Arama

Devlet adamı olarak Hz. Ebubekir

Rasulullah'ın (SAV) dostu büyük sahabi Hz. Ebubekir (RA), İslam'ın ilk olur. Hem peygamber dostu hem de İslam'ın ilk halifesi olan sahabi, hayatı boyunca istikamet üzere bir hayat sürer. Sizler için sadakat ve dürüstlük abidesi olan bu büyük şahsiyetin iki yıl süren devlet adamlığını ele aldık.

💠 Câhiliye devrinde putlara tapmayan, şeref ve haysiyet kırıcı hallerden uzak bir hayat yaşayan sahabi, Rasulullah'ın (SAV) davetiyle ilk Müslümanlardan olur.

💠 Hz. Peygamber'e (SAV) olan sadakatinden dolayı çok sadık anlamına gelen "Sıddık" lakabıyla ve merhametinden ötürü "Evvah" lakabıyla anılır. "Sıddık" lakabı ona Efendimiz (SAV) tarafından verilir.

💠 Doğru sözlülüğü ve iyi huylu oluşuyla İslam öncesi dönemde de Hz. Peygamber'in (SAV) yakın dostudur. Vefatına kadar Rasulullah'ın (SAV) en yakınındaki kişi olur. Resul-i Ekrem'den (SAV) sonra Müslümanları idare ettiği için "Halifetü Resulillah" unvanıyla anılır.

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabi

  • 2
  • 9
İlk Müslümanlardan
İlk Müslümanlardan

💠 Elbise ve kumaş ticaretiyle uğraşan sadakat ehli sahabi, aynı zamanda dürüst bir tüccardır. Ticaret kervanlarıyla Suriye ve Yemen'e seyahat eder.

💠 Kureyş'in ileri gelenlerinden olan Hz. Ebubekir (RA), İslam'ın ilk yıllarında ilk müezzin Bilal-i Habeşi'yi parasıyla işkenceden kurtarmasıyla ve Müslümanların zorlu dönemlerinde pek çok yardımıyla öne çıkar. İslam'ın ilk halifesi, hayatı boyunca itibaren Efendimiz'in (SAV) yanında durarak malıyla ve canıyla mücadele etmiştir.

Peygamberimizle nübüvvetten önce arkadaşlık kuran sahabi: Suheyb bin Sinan

  • 3
  • 9
Halife seçilmesi
Halife seçilmesi

💠 Allah Resulü (SAV) dünya hayatında geçirdiği son günlerinde hastalığından dolayı halsiz düşer ve mescide gidemez. Bu sırada Efendimiz (SAV), namazları Hz. Ebubekir'in (RA) kıldırmasını ister. O günlerde Hz. Ebubekir'in (RA) on yedi vakit Müslümanlara namaz kıldırdığı söylenir.

💠 Hz. Peygamber (SAV) kendisinden sonrası için bir halife bırakmamıştır. Efendimiz'in (SAV) vefatından hemen sonra bir karmaşa yaşanırken, Hz. Ebubekir (RA) soğukkanlı tavrıyla süreci yönetir, şöyle der:

"Kim ki Muhammed'e (SAV) tapıyorsa, bilsin ki, Muhammed (SAV) ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki, Allah Hayy'dır, ölümsüzdür." Der ve sonra da şu âyet-i kerimeyi okur: "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükâfatını verecektir."

[Al-i İmran 144. ayet]

Ticareti karlı çıkan sahabi: Suheyb bin Rumi

  • 4
  • 9
Halifelikteki ilk günü
Halifelikteki ilk günü

💠 Ensarın emir seçmek üzere toplandığını öğrenip oraya gider. Tek bir halife etrafında birleşmek gerektiğini belirterek Hz. Ömer (RA) ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh'ı (RA) aday gösterir. Fakat sahâbîler onun Resûlullah'a (SAV) olan yakınlığını dikkate alarak kendisini halife seçip biat ederler.

💠 Hz. Ebûbekir, halîfe seçilmesinden hemen sonra şu konuşmayı yapar:

"Allah'a yemin olsun ki benim asla hilâfet makamında gözüm olmamıştır. Ne gündüz ne de gece bunu asla kendim için istemedim. Bu işin bana verilmesi için ne kendi içimden ne de açıktan Allah'a duada bulundum. Ancak bu görevi kabul etmemem halinde toplumda fitne ve karışıklıkların çıkacağından endişe ettim. Bu vazife üzerimde iken asla rahat ve huzur içinde bulunamayacağım. Allah'ın bana nasip edeceği kuvvet ve imkânlar bir yana bana verilen bu işi tam olarak yerine getirebilmem için şahsen elimde ne bir güç ne de bir imkân vardır. Bugün benim yerime daha iyi bir başkasının seçilip görevlendirilmesini isterdim."

Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan sahabi: Ebu Hureyre

  • 5
  • 9
İcraatları
İcraatları

💠 Sağlam kişiliği ve ferasetiyle öne çıkan sahabi, halife seçildiğinde de aynı güzelliğinde devlet adamlığını sürdürür. Ömrü boyunca istikamet üzere bir hayat sürer.

💠 Efendimiz'in (SAV) vefatıyla birlikte peygamber olduğunu iddia eden sahte peygamber Müseylime ve devlete zekat vermeyeceğini söyleyen kabileler ortaya çıkar. İslam'ın hükümlerinin Rasulullah (SAV) vefat eder etmez yıpratılmaya çalışıldığı dönemde, Hz. Ebubekir (RA) buna fırsat vermez.

💠 İki yıl süren halifeliğinde İslam'ı yaymak amacıyla Irak ve Suriye bölgelerine yoğunlaşır. Burada dönemin iki büyük gücü Sasaniler ve Bizans ile mücadele eder. Irak ve Suriye'de büyük fetihler gerçekleştirir.

Şiirleriyle İslam'a hizmet eden sahabi: Ka'b Bin Malik

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN