Arama

Ticareti karlı çıkan sahabi: Suheyb bin Rumi

Suheyb bin Rumi Müslüman olduğunu açıklayan yedi kişiden biriydi. Künyesi Ebu Yahya'ydı. Allah'ın Rasulü'ne kavuşma arzusuyla Medine'ye hicret etmek için yola çıktığında yolunu kesen müşriklere kendisini bırakmaları karşılığında bütün malını verdi. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katıldı. Kendisi ile Allah'ın Rasulü arasına bir düşmanın girmesine asla izin vermedi.

  • 1
  • 14
SUHEYB BİN SİNAN EL RUMÎ KİMDİR?
SUHEYB BİN SİNAN EL RUMÎ KİMDİR?

📌Suheyb bin Rumi'nin babası veya amcası, İran Kisra'sının Übülle valisiydi. Asıl adı Umeyre'dir. Rumlar bu bölgeye baskın yaparak küçük yaştaki Umeyre'yi esir aldı. İsmi Rumlar tarafından Suheyb olarak değiştirildi.

🔹 Uzun bir süre Rumlar'ın elinde esir kalan Suheyb, Beni Kelb kabilesine köle olarak satıldı. Daha sonra Mekke'li Abdullah bin Cüd'an tarafından köle olarak satın alındı ve azad edildi.

🔹 Rumların elinde uzun bir süre esir olarak kaldığı için Rumî olarak adlandırıldı. Bu sebeple Rumcayı Arapça'dan daha iyi bilirdi. Suheyb bin Rumi'nin künyesi Ebu Yahya'dır.

  • 2
  • 14
AMMAR BİN YASİR'LE BİRLİKTE MÜSLÜMAN OLDU
AMMAR BİN YASİR’LE BİRLİKTE MÜSLÜMAN OLDU

📌Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslam daveti Mekke'de yayılınca Suheyb de davete icabet edenlerden oldu. Müslüman olmak için gittiği Erkam'ın evinin önünde Ammar bin Yasir'le karşılaştı. Ammar bin Yasir:

-Burada ne arıyorsun? diye sordu. Suheyb de

- Sen ne yapıyorsun burada? diye karşılık verdi.

🔹 Ammar, "ben içeri gireceğim ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bildirdiği dine gireceğim" dedi.

🔹 Süheyb, "ben de aynı niyetle buraya geldim" deyince beraber içeri girip Müslüman oldular.

  • 3
  • 14
MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN MÜŞRİKLER TARAFINDAN İŞKENCEYE UĞRADI
MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN MÜŞRİKLER TARAFINDAN İŞKENCEYE UĞRADI

📌 Suheyb, Müslüman olduğunu açıklayan yedi kişiden biriydi. Mekke'de akrabası ve aşireti olmayan birisi olduğu için çokça işkence gördü. Süheyb Mekke'de akrabası, aşireti olmayan bir zat olduğu için müşrikler kendisine çok zulüm ederler, konuşamayacak hale getirinceye kadar onu döverlerdi.

Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe

  • 4
  • 14
İSLAM'IN İZZETİNİ SAVUNDU
İSLAM’IN İZZETİNİ SAVUNDU

📌Suheyb, Habbab ve Ammar birlikte Mekke sokaklarında yürürken Kureyşli müşriklerinden bazıları ile karşılaştılar. Müşrikler onları görünce; "İşte bunlar Muhammed'e tabi olan kimseler..." diye alay ettiler ve bazı uygunsuz sözler söylediler. Bunun üzerine Suheyb onlara şöyle dedi:

🔹 "Biz Allah'ın Nebisinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, müşrik olan aziz olmaz."

Suheyb bu sözleri sarf edince müşrikler ona saldırdı ve kendinden geçene kadar dövdü. Ammar ve Habbab'a da saldırdılar. Allah içimizden sizlere mi ikram etti? Sizlere mi hidayet etti? dediler.

🔹 Müşriklerin bu sözlerinden dolayı şu ayetin nazil olduğu rivayet edilir: "Böylece "Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu?" demeleri için onlardan bazısını bazısıyla denedik. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil mi?" (En'am 6/53)

  • 5
  • 14
MEDİNE’YE HİCRET
MEDİNE’YE HİCRET

📌Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başladığında, Suheyb'te hicret için hazırlık yapmaya başladı. Aslında o, Nebi (s.a.v.) ile yola çıkmayı arzuluyordu. Yola çıkmak üzereyken bazı Mekkeli gençler tarafından yolu kesildi. Müşrikler hicret etmesini engellemek istedi. Suheyb onlara şöyle seslendi:

Onlara, "Allah'a yemin ederim ki, benim sizden çok daha iyi ok atan bir kimse olduğumu bilmektesiniz. Yine Allah'a yemin ederim ki, önümdeki şu oklardan her biri ile sizlerden bir adamı öldürmedikçe beni ele geçiremezsiniz. Oklarım tükendikten sonra kılıcımla size karşı savaşır ve nihayet öldürülürüm. Eğer mal peşinde iseniz malımın yerini size söyleyeyim. Benim birkaç yüz dirhem ağırlığında bir külçem var. Onu size versem benden vazgeçer misiniz?" dedi Onlar da; "Evet" dediler. Suheyb onlara malını verdi ve Medine'ye hicret için yola çıktı.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN