve bunu yaparken de dilimizden düşürmemek gereklidir.

Buhari kimdir?
Özbekistan'ın Buhara kentinde yaşamış Fars bir muhaddistir. Kütüb-i Sitte ve Sahih-i Buhari eserleri günümüze ışık tutan hadis kaynaklarının başında gelir.

Müslim kimdir?
İmam Müslim, 9. yüzyılda yaşamış önemli muhaddislerden olup Sahih-i Müslim adlı eseri, hadis ilminin önemli kaynaklarından biridir.

Hayatımızın merkezinde: Esma-i Hüsna

💠 Esma-i Hüsna, insan sağlığına olumlu yönde katkı da sağlar. Örneğin psikolojik olarak bireyin ruh sağlığını korumasında yardımcı olur. Rabbimizin isimleri, ruhumuza şifadır.

💠 Rabbimizin her isminin ayrı bir derde, farklı bir hastalığa ya da sıkıntıya iyi gelen yanları bulunur, bunun farkındalığında ve bilincinde olup ona göre hareket etmek gerekir. İşte o zaman yaşadığımız hayata, bize emanet edilen bedenimize karşı görevimizi iyi bir şekilde tamamlamış oluruz.

Esma-i Hüsna üzerinden dua

Müslümanların rehberi: "Esma-i Hüsna"

💠 Esma-i Hüsna, Allah (CC) için vacip, caiz, mümteni sıfatları içermesi sebebiyle O'nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir. Bir varlığı, zatı bu kadar detaylı tanıdığımız zaman artık onun hakkında hiç kimse bizi yanıltamaz.

💠 Eğer Rabbimizin isimlerini iyi bilirsek bizden de ne isteyip istemediğini de biliriz. Bu yüzden de Esma-i Hüsna bize Rabbimizi tanıtır. Müslümanların rehberidir.

Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz üzerindeki etkileri

💠 Fatma Bayram Hoca, bir gün mekana gider. Kendisi olayı şöyle anlatır:

Din konusunda tartışılan bir ortamdayım. Savaşmaktan ve açıklamalardan bitap düştüm. Sonra dönüp dedim ki "Çok yoruldum ben cevap veriyorum, siz itiraz ediyorsunuz, biz önce şunlara karar verelim. Birinci sorum, Allah (CC) var mı sizce? Allah'ın (CC) varlığına inanıyor musunuz? Çünkü Allah'ın (CC) varlığına inanmıyorsanız niye konuşuyoruz ki? Allah (CC) yoksa kitabını niçin konuşuyoruz ki?"
Cevap olarak "Var" dediler. "Ama emin misiniz?" diye karşılık verdim. "Eminiz" dediler.
"Peki, ikinci sorum; Allah (CC) var ama benim ona ihtiyacım yok. Ben bu dünyada kendime yeterim. Çok teşekkür ederim tanrım harika bir evren yaratmışsın ama ben kendime yeterim. Aklım her şeyim bana ve mücadeleme yeter, diyor musunuz? Yoksa Allah'ın (CC) rızasından, yardımından, desteğine, himayesine ihtiyacınız var mı?
Cevap olarak "Var" dediler. Bu cevap karşısında "Emin misiniz?" sorumu sorup son soruma geçtim.
"Allah (CC) var ve benim onun yardımına, himayesine ihtiyacım var. Ama onun bunun için bana ne şart koştuğu umurumda değil, diyebilir misiniz?" diye sordum.
Bu soruya karşılık olarak
yi de biz ne istediğini bilmiyoruz ki, çünkü Kur'an-ı Kerim'i hiç okumadık." diye karşılık verdiler.

Sonuç olarak, maalesef bizim çağımızın en büyük sıkıntısı bu, inanan niçin inandığını, inkâr eden niçin inkâr ettiğini bilmiyor...

Güzel ahlaklı insanların vasıfları

Vacip sıfatlar ne demektir?

💠 Akılda vücudu sahih olup yokluğu mümkün olmayandır. Dolayısıyla vacip sıfatlar, Rabbimizde bulunduğunu bildiğimiz ve inanılması gereken sıfatlara denir. Yaratma sıfatı, bu bakıma zorunlu bir sıfattır.

💠 Siz hiç tablosu olmayan bir ressam gördünüz mü? İşte Rabbimiz de bizim yaratıcımızdır. Birine ressam diyebilmemiz için bir resmi, birine yazar diyebilmemiz için yazısı, terzi diyebilmemiz için de dikilmiş bir kıyafeti olması gerekir.

💠İşte vacip sıfatlarda Rabbimizde bulunan ve en belirgin isimleri kapsar. Vacip sıfata göre Allah (CC) yaratıcı olduğu için bizleri yaratmıştır.

Esma-i Hüsna'yı niçin öğrenmeliyiz?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN