Arama

Şairlerin kaleminden ölüm

İnsanın dâhil olduğu her konu, edebiyatın da konusu olmuştur. Yaşamak gibi ölüm de hayatın bir parçasıdır. Ruhun insan bedenini terk etmesi olarak tarif edilen ölüm; inananlar için muhakkak ki bir kurtuluş vesilesi, inanmayanlar için ise yok oluştur. Sizler için şairlerin kaleminden "ölüm" temalı şiirleri derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
Şairlerin kaleminden ölüm

Ölüm; yeni bir başlangıç, asıl vatanımız olan ahirete bir yolculuk olarak idrak edildiğinde müminlerin beklediği müjdedir. Yüce Allah (CC) Müminun suresi 15-16. ayetlerinde " Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz." buyurarak ölümün hak ve tekrar dirilmeye sebep olacak gerçek olduğunu bizlere bildirmiştir.

Edebiyatımızın saygın şairleri de ölüm gibi ciddi bir hususu es geçmemiş, şiirlerinde ölüme yer vermişlerdir. Gelin ünlü şairlerimiz "ölüm" imgesini şiirlerinde nasıl işlemişler, beraber inceleyelim.


(x) Müminun suresi 9. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın
(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın
(x) Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

  • 2
  • 15
Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Beyatlı

"Gördüm ve anladım yaşamak macerasını,
Bâkiyse rûh eğer dilemezdim bekasını.
Hulyâsı kalmayınca hayatın ne zevki var?
Bitsin, hayırlısıyla bu beyhude sonbahar!
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi,
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi."


⚫Şiirimizde Divan şiirinden modern şiire geçişi temsil eden Yahya Kemal, her hususta kalem oynatmıştır. Ölüm bahsinde de duygularını gizlemeyen şair en zor meselenin "ölmeden ölünüz" kelam-ı kibarını gerçekleştirmek olduğunu "zorluk budur ki ölmeden evvel ölür kişi" mısrası ile dile getirmiştir.

(x) Kelam-ı kibar: Veciz sözler
(x) Yahya Kemal kimdir?

1884-1958 yılları arasında yaşayan şair ve siyasetçidir. Büyükelçilik gibi önemli görevlerde de bulunan Yahya Kemal, divan ve modern şiir arasında bir köprü işlevi görmüştür.


(x) Öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın gözünden hocası Yahya Kemal'i okumak için tıklayın
(x) Yahya Kemal kimdir? Öğrenmek için tıklayın

  • 3
  • 15
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

"Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber...
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?
Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!"


⚫Necip Fazıl Kısakürek yaşamış olduğu manevi değişim ile beraber Allah (CC) ve peygamber (SAV) sevgisini öne çıkaran şiirler yazmaya başlamıştır. Bu şiirler uzun yıllar Müslümanlar tarafından kullanılmış, çok sevilmiştir. Ölümün kötü olarak algılanmasına karşı olan şair "Peygamber'in ölümü" üzerinden ölümün "güzel" bir olgu olduğuna dikkat çeker. Her şeyin nihayetinde Yüce Allah'a (CC) çıktığının farkında olan şair "Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!" mısrası ile şükrünü dile getirir.

(x) Necip Fazıl Kısakürek kimdir?
(x) 1904-1983 yılları arasında yaşayan şair. Büyük Doğu adıyla şiirlerini ve fikirlerini özdeşleştirmiştir. Şair olmasının yanında bir fikir işçisi ve piyes yazarı olan Necip Fazıl Türkiye'de, kuşaklar üzerinde fikri bir üstünlük kurmuştur.


(x) Necip Fazıl hakkında detaylı bilgiye erişmek için tıklayın
(x) Necip Fazıl ilk şiirlerini nasıl yayınlamıştı? Öğrenmek için tıklayın
(x) Necip Fazıl'ın unutulmaz eseri "Bir Adam Yaratmak" hakkında bilgi almak için tıklayın

  • 4
  • 15
İsmet Özel
İsmet Özel

"Bu yaşa erdirdin beni, gençtim almadın canımı
ölmedim genç olarak, ölmedim beni leylak
büklümlerinin içten ve dışardan
sarmaladığı günlerde
bir zamandı
heves ettim gölgemi enginde yatan
o berrak sayfada gezindirsem diye
ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende."

İsmet Özel gençliğin hızlı ve kararlı yıllarında ölmeyi yaşlı iken ölmekten daha üstün tutmuştur. Onun şiirinde öne çıkan gençlik vurgusu yanında daima bir ölüm anlayışını da getirir. Kendisinde "bir gençlik ölümünün saklı" kaldığını sık sık dile getiren şair, ölümü; o yüce gerçeği gençken karşılamak istemiştir. "Sesinin ölümle paslanması" ise şairin ölümle olan yakın ilişkisini dile getirmesi açısından manidardır.


(x) İsmet Özel kimdir?
(x) 1944 doğumlu şair. Duygularını dışa vuruculuğu bakımından diğer şairlerden ayrılan Özel, şiirimizde müstesna bir yere sahiptir.


(x) İsmet Özel kimdir? Detaylı okuma için tıklayın
(x) Halkın Dostları'ndan Hakkın Dostlarına İsmet Özel dosyamızı okumak için tıklayın

  • 5
  • 15
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç

"Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde
Bir kış güneşliğinde
Fakat baktım bu ölüm değil diriliştir.
Tabiatı aşan bir bildiriştir.
Ne güz ne sarı renk bu göçü anlatır.
Bu kan rengi bu kıpkızıl öçü anlatır.
Görünüşte kırmızı gerçekte yeşil.
Görünüşte öç hakikatte değil.
Faninin sonsuzla barışması.
Affın mağfiretle yarışması.
Yaprağın düşüşü değil bu toprağa.
Bir yıldırım çarpışıdır dağa.
Sonbahar değil ilkbahardır.
Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır.
Bulutlar açılır güneş çıkar.
Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür.
Deniz çalkanır saçar ortaya hazinesini."

Sezai Karakoç modern Türk şiirinde dervişane tavrı ile öne çıkar. Yukarıdaki mısralardan da anlaşılacağı üzere onun için ölüm bir yok olma değil aksine bir diriliştir. Sezai Karakoç düşüncesinde öne çıkan ana kavram "diriliş" ölüm bahsinde de kendisini gösterir. Karakoç deyim yerindeyse sevdayı olduğu kadar ölümü de göğsünde bir kurşun gibi taşımaktadır.


(x) Sezai Karakoç kimdir?

(x) 1933 Diyarbakır doğumludur. İkinci yeni akımına dahil olan şair, Diriliş dergisi ve yayınları etrafında bir Müslüman zihin dünyası kurmaya gayret etmiştir.

(x) Diriliş düşüncesi nedir?

(x) Sezai Karakoç'un fikir dünyasını yansıtan Diriliş, İslam ümmetinin kendine gelmesi ve her alanda harekete geçmesini açıklayan bir düşünce sistemidir.


(x) Sezai Karakoç'un hayatını okumak için tıklayın
(x) Sezai Karakoç'un düşünce dünyasında Batı ve Modernizm nerede durmaktadır? Okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN