Arama

Osmanlı padişahlarının Resulullah (SAV) sevgisi

Osmanlı hanedanı iyi eğitim almış bireylerden müteşekkildi. Bilhassa II. Murad ile beraber aile içerisinde ortaya çıkan sanatsal sezgi, şairliği peşinde getirdi. Kanuni Sultan Süleyman ile zirveye çıkan şairlik istidadı nesiller boyunca ailenin en bilinen özelliklerinden biri oldu. Bu minvalde derinden sevgi duydukları Allah Resulü'nü (SAV) övmek maksadıyla şair padişahlar tarafından pek çok naat kaleme alındı. Sizler için bu naatları sadeleştirdik.

Resulullah (SAV) Efendimiz müminler için yüce bir önder ve gönüller tabibidir. Efendimizin varlığı (SAV) her mevkiden ve sosyal sınıftan insanı tarih boyunca bir potada eritir.

Şairler en güzel naatı yazmak için asırlarca uğraştılar. Bu çaba Alemlere Rahmet olan Resul-i Ekrem'i (SAV) övmekten başka bir mana taşımaz.

Osmanlı'nın sanatkar padişahları

Efendimizin (SAV) ahlakı, olaylara bakışı ve davranışları asırlar boyunca Müslümanlar tarafından taklit edildi ve bu pratik ortaya harika bir yaşam tasavvuru koydu.

İyi hükümranlığın yolunun iyi Müslümanlıktan geçtiğinin bilincinde olan ve zamanının ötesinde eğitimler alan Osmanlılar da Resul-i Ekrem'i (SAV) övme hususunda ortaya birbirinden güzel eserler çıkardılar.

10 Padişah'tan 10 Şiir

II. Murad ile belli bir kıvama gelmeye başlayan sanatsal sezgi Fatih Sultan Mehmed ile bir yöne evrilerek Kanuni Sultan Süleyman da zirveye çıkar.

◾ İyi bir kaleme ve sezgiye sahip olan Osmanlı padişahları "İnsanlığın Efendisi" (SAV) için birbirinden güzel şiirler yazdılar. Sizler için Osmanlı sultanlarının Sultanlar Sultanı'na (SAV) yazdıkları naatlardan tercümeler yaptık.

Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri

"Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana virüpdür
Mânî- i cihân yazmadı tasvîrine hem-tâ"

Fatih Sultan Mehmed

Günümüz Türkçesi ile

Sana bu ilahi güzelliği Allah verdi
Bu dünyanın Mani'si bu güzelliğin benzerini dahi çizemez

Fatih Sultan Mehmed'in divanından beyitler

"Kim anı medh ide çün medhimiranın Levlâk
Defâtir-i dü cihân midhatinde mücmeldir"

Sultan II. Bayezid

Günümüz Türkçesi ile

Cenab-ı Hak "Levlak" demişken onu kim daha iyi övebilir
Onu övmek için iki dünya defterleri dolsurulsa bile yetersizdir

Adlî Divanı'ndan seçmeler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN