Arama

Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan

Ukkaşe bin Mihsan'ın, Hz. Peygamberin kendisine verdiği bir hurma dalıyla müşrikleri bozguna uğrattığını biliyor muydunuz? İslam ile şereflenen ilk Müslümanlardan olan Ukkaşe bin Mihsan, gösterdiği kahramanlıklarla tanınırdı. Peygamber Efendimiz kendisiyle övünür, onun için "Arapların en iyi süvarisi bizdedir" derdi. Bedir, Uhud, Hendek dahil bütün savaşlara katıldı. Peki, Ukkaşe bin Mihsan cennetle nasıl müjdelendi?

  • 1
  • 12
UKKAŞE İBNİ MIHSAN KİMDİR?
UKKAŞE İBNİ MIHSAN KİMDİR?

Benî Ümeyye'nin kabilesine mensup olan Ukkaşe bin Mıhsan, ilk Müslümanlardandı. Yirmi yaşlarında iken gizli gizli İslam'ı araştırdı. Kardeşi Ebu Sinan ile birlikte İslam ile şereflendi. Fakat Mekkeli müşrikler onun Müslüman olmasını sindiremedi ve ona türlü baskı, eziyet uyguladı.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan,

Kur'an-ı Kerim'i dinlemek ve okumak için tıklayın.

  • 2
  • 12
BÜTÜN SAVAŞLARA KATILDI
BÜTÜN SAVAŞLARA KATILDI

Mekke'de eziyetler artınca otuz dört yaşında iken bütün akrabalarıyla beraber Medine'ye hicret etti. Medine'de mescit yapılınca suffeye yerleşti ve Peygamber Efendimizden ilim, irfan öğrenmeye devam etti. Ukkaşe, Bedir, Uhud, Hendek dahil bütün savaşlara katıldı. (el-İstiab, III, 1080)

ASHAB-I SUFFE MENSUBU SAHABELER

  • 3
  • 12
PEYGAMBERİMİZİN KENDİSİNE VERDİĞİ SİLAH
PEYGAMBERİMİZİN KENDİSİNE VERDİĞİ SİLAH

Ukkaşe ibni Mıhsan, Bedir Savaşı'nda büyük kahramanlık gösterdi. Savaş sırasında kılıcının kırılması üzerine Peygamber Efendimizin kendisine verdiği sopanın keskin bir kılıca dönüştüğü rivayet edilir. Ukkaşe'nin "avn" adı verilen bu silahı hem Bedir'de hem daha sonra katıldığı savaşlarda kullandığı belirtilir. (İbn Hişâm, I, 637)

Fikriyat'ın e-kitap uygulamasında yer alan

Riyâzü's Sâlihin'e ulaşmak için tıklayın.

  • 4
  • 12
HURMA DALIYLA MÜŞRİKLERİ BOZGUNA UĞRATTI
HURMA DALIYLA MÜŞRİKLERİ BOZGUNA UĞRATTI

Kendisi o savaşı şöyle anlattı:

"Düşman safları arasına dalarak önüme geleni yere sermiştim. Bir ara kılıcım kırıldı. Hemen Rasûlullah (sav) efendimizin yanına gittim ve durumu arz ettim. Efendimiz bana bir hurma dalı verdi ve: "Bununla savaş ey Ukkâşe!" buyurdu.

Ben de hiç tereddüt etmeden o hurma dalını aldım ve savaş meydanına döndüm. Elimdeki dal sağlam, bembeyaz bir kılınca dönmüştü. Müşrikleri bozguna uğratıncaya kadar bu kılıçla savaştım."

(İbni Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye, III, 291; Üsdü'l-Gabe, IV, 64.)

  • 5
  • 12
PEYGAMBERİMİZİN ZEKAT MEMURLUĞUNU YAPTI
PEYGAMBERİMİZİN ZEKAT MEMURLUĞUNU YAPTI

Ukkaşe bin Mıhsan birçok gazveye katıldı. 627 yılında Esedoğulları üzerine misilleme olarak gönderilen kırk kişilik müfrezeye kumandan tayin edildi. Gamre Seriyyesi diye bilinen bu seferde düşman kaçtığı için çarpışma gerçekleşmedi fakat bir miktar ganimet elde edildi.

630 yılında keşif amacıyla yapılan Cinâb Seriyyesi'ni de komuta etti. Peygamber Efendimiz onu Sekâsik ve Sekûn bölgelerine zekât memuru ve davetçi sıfatıyla yolladı.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN