Arama

Peygamberimizle nübüvvetten önce arkadaşlık kuran sahabi: Suheyb bin Sinan

Suheyb bin Sinan, Musul şehri yakınlarında doğdu; köle olarak satılarak Mekke'ye getirildi. Burada azad edilen Suheyb, hür olduğu halde memleketine dönmedi. Peygamber Efendimiz ile nübüvvetten önce başlayan dostluğu ömrü boyunca sürdü. Suheyb, Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 kişiden biriydi ve İslam uğruna müşrikler tarafından pek çok işkenceye maruz kaldı. Hicret sırasında Mekkelilerin önünü keserek, bütün mal varlığını burada kazandığını, gidemeyeceğini söylemeleri üzerine tüm servetini burada bırakmıştı. Bunu duyan Peygamberimiz üç defa "Suheyb kârlı bir alışveriş yapmıştır" demişti.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 10
SUHEYB BİN SİNAN KİMDİR?
SUHEYB BİN SİNAN KİMDİR?

Babası Rebîa kabilesinin kollarından Benî Nemir bin Kâsıt'a mensup bir Arap'tır. Asıl adı Umeyre iken sonradan Rumlar tarafından Suheyb diye değiştirilmiş, Peygamber Efendimiz de ona Yahyâ isminde bir oğlu bulunmadığı halde Ebû Yahyâ künyesini vermiştir.

Daha çok Suheyb er-Rûmî (Suheyb-i Rûmî) olarak tanınmaktadır. Onun bu nisbeyle tanınmasının sebebi çok küçük yaşta Bizanslıların bölgeye yaptıkları bir saldırıda esir edilmesi ve Bizans topraklarında büyümesidir.

  • 2
  • 10
KÖLE TÜCCARLARINA SATILDI; MEKKE’YE GÖTÜRÜLDÜ
KÖLE TÜCCARLARINA SATILDI; MEKKE’YE GÖTÜRÜLDÜ

Burada Abdullah bin Cüd'ân et-Teymî onu satın aldı ve ardından âzad etti. Hür kaldığı halde memleketine dönmeyen Suheyb bundan sonraki hayatını Abdullah bin Cüd'ân'ın halîfi olarak Mekke'de sürdürdü.

Onun Mekke'ye köle tüccarları tarafından getirilmeyip çok miktarda mal ile Bizans'tan kaçarak geldiği ve Mekke'ye Abdullah bin Cüd'ân'ın halîfi olarak yerleştiği rivayet edilmekteyse de Medine'ye hicreti sırasında müşriklerin kendisine bütün mal varlığını burada elde ettiğini söylemeleri bunun doğru olmadığını göstermektedir.

  • 3
  • 10
NÜBÜVVETTEN ÖNCE DE PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞIYDI
NÜBÜVVETTEN ÖNCE DE PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞIYDI

Gizli davet sürecinde İslam'dan haberdar olunca Dârülerkam'a giderek İslamiyet'i kabul etti. O sırada Müslümanların sayısı 30 kişinin biraz üzerindeydi.

Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 kişi arasında yer aldığı ve Mekke'de kendisini koruyacak kabilesi ve nüfuzlu çevresi bulunmadığı için müşriklerin saldırılarına maruz kaldı. Aşırı derecede dövüldü ve çıplak vücuduna demirden zırh giydirilerek güneşin altında bırakıldı.

İlk Müslümanlar kimlerdi? İslam'ı kabul eden ilk on Müslüman

  • 4
  • 10
İSLAM UĞRUNA PEK ÇOK İŞKENCEYE MARUZ KALDILAR
İSLAM UĞRUNA PEK ÇOK İŞKENCEYE MARUZ KALDILAR

Bir defasında Suheyb, Habbâb bin Eret ve Ammâr bin Yâsir gibi korumasız kimselerle Mekke sokaklarında yürürürken, "Muhammed'in arkadaşları bunlar mı?" diye kendileriyle alay eden müşriklere hitaben Suheyb bir Müslümanın zayıf olması sebebiyle zelil sayılamayacağını, müşrik olan kimsenin de aziz olamayacağını belirtmiş, müşrikler de, "Allah'ın aramızdan seçip lutfuna lâyık gördüğü kimseler bunlar mıymış?" diyerek onları hırpalayıp dövmüşlerdi. En'âm suresinin 53. âyetinin bu olay üzerine nazil olduğu belirtilir.

  • 5
  • 10
HİCRET YOLCULUĞUNDA PEYGAMBERİMİZLE KUBA’DA BULUŞTU
HİCRET YOLCULUĞUNDA PEYGAMBERİMİZLE KUBA’DA BULUŞTU

Mekke'de çileli bir hayat yaşamasına rağmen Suheyb en son hicret edenlerden biri oldu.

Kaynaklarda, Resûl-i Ekrem'in hicret için yola çıkmadan önce Hz. Ebû Bekir'e yanlarına Suheyb'i de almasını söylediği, ancak yolculuk aceleye geldiği için bunun mümkün olmadığı, durumu sabahleyin öğrenen Suheyb'in yol hazırlığını tamamlayarak Hz. Ali ile birlikte yola çıktığı ve Resûlullah'la Kubâ'da buluştuğu belirtilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN